Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Registreeritud tervishoiutöötaja meelespea

Siit leiate teile vajalikku informatsiooni teie kui registreeritud tervishoiutöötaja kohustuste kohta.

 

Teavituskohustus

Kui teie kohta registrisse kantud andmed muutuvad, siis vastavalt tervishoiutöötajate riikliku registri põhimääruse § 12 lõikele 1 olete kohustatud sellest Terviseametit teavitama.

  • Olulised andmed on:
  1. eesnimi ja perekonnanimi;
  2. kodakondsus;
  3. teil puudus registrisse kandmise hetkel Eesti isikukood, mille olete nüüd saanud;
  4. isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
  5. tervishoiutöötaja elukoha- ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);

Info saatke palun meiliaadressil [email protected], punktide 1-4 korral koos koopiaga muutust tõendavast dokumendist.

 

  • Kui te asute tööle uue tervishoiuteenuse osutaja juures ja/või lahkute töölt tervishoiuteenuse osutaja juurest, siis palun seiske hea selle eest, et teie (endine) tööandja edastaks Terviseametile vastavasisulise teabe (juriidilise isiku ärinimi, konkreetse tegevusloa number ja töösuhte alguse ja lõpu kuupäev):

Arstide, õdede ja ämmaemandate puhul [email protected];

Proviisorite ja farmatseutide puhul [email protected].