Sa oled siin

Tervishoiutöötajate registreerimine

Eestis on õigus tervishoiuteenuseid osutada tervishoiutöötajatel, kes on kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse/proviisorite ja farmatseutide riiklikusse registrisse. Tervishoiutöötajad seaduse tähenduses on registreeritud arst, hambaarst, õde ja ämmaemand ning registreeritud ja apteegis töötav farmatseut ja proviisor. 

Tervishoiutöötajate riikliku registri toiminguid viib läbi Terviseamet, tervishoiuteenuste osakond.

Terviseameti register

Selleks, et saada tervishoiutöötajana registrisse, on tarvis läbida registreerimismenetlus. Teid puudutava olulise info menetluses vajalike dokumentide kohta saate altpoolt vastavalt hariduse omandamise riigile.

 

Tervishoiutöötajate registreerimine

Haridus omandatud Eestis

Kui teie kvalifikatsiooni tõendava dokumendi on väljastanud Tartu Ülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool või Tartu Tervishoiu Kõrgkool, siis palun esitage koopiad järgnevatest dokumentidest:

 

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus;
 • Diplom, proviisorite ja farmatseutide puhul ka akadeemiline õiend;
 • Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;

Tasuge riigilõiv summas 13€.

 

Eriala lisamine

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus;
 • Residentuuri lõputunnistus või Tallinna või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplom õe erialakoolituse läbimise kohta;
 • Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;

Tasuge riigilõiv summas 13€.

 

Dokumentide edastamine:

 • e-postiga aadressile liina.saar@terviseamet.ee  sel juhul peab taotlus olema allkirjastatud digitaalselt (.bdoc fail);
 • posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn);
 • tuua kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn).

 

Terviseametil on menetluseks aega 30 päeva.

 

 

Haridus omandatud Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis

 

Kui te soovite töötada Eestis arsti või hambaarstina, siis palun esitage registrisse saamise menetluse algatamiseks järgnevad dokumendid:

Arstid/hambaarstid/õed/proviisorid:

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus.
 • Koopia diplomist, proviisorite puhul ka diplomi lisast – kui saadate postiga, siis notariaalselt kinnitatud; võite ka originaaldokumentidega tulla Terviseametisse, kus ametnik teeb vajalikud koopiad ise.
 • Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status) lähteriigi pädevalt asutuselt;
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;
 • Tasuge riigilõiv summas 195€. Lisainfo alammenüüs „Riigilõiv“.

 

Eriarstid/erihambaarstid:

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus.
 • Koopia arsti- või hambaarstikvalifikatsiooni omandamist tõendavast diplomist ja eriarstiabi eriala omandamist tõendavast dokumendist; kui saadate postiga, siis notariaalselt kinnitatud; võite ka originaaldokumentidega tulla Terviseametisse, kus ametnik teeb vajalikud koopiad ise.
 • Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status) lähteriigi pädevalt asutuselt;
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;
 • Tasuge riigilõiv summas 195€. Info alammenüüs „Riigilõiv“.

 

Dokumentide edastamine:

 • posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn);
 • tuua kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn).
   

Terviseametil on menetlemiseks aega kaks kuud, vajadusel võib seda aega pikendada kolme kuuni.

Haridus on omandatud muus riigis

Kui olete oma hariduse omandanud väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna Liikmesriiki ning soovite töötada Eestis (eri)arstina, (eri)hambaarstina, õena, ämmaemandana, proviisori või farmatseudina, siis palun esitage koopiad järgnevatest dokumentidest:

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus.
 • Notariaalselt kinnitatud ja eesti või inglise keelde tõlgitud koopia kutset tõendavast diplomist ja diplomi lisast;
 • Eriala omandamist tõendava dokumendi koopia koos erialaõppe sisu tõendava dokumendiga – notariaalselt kinnitatud ja tõlgitud eesti või inglise keelde;
 • Kui olete hariduse omandanud vähemalt viis aastat tagasi, siis tõend, et olete töötanud kutse- või erialal vähemalt kolmel järjestikusel aastal taotluse esitamisele eelneva viie aasta jooksul (nt tööandja tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevade ning ametikoha nimetusega või tööraamatu koopia - notariaalselt kinnitatud ja eesti või inglise keelde tõlgitud);
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist (nt id-kaart, pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta – notariaalselt kinnitatud ja tõlgitud;
 • Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang teie hariduse vastavusele Eesti haridusmaastikul;

Eesti ENIC/NARIC keskus, Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
Tallinn 10125
Faks: 6979 226
enic-naric@archimedes.ee

Dokumentide vastuvõtt: tööpäevadel 9.00-17.00

 • Kui te olete eelnevalt registreeritud mõnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis ja oma kutsealal selles riigis töötanud vähemalt kolmel järjestikusel aastal viimase viie aasta jooksul, siis palun tooge selle riigi pädevalt asutuselt kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status).

Tasuge riigilõiv summas 195€

 

Dokumentide edastamine:

 • posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn);
 • tuua kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn).

 

Terviseametil on menetlemiseks aega kolm kuud.

Riigilõiv

Tervishoiutöötaja registreerimine ja registreerimistõendi kinnitatud ärakirja väljastamine

 • Registreerimine Eestis omandatud hariduse korral – 13€
 • Registreerimine välismaal omandatud hariduse korral – 195€
 • Registreerimistõendi kinnitatud ärakirja väljastamine – 7€

 

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber 2900082333

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

•             Luminor pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

 

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

 

 

Taotluste vormid

 

Kontaktid

 

Liina Saar

peaspetsialist - tervishoiuteenuste osakond

 Telefon: 6509 858
liina.saar@terviseamet.ee 

Vastuvõtuajad: E-T 9.00-12.00, K-N 14.00-16.00