Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

10.06.2024

Ohtlik trend: väikelaste mürgistusjuhtumid sagenevad, kuigi on välditavad

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 laekunud kõnede hulgas on kasvanud juhtumite hulk, kus väikelapsed joovad laokile jäetud kemikaale või söövad vanavanemate öökapile unustatud ravimeid. Kõik möödunud aastal lastega juhtunud 1528 mürgistust saanuks tegelikult ära hoida, kui oleks järgitud lihtsaid ohutusreegleid. Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul kasvab väikelaste mürgistusjuhtumite arv just suveperioodil, sest siis saadetakse lapsed vanavanemate juurde või suvelaagrisse. „Samuti korraldatakse suvel ohtralt aiapidusid, kus varitseb kümneid erinevaid ohte, alates...
07.06.2024

Biotsiidides kasutatavate olemasolevate toimeainete süstemaatilise läbivaatamise tööprogrammi pikendatakse

Biotsiidides sisalduvad toimeained kaitsevad inimesi, loomi, materjale või tooteid kahjulike organismide (nt kahjurite või bakterite) eest. Kõik biotsiidid peavad saama enne turule laskmist loa ja biotsiidides sisalduvad toimeained peavad olema eelnevalt heaks kiidetud. Biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 1 esimese lõigu kohast tööprogrammi ei suudeta 31. detsembriks 2024 lõpule viia, seega peab komisjon asjakohaseks pikendada tööprogrammi kestust. Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2024/1398 pikendatakse olemasolevate toimeainete süstemaatilise läbivaatamise...
06.06.2024

Euroopa Kemikaaliamet algatas avaliku arutelu biotsiidi 11 toimeaine kohta

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) poolt on algatatud avalik arutelu, et koguda informatsiooni kaheksa rodentitsiidi (tooteliik 14), kahe loomade hügieeni (tooteliik 3) ja ühe insektitsiidi toimeainete kohta. Avalik arutelu on avatud kuni 23. juulini 2024. Arutelu eesmärgiks on otsustada, kas nende toimeainete heakskiitmist uuendada ning kas need vastavad biotsiidimääruse BPR artikkel 5(2) tingimustele. Toimeained: Klorofatsinoon (CAS 3691-35-8, tooteliik 14) 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiline ja vastab BPR artikkel 5(1) punkti c väljajätmise kriteeriumile. Vastav...
24.05.2024

Nädalaga lisandus 89 gripijuhtu

20. nädala jooksul registreeriti 2107 ägedate respiratoorsete nakkuste haigusjuhtu, neist 43,1% olid kuni 14-aastased lapsed. Lisandus 89 gripijuhtu. Laboratoorselt kinnitati 41 haigusjuhtu: 2 A- ja 39 B-gripiviirust. Grippi haigestumine ja hospitaliseerimine on langemas. Esialgsetel andmetel on sel hooajal esinenud kokku 1496 gripiga seotud hospitaliseerimist ning 113 surmajuhtu. Üle 90% hospitaliseeritutest olid vaktsineerimata. Hingamisteede viirusnakkusi põhjustavatest viirustest oli haigestumine valdavalt seotud rinoviirusega ja B-gripiviirusega. Muudest viirustest tuvastati adeno...
16.05.2024

Nädalaga lisandus 99 gripijuhtu

19. nädala jooksul registreeriti 1921 ägedate respiratoorsete nakkuste haigusjuhtu, neist 41,4% olid kuni 14-aastased lapsed. Nädalaga 99 gripi juhtu. Laboratoorset kinnitati 55 haigusjuhtu: 4 A-gripiviirust ja 51 B-gripiviirust. Grippi haigestumine ja hospitaliseerimiste arv on langemas. Valdavalt on haigestumine seotud rinoviirusega ja B-gripiviirusega. Muudest viirustest tuvastati inimese metapneumoviirus (hMPV). Esialgsetel andmetel on sel hooajal esinenud 1479 gripiga seotud hospitaliseerimist ning 107 surmajuhtu. Üle 90% hospitaliseeritutest on olnud vaktsineerimata. COVID...
15.05.2024

Täna toimub Kevadtormi raames välihaigla õppus

Täna toimub Paikusel välihaigla EMT-2 (Emergency medical team type 2) õppus. Õppuse käigus harjutatakse patsientide voo käsitlemist koostöös Kaitseväega. Terviseameti peadirektori asetäitja Ragnar Vaiknemetsa sõnul on õppuse eesmärk testida välihaigla varustust ja isikukoosseisu, harjutada erakorralistele masskannatanutega sündmustele reageerimist. „Õppusel on rõhk koostöö testimisel, mis võimaldab meil tugevdada ühist reageerimist äärmuslikele olukordadele,“ selgitas ta. Vaiknemetsa sõnul on Terviseameti ülesanne tagada kriisides vältimatu abi toimepidevus ja valmistada tervishoid ette...
13.05.2024

Veendu oma iluteenuse ohutuses!

Eestis on iluvaldkonna regulatsioonid leebemad ning vajavad ajakohastamist. Selle saavutamise suunas on astutud esimesed sammud, sealhulgas rahvatervishoiuseaduse muudatuse ettepanek, mis kehtestaks kvalifikatsiooninõuded isikuteenuste osutajatele. Praegu keskenduvad iluteenuse valdkonna regulatsioonid peamiselt ruumide ja hügieeni nõuetele. Tänapäeval võivad ilusalongi avada kõik soovijad, ilma et selleks oleks vaja eraldi luba või kooskõlastust. Teenuse osutamiseks ei pea omama kutsetunnistust ega erialast haridust. Seepärast tuleb tarbijal ära teha põhjalik eeltöö, et valitud teenus...
09.05.2024

Nädalaga lisandus 136 gripijuhtu

18. nädala jooksul registreeriti 1798 ägedate respiratoorsete nakkuste haigusjuhtu, neist 42,9% olid kuni 14-aastased lapsed. Lisandus 136 gripijuhtu. Laboratoorselt kinnitati 76 haigusjuhtu: 15 A- ja 61 B-gripiviirust. Grippi haigestumine ja haiguse tõttu hospitaliseerimine on langemas, kuid gripiviiruse levik on endiselt laialdane. Esialgsetel andmetel on sel hooajal kokku olnud 1458 gripiga seotud hospitaliseerimist ning 107 surmajuhtu. Üle 90% hospitaliseeritutest olid vaktsineerimata. Hingamisteede viirusnakkusi põhjustavatest viirustest on haigestumine valdavalt seotud...
03.05.2024

Nädalaga lisandus 136 gripijuhtu

17. nädala jooksul registreeriti 2183 ägedate respiratoorsete nakkuste haigusjuhtu, neist 42,7% olid kuni 14-aastased lapsed. Lisandus 136 gripi juhtu.  Laboratoorselt kinnitati 74 haigusjuhtu: 20 A- ja 54 B-gripiviirust. Grippi haigestumine ja haiguse tõttu hospitaliseerimine on languses, kuid gripiviiruse levik on endiselt laialdane.  Esialgsetel andmetel on sel hooajal esinenud kokku 1444 gripiga seotud hospitaliseerimist ning 107 surmajuhtu. Üle 90% hospitaliseeritutest on olnud vaktsineerimata. COVID-19 haigestumus on jõudnud foontasemetele. 17. nädala jooksul...
03.05.2024

Terviseamet selgitab: mida silmas pidada päikesekreeme kasutades?

Päike on inimese elus väga tähtsal kohal. Lisaks selle, et päike parandab meeleolu ja und ning aitab vähendada depressiooni, toodab see ka meie organismile vajalikku komponenti D-vitamiini. Sellegipoolest on päikesel ka oma varjukülg. Liigne päikese käes viibimine ja päikesekaitsekreemide vähene kasutamine suurendab olulisel määral riski saada nahka kahjustav päikesepõletus ja suurendab nahavähi tekkimise võimalust. Seepärast on oluline enda kaitsmiseks kanda korrektselt ja regulaarselt päikesekreemi, võimalusel kanda ka kaitsvaid riideid. Terviseameti kemikaaliohutuse peaspetsialist...

Lehed