Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 

Iseteenindus

Üldarstiabi osutamise tegevusloa omajal on kohustus edastada Terviseametile perearsti nimistuga seotud andmed www.eesti.ee kaudu. Edastatud andmed kuvatakse Terviseameti registris.

 

Iseteeninduse asukoht


www.eesti.ee -> e-teenused -> ettevõtjale -> töökeskkond ja personal -> perearstinimistute töötajate ja kontaktinfo haldamine

  Teenuse kasutusõigus: Automaatne teenuse kasutusõigus on äriregistris oleva üldarstiabi osutava äriühingu juhatuse liikmel.
Kasutusõigust saab anda ka teistele töötajatele: juhend ja video

 

Selgitused iseteeninduse täitmisest

Töötaja roll nimistu vaates

Perearsti rolli saab valida ainult Terviseamet. Pereõe rolli saab valida iseteeninduse kasutaja ja Terviseamet.
Nimistu juures töötava arsti rolli saab valida iseteeninduse kasutaja ja Terviseamet. Nimistu juures töötav arst on arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja, kes osutab koos perearstiga nimistusse kantud isikutele üldarstiabi.
Ajutise asendaja rolli saab valida ainult Terviseamet. Ajutine asendaja on Terviseameti otsusega vabanenud nimistule määratud vähemalt arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja, kes täidab ajutiselt perearsti kohustusi.
Võimaliku asendaja rolli saab valida ainult iseteeninduse kasutaja. Võimalik asendaja on perearsti potentsiaalne asendusarst.
Asendusarsti rolli saab valida iseteeninduse kasutaja ja Terviseamet. Asendusarst on vähemalt arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja, kes asendab perearsti viimase töölt ajutise eemalviibimise ajal.
Kui nimistu perearst on ajutiselt töölt eemal, siis tuleb lisada nimistu töötajate hulka asendusarst. Kõigepealt lisage võimalik asendaja, seejärel aktiveerige võimalik asendaja vajaminevaks perioodiks. Kui võimalik asendaja on juba üks kord lisatud, siis edaspidi, kui sama asendaja asub uuesti tööle, piisab ainult asenduse aktiveerimisest. Iseteeninduse praegune ülesehitus võimaldab lisada üheks ja samaks perioodiks ainult ühe võimaliku asendaja ja selle tulemusena ainult ühe asendusarsti. 

Üldarstiabi osutaja juures asub tööle uus nimistuga perearst

Üldarstiabi osutamise tegevusloa omaja teavitab Terviseametit digitaalselt allkirjastatud teatega viivitamata alates muudatustest teada saamisest, märkides sealhulgas perearsti nime ja tegevuskoha, äriühingu nime, mille kaudu hakkab perearst üldarstiabi osutama ning muudatuse jõustumise kuupäeva. Seejärel annab Terviseamet üldarstiabi tegevusloa omajale edasised juhised iseteeninduse kasutamiseks. Digitaalselt allkirjastatud teavituse palume saata aadressil info@terviseamet.ee

Üldarstiabi osutaja juurest lahkub tervishoiutöötaja (v.a nimistuga perearst)

Kui tervishoiutöötajaga lõpetatakse töösuhe (tervishoiutöötaja lahkub asutusest), siis tuleb teostada järgnevad toimingud:

  • Lõpetage seos tervishoiutöötaja vahel.

Selleks kasutage Perearstide iseteenindust, minge nimistu üldvaatesse töötajate tabeli juurde, valige töötaja ja vajutage nupp "Muuda". Seejärel lisage töötaja töösuhte lõpukuupäev (nupuga "Muuda" tehakse salvestus).

  • Lõpetage seos tervishoiutöötaja ja asutuse vahel.

Selleks palume kasutada www.eesti.ee e-teenust tervishoiuteenuste tegevusload ja ettekirjutused.

Juhul kui töösuhte lõpetamiseks kasutatakse ainult perearstide iseteenindust, siis kaob seos töötaja ja nimistu vahel, kuid töötaja jääb asutuse töötajate hulka, kuna seos töötaja ja asutuse vahel jääb lõpetamata. Asutuse töötajaid saab vaadata Terviseameti veebilehel asutuse tegevusloa alt.