Sa oled siin

Dokumendiregistrid

 

Terviseameti avalik dokumendiregister
 

Dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda terviseametis alates 2008. a registreeritud elektrooniliste dokumentidega,  millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.  Kui dokumendile on kehtestatud juurdepääsupiirang, on nähtavad ainult metaandmed. 

Dokumentide avalikustamisel lähtume seadustes sätestatud juurdepääsupiirangutest. Kui dokumendi juurdepääsupiirangu tähtaeg on möödunud,  kuid dokument ei ole avatav,  saab sellele juurdepääsu teabenõude korras. 

Otsitud dokumendi mitteleidmisel palume esitada teabenõue või saata kiri aadressile kesk@terviseamet.ee. Dokument võib puududa avalikust registrist tehnilisel põhjusel või on see salvestatud mõnda teise infosüsteemi.

 

Alates 2019. aastast on terviseametis kasutusel dokumendihaldustarkvara Delta (Dokumendiregister alates 02.01.2019).

Vanemate dokumentide ülekandmine eelmisest dokumendihaldussüsteemist Deltasse toimub 2020. aasta esimeses pooles ja dokumentide ülekandmiseni on osaliselt kasutusel ka varasem dokumendihaldussüsteem Dora. Kui te ei leia otsitavat dokumenti alates 02.01.2019 kasutusel olevast dokumendiregistrist,   teostage otsing ka Dora registrist  (Dokumendiregister 2010,  sisaldab dokumente aastast 2011).  Aastate 2008-2010 avalikud dokumendid on leitavad Dokumendiregister 2010 alt.   

Eraisikuga peetav kirjavahetus on Avaliku teabe seaduse alusel alati juurdepääsupiiranguga.  Avalikus dokumendiregistris on  nime asemel märgitud „Eraisik“ ning  kirjad ei ole avatavad.  Kui eraisik soovib, et tema pöördumine oleks avalikus dokumendiregistris nähtav, tuleb kirjas selgelt välja tuua, et kontaktandmete avalikustamine ei kahjusta teie eraelu puutumatust ning teie kirja sisu on avalik. Sellega annate meile loa oma andmete ja pöördumise sisu avalikustamiseks. 

Terviseameti teenistujate puhkuse- ja lähetuskorraldused ning majanduskulude aruanded leiate riigitöötaja iseteenindusportaali avalikust dokumendiregistrist, valides asutuseks terviseamet.

 

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumente on võimalik otsida andmeväljade,  dokumendiliikide ja vabatekstiotsinguga märksõna järgi. Täidetud peab olema vähemalt üks väli. 

Otsing andmeväljade järgi:

 • Vabateksti väli – otsing otsisõna/fraasi järgi üle dokumendi andmeväljade. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki;
 • Pealkiri –  otsing dokumendi pealkirja järgi;
 • Registreerimise kuupäev – otsing dokumendi registreerimiskuupäeva või kuupäeva vahemiku järgi.
  Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäeva väljale sama kuupäev. Näiteks otsides dokumenti või dokumente, mis on registreeritud 02.jaanuaril 2019,  tuleb väljale „(alates)“ sisestada kuupäev 02.01.2019  ning väljale „(kuni)“ samuti kuupäev 02.01.2019.
  Teatud kuupäevast alates registreeritud dokumentide leidmiseks sisestada kuupäev ainult väljale „(alates)“.
  Kuni teatud kuupäevani registreeritud dokumentide leidmiseks tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „(kuni)“.
 • Dokumendi liik - otsing dokumendi liigi järgi. 
  Dokumendiliigid:
  •  Ametijuhend
  •  Ettekirjutus
  •  Järelevalveakt
  •  Majandusleping
  •  Nakkushaiguste aruanne
  •  Otsus
  •  Personalikäskkiri
  •  Personalileping
  •  Sissetulev dokument
  •  Taotlus
  •  Töövõtu- ja käsundusleping
  •  Väljaminev dokument
  •  Üldkäskkiri
 • Teine osapool – otsing dokumendi saatja või saaja nime järgi;
 • Saatja viit - otsing saatja asutuse dokumendi registreerimisnumbri järgi;
 • Saabumis/saatmisviis – otsing saabumis- või saatmisviisi järgi;
 • Juurdepääsupiirang – otsing dokumendi juurdepääsupiirangu järgi;
 • Juurdepääsupiirangu alus – otsing dokumendi juurdepääsupiirangu aluse järgi;
 • Juurdepääsu lõpu kpv – otsing dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Antud väljal kehtivad samas otsingutingimused mis väljal „Registreerimise kpv“.
 

Dokumentide nimekiri

Otsingu tulemused kuvatakse tabelina, mis on jaotatud lehekülgedeks. Ühel lehel kuvatakse 20 dokumenti. Kogu otsingu tulemis kuvatakse 100 esimest dokumenti (uuemad ees). Täpsema tulemuse saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Dokumendi metaandmete ning avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata mistahes veerus olevale tekstile. Avalikke faile näeb osas „Failid“ ja seoseid teiste dokumentidega osas „Seosed“.

Dokumentide avalikustamine dokumendiregistris toimub automaatselt üks kord ööpäevas, mistõttu dokumendid on leitavad registreerimisele järgneval päeval.

Küsimuste korral pöörduge terviseameti üldosakonda:
Tel: +372 794 3500
E-post: 
kesk@terviseamet.ee