Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mis on perearstiabi?

Perearstiabi on perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate poolt osutatav üldarstiabi perearsti nimistusse kuuluvatele isikutele.

 

Üldarstiabi

Ambulatoorne tervishoiuteenus, mida osutavad perearst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad.

Perearst

Sellekohase eriala omandanud eriarst, kes tegutseb perearsti nimistu alusel või nimistuta eriarstina.

Pereõde

Koos perearstiga töötav õe kutsega tervishoiutöötja, kes osutab tervishoiuteenust perearsti nimistusse kuuluvatele isikutele.

Perearsti nimistu

Perearsti teenindamisele kuuluvate isikute nimekiri. Igal perearstil on üks nimistu.

 

 

Nimistuga perearst

Sellekohase eriala omandanud eriarst, kes tegutseb perearsti nimistu alusel. Nimistu perearstile kinnitab Terviseamet. Nimistuga perearsti osutatavat üldarstiabi rahastab Eesti Haigekassa.

Nimistuta perearst

Sellekohase eriala omandanud eriarst, kes tegutseb nimistuta eriarstina ning tema tegevusele kohaldatakse haiglavälise eriarstiabi osutamist reguleerivaid sätteid.

Perearsti teeninduspiirkond

Kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse üksuste ala, mille piires perearst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad teevad üldarstiabi osutamisel vajaduse korral koduvisiite. Teeninduspiirkonnas elavale või ajutiselt viibivale isikule, kes ei kuulu perearsti nimistusse, osutab perearst vältimatut abi.

Perearsti vastuvõtuaeg

Vastuvõtuajad peavad jääma igal tööpäeval ajavahemikku kell 8.00–18.00. Perearsti vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas (viiel tööpäeval nädalas vähemalt neli tundi päevas, kusjuures vähemalt üks vastuvõtt nädalas toimub õhtusel ajal kuni kella 18.00ni).

Vastuvõtule lisandub aeg muudeks perearsti tööjuhendis ette nähtud tegevusteks (näiteks sidevahendite teel nõustamine).

Perearsti vastuvõtule pääsemine

Perearstikeskus peab korraldama ägeda tervisehäirega patsiendile vastuvõtu pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. Sellest tähtajast kinnipidamiseks peab perearst vajadusel pikendama oma vastuvõtu aega.

Tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, tuleb patsiendile väljastada 15 päeva jooksul.

 

Üleriigiline perearsti nõuandetelefon 1220

  • Avatud inimestele 24 h ööpäevas

  • Nõu antakse eesti ja vene keeles

  • Abi saab lihtsamate terviseporbleemide korral

Abi saamiseks helista:

1220

või

6346 630