Sa oled siin

Info perearstidele

 
Terviseamet:
 
1. Korraldab perearstikonkursse.
2. Haldab perearstide nimistuid ja teeninduspiirkondi.
3. Korraldab vajadusel perearstide ajutist asendamist.
4. Nõustab patsiente perearsti vahetamisel.
 

 

Stetoskoop ja mansett

 
 • Kontaktid perearstidele piirkondade kaupa:

 • Tallinna ja Harjumaa perearstid

  Kaidi Usin | tervishoiuteenuste osakonna nõunik | kaidi.usin@terviseamet.ee | telefon: 6509 864

 • Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Järvamaa perearstid

  Maria Filina-Kossatšova | tervishoiuteenuste osakonna analüütik | maria.filina-kossatsova@terviseamet.ee | telefon: 6509 862

 • Tartu linna, Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Viljandimaa ja Võrumaa perearstid

  Grete Must | tervishoiuteenuste osakonna peaspetsialist | grete.must@terviseamet.ee | telefon: 7943 571

Pärnumaa, Läänemaa, Raplamaa, Saaremaa ja Hiiumaa perearstid

Kaie Soodla | tervishoiuteenuste osakonna peaspetsialist | kaie.soodla@terviseamet.ee | telefon: 6509 856

Oluline info perearstidele

Nime muutmine tervishoiutöötajate registris

Kui olete registreeritud tervishoiutöötajate registris ning Teie nimi on muutunud, siis nime muutmiseks registris on vajalik edastada Terviseametile teade, millele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist või nime muutust tõendavast dokumendist.  
Teade esitada e-postile aadressile: liina.saar@terviseamet.ee või posti teel: Terviseamet, tervishoiuteenuste osakond (Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn).

Perearsti nimistust loobumine

Perearsti nimistust loobumise soovi korral palume esmalt pöörduda Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna poole. Nimistust loobumise soovist võimalikult varajane teavitamine on vajalik, et võimaldada Terviseametil vajadusel võtta kasutusele meetmeid, millega tagada nimistu patsientidele üldarstiabi teenuse toimepidevus.
Nimistust loobumise avalduse peab esitama Terviseametile esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kuus kuud enne nimistuga perearstina töötamisest loobumist. Lae alla nimistust loobumise avaldus siit. (DOCX) Saada allkirjastatud avaldus e-postile: kaie.soodla@terviseamet.ee
Terviseamet teeb perearsti avalduse alusel perearstilt nimistu äravõtmise otsuse, mis tehakse teatavaks perearstile, kohalikule omavalitsusele ja Eesti Haigekassale. Otsus avaldatakse ka Ametlikes Teadaannetes.

Üldarstiabi tegevusluba nimistust loobumise korral

Kui nimistust loobunud perearst, kes on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu ainus osanik või aktsionär, otsustab lõpetada tegevuse tervishoiuteenuste osutamise valdkonnas, siis esitab ta Terviseametile kirjaliku allkirjastatud teate majandustegevusest loobumise kohta. Teates tuleb märkida tegevusala, millel soovitakse teenuse osutamisest loobuda (näiteks üldarstiabi osutamine perearsti nimistu alusel), teenuse osutamise lõpetamise põhjus (näiteks perearsti nimistust loobumine) ja lõpetamiskuupäev.
Teate saab esitada:
 • Terviseameti e-teenuse (tervishoiuteenuste tegevusload ja ettekirjutused) kaudu riigiportaalis (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu)
 • notari kaudu
 • e-posti aadressil: kesk@terviseamet.ee
 • posti teel Terviseametile: tervishoiuteenuste osakond, aadress: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn.
Majandustegevusest loobumise teate alusel tunnistab Terviseamet väljastatud tegevusloa kehtetuks. Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks tegevusalal, millel teenuseosutaja on majandustegevusest loobunud. Kui äriühingule on väljastatud mitu tegevusluba erinevat liiki tervishoiuteenuste osutamiseks (näiteks üldarstiabi tegevusluba ja õendusabi tegevusluba) ning äriühing soovib kõikide teenuste osutamisest loobuda, siis tuleb see teates selgelt märkida.
Lisainfo:     
Erle Eenmaa: erle.eenmaa@terviseamet.ee või telefonil 7943 569
Kristiina Kuningas: kristiina.kuningas@terviseamet.ee või telefonil 7943 570

 

Files: 
KuupäevManusSuurusLaiendus
10.09.2018 - 10:49Manus avaldus_nimistust_loobumiseks1.docx17.37 KBdocx