Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tegevusloa muutmine, üleandmine või kehtetuks tunnistamine taotleja soovil

Altpoolt leiate vajaliku informatsiooni juhuks kui teil on vaja tegevusluba muuta, üle anda või soovite tegevusloa kehtetuks tunnistada. 

 

 

Sülearvutil avalduse kirjutamine

Vajalik info

Tegevusloa muutmine

Millal on tegevusloa muutmine vajalik?

Tegevusloa muutmist tuleb taotleda tervishoiuteenuse osutajal kellel muutub:

 • tegevusloa kontrolliese (st nõuete kogum, mille täitmine on tegevusloa andmise eelduseks, vaata alammenüüd „Tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotlemine“, punkti 6);
 • tervishoiuteenus või siirata lubatud elund;

 

Muutmisel esitavad andmed:

 • tegevusloa omaja üldandmed;
 • muudetava tegevusloa number;
 • andmed iga muudatuse kohta;
 • iga tegevuskohaga seotud tervishoiuteenuste loetelu muutus;
 • eraldi märkida, millisest tegevuskohast või tervishoiuteenusest soovitakse loobuda;
 • tervishoiuteenuse osutamise tegevuskoha muutumisel uue tegevuskoha meditsiinitehnoloogia projekt (vaata alammenüüd „Tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotlemine“);

 

Võite tegevusloa muutmise või üleandmise taotluses jätta esitamata andmed, mis sisalduvad varem teie poolt samaks tegevuseks esitatud tegevusloa taotluses, kui te kinnitate varem esitatud andmete õigsust.

Tegevusloa üleandmine

Tegevusloa üleandmist tuleb taotleda 30 päeva jooksul kui tervishoiuteenuse osutajal tekib tervishoiuteenuse jätkamise õigus seoses ettevõtte:

 • jagunemisega;
 • ühendamisega;
 • ümberkujundamisega;
 • võõrandamisega/omandamisega:
 • muul MsüS § 44-50 toodud alusel.

 

Taotluses esitavad andmed:

 • tegevusloa omaja üldandmed;
 • tegevuslubade numbrid;
 • majandustegevuse jätkamise õigust kinnitavad dokumendid või väljavõtted nendest;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva vara ülemineku kinnitus;
 • kinnitus, vajadusel dokumentaalselt tõendatult, et täidetud on muud tervishoiuteenuse osutamiseks kehtestatud nõuded;
 • ettevõtte võõrandamisel/omandamisel tuleb esitada ka tegevusloa senise omaja nõusolek tegevusloa üleandmiseks (võib sisalduda ettevõtte võõrandamise lepingus).

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine taotleja soovil

Kui te soovite teile väljastatud tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa kehtetuks tunnistamist, siis palun esitage taotlus järgneva informatsiooniga:

 • Tegevusloa omaja üldandmed;
 • Tegevusloa number;
 • Selgelt väljendatud soov tervishoiuteenuse osutamisest loobumiseks;