Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tervishoiukorralduse infosüsteemis MEDRE2 antavate volituste tüüpide kirjeldused

Ettevõtete andmetele on ligipääs reguleeritud läbi ÄR-ist tulenevate esindusõiguste ja MEDRE-s hallatavate volitustega. 

Iseteenindusse sisseloginud kasutaja saab talle antud volituste raames hallata ettevõtte tegevuslubadel töötamisi, teha tegevuslubade taotlusi ning hallata perearsti nimistuid.

NB! Apteegilubade korral on MEDRE2-s võimalik ainult lubadel töötamiste haldamine. Seega olenemata volituse tüübi valikust (TYPE_ULTIMATE, TYPE_FULL, TYPE_LIMITED), saab volitatu teostada apteegiloal ainult töötamiste haldamist. Apteekide puhul palume mitte valida volituse tüübina TYPE_GPL, kuna antud tüüp ei võimalda töötamiste haldamist.

Volituste tüübid: 

  1. TYPE_ULTIMATE 

Volituse tüüp annab õiguse teha tegevuslubade taotlusi, hallata perearsti nimistuid ning tegevuslubadel töötamisi. Samuti saab volitatud isik anda edasi volituse (ainult tüüpidega TYPE_FULL, TYPE_LIMITED ja TYPE_GPL) kellelegi teisele tegevuste tegemiseks. 

  1. TYPE_FULL 

Volituse tüüp annab õiguse tegevuslubadel töötamisi ning perearsti nimistuid hallata. Samuti saab volitatud isik anda edasi volituse (ainult tüüpidega TYPE_LIMITED ja TYPE_GPL) kellelegi teisele tegevuste tegemiseks.

  1. TYPE_LIMITED 

Volituse tüüp annab õiguse tegevuslubadel töötamisi ning perearsti nimistuid hallata. Volitatud isiku poolt edasi volituste andmine järgmistele isikutele pole lubatud.

  1. TYPE_GPL 

Volituse tüüp annab õiguse hallata perearsti nimistuid. 

 

 

 

Iseteeninduse kasutamisel tekkivate küsimuste korral saab pöörduda meiliaadressile: [email protected].

 

 

Tervishoiukorralduse infosüsteem on loodud Euroopa regionaalarengu fondi rahastuse toel.