Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Terviseohutuslabor

Terviseohutuslabori koosseisu kuuluvad:

Terviseohutuslabori põhiülesanneteks on mikrobioloogiliste, viroloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste uuringute tegemine, valmisoleku tagamine erinevate haigustekitajate määramiseks, sealhulgas harvaesinevate nakkushaiguste diagnoosimiseks ning Euroopa nakkushaiguste seirevõrgustikes osalemine.

Terviseohutuslaboris on kvalifitseeritud ja kogemustega personal. Analüüsitulemuste kvaliteedi tagamiseks on laborites juurutatud standarditele EVS-EN ISO/IEC 17025 ja EVS-EN ISO 15189 vastav kvaliteedisüsteem. Terviseohutuslabor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt (akrediteerimistunnistused L042 ja M004).