Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

18. november on Euroopa antibiootikumipäev

Iga aasta 18. novembril tähistatakse Euroopas antibiootikumipäeva, mis keskendub seekord antibiootikumide kasutamisele haiglates. Haiglates tuleb sageli ette antibiootikumide liig -või väärkasutamist, mille tagajärjel võib kujuneda välja antimikroobne resistentsus.

Antimikroobse resitentsuse korral kaotavad antibiootikumid võime hävitada haigustekitavaid baktereid, mis loob soodsa pinnase erinevate ravimitele allumatute bakterite tekkeks. Neist tuntumad on  metitsillinresistentne Staphylococcus aureus (MRSA), vankomütsiinresistentne enterokokk (VRE) ja väga vastupidavad gramnegatiivsed bakterid.

Resistentsus tekib kui antibiootikumide annus on kas liiga madal või liiga kõrge, võrreldes patsiendile näidustatud annusega ning liiga pika või  liiga lühikese antibiootikumravi korral

Antimikroobsest resistentsusest on saanud ülemaailmne probleem. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on tõstnud selle maailma kolme suurima tervishoiuprobleemi hulka, kuna antibiootikumresistentsete haiglanakkuste tekitajate kiire areng ja levik on olulisemaks haigestumuse, suremuse ja ravikulude suurenemise põhjuseks.

Reeglina saavad haiglaravil viibivad patsiendid muule lisaks ka antibiootikumravi, mistõttu on antibiootikumide suhtes resistentsed bakterid muutunud igapäevaseks nähtuseks ja probleemiks enamikes Euroopa haiglates

Eestis haiglates puudub selge ülevaade antibiootikumresistentsuse leviku kohta.  Euroopa Antimikroobse Resistentsuse Seiresüsteemile esitatavate andmete alusel seitsme indikaatorbakteri resistentsuse esinemise kohta võib teha üldise järelduse, et Eestis pole antibiootikumresistentsus veel kriitilise piirini jõudnud. Sellele on oluliselt kaasa aidanud meie suhteliselt piiratud antibiootikumide tarbimine.

Antibiootikumide väärkasutamine haiglates on aga tingitud peamiselt teadmatusest, mikrobioloogiateenistuse vähesest kasutamisest, kohaliku ekspertiisi ja administratiivse kontrolli puudumisest. Kõikidel haiglatel on kohustus kasutada antimikroobse ravi juhendit, mille koostajaks ja kontrollijaks on iga haigla infektsioonikontrolli osakond.  

Antibiootikumide õige kasutamise strateegia hõlmab:

      o     personali teadmiste täiendamist,
o       antibiootikumravi juhiste koostamist ja selle järelvalvet,
o       antibiootikumide kasutamise piiramist,
o    koostöö infektsioonikontrolli arsti, mikrobioloogi ja farmatseudiga,
o     operatsiooniprofülaktikaks kasutatakse ainult neid antibiootikume, mida sätestab haigla antibiootikumide kasutamise poliitika,
o     võtta mikrobioloogilisi külve enne empiirilise antibiootikumravi alustamist.

Vaata antibiootikumipäeva kohta lisainfot ECDC veebilehelt