Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Terviseameti tehtud ettekirjutused

 

2024. aastal tehtud ettekirjutused

 

Kuupäev Adressaat Asja nr dokumendiregistris Ettekirjutuse fail
15.01.2024 MEDCUT OÜ 5-7/24/227-6 Ettekirjutus (PDF)  
02.06.2024 MoMed SkinCare OÜ 12.6-4/24/512-1 Ettekirjutus (PDF)
11.06.2024 Läänemere Hambakliinik OÜ 12.6-8/24/4126-14 Ettekirjutus (PDF)  
 

OTSI AASTATE JÄRGI:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013         

   

 
Asja nr dokumendiregistris
Ettekirjutuse kuupäev
Adressaat
Ettekirjutuse alus
  12.2-1/23/4451-12 07.12.2023 OÜ K.S. Veekäitleja ei ole täitnud VeeS § 87 lg 4 p 1 kohustust koostada ning ametiga kooskõlastada joogivee kontrolli kavad  (ei ole veel jõustunud)
  12.6-4/23/3950-12 18.10.2023 OÜ H. TTKS § 3 lg 2 nõuete rikkumine  (ei ole veel jõustunud)
  6.1-10/23/2286-21 19.09.2023 PureMind OÜ TTKS § 60 lg 1 ja KorS § 28 lg  1 alusel
  5-6/23/188-11 13.09.2023 Tallinna Hambakliinik SA TTKS § 60 lg 1 ja KorS § 28 lg 1 alusel
  12.6-1/23/3651-5 14.04.2023 Pärnu Haigla SA

TTKS § 60 lg 1  ja KorS § 24 alusel/ Ettekirjutus loetud täidetuks 17.10.2023

  12.6-1/22/3380-13  24.03.2023 Narva Haigla SA

TTKS § 60 lg 1 ja KorS § 24 lg 1 alusel (tervishoiuteenuse dokumenteerimise nõuete rikkumine)

  12.2-4/23/4054-1 10.03.2023 OÜ Tartu Veekeskus RTerS § 15 lg 1, TKS § 61 lg 2 p 1, KorS § 28 lg 1 (Veeanalüüside tulemused ei vasta nõuetele)
  5-8/21/14821-40 09.03.2023 Viasanus OÜ NETS § 44 lg 1, RavS § 100 lg 2, TTKS § 60 lg 1 (Ettekirjutus täidetud 16.03.2023)
  9.3-2/23/1522-1 03.03.2023 R2 SPA OÜ RTerS § 15 lg 1, TKS § 61 lg 2 p 1, KorS § 28 lg 1 (Veeanalüüside tulemused ei vasta nõuetele)
  5-6/22/224-7 17.02.2023 Aarika OÜ

Rikkunud dokumenteerimise nõudeid, SM määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord“§ 3 lg 1, § 3 lg 3, § 14 lg 1 ja lg 2. Rikkunud ravimite retseptide väljakirjutamise korda SM määruse nr 30 § 2 lg 5, § 2 lg 6, § 2 lg 6 1. Rikkunud SM määruse nr 53 § 2 lg 1, § 2 lg 2 p 1, § 3 lg 1 s nõudeid tervishoiuteenuse osutamisel.

  12.4-2/22/3575-1 31.01.2023 Varjundid OÜ

Ettekirjutus ilu- ja isikuteenuste valdkonnas.

  5-6/21/133-38 21.10.2022 Tallinna Kiirabi Rikkunud SM määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord“ §-s 3 lg 3 nõudeid kiirabikaartide korrektsel vormistamisel ning ületanud VV määruse nr 119 §-s 4 lg 4 ja sama määruse lisas 1 kehtestatud kiirabibrigaadi väljasõiduaegasid.
  5-6/21/3021-1 21.10.2022 Dao OÜ Rikkunud TTKS § 592 lg 1 p 3 ja SM määruse nr 53 § 2 lg 2 p 1 sätestatud nõudeid tervishoiuteenuste osutamisel.
  6.1-10/22/5282-8 20.09.2022 Perearst Bers-Kurbat OÜ TTKS § 592 lg 1 ja 3, Sotsiaalministri 17.09.2008 määrus nr 53 § 2 lg 2 p 1, Sotsiaalministri 18.09.2008 määrus nr 56 § 3 lg 1 ja 3, VV 01.12.2016 määrus nr 138 § 5 lg 1 p 1 ning KorS § 28 lg 1
  9.4-3/21/7766-22 18.08.2022 OÜ New Flight KorS § 5 lg 1, § 6 lg 1, § 15 lg 1, AÕKS § 55 lg 2 ning AÕKS § 59
  12.8-3/22/2522-5 15.08.2022 Expressline OÜ KorS § 5 lg 1, lg 2
  5-5/22/169-8 22.07.2022 Järvamaa Haigla AS Rikuti TTKS § 4² lg 1, § 6 lg 2; sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord“ § 3 lg 1, 3, § 65 lg 1; sotsiaalministri 19.01.2007 määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisa 26 „Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades“ sätestatud nõudeid.
  5-7/20/5710-11 22.06.2022 Kallavere Haigla AS

TTKS § 60 lg 1 ja KorS § 27 alusel

  5-6/22/194-5 21.06.2022 Fie Nadezda Shramko

TTKS § 60 lg 1 ja KorS § 27 alusel

  5-7/21/9480-12 02.06.2022 Advancer OÜ TTKS § 421 p 1 ning TTKS § 592 lg 1 p 3 sätestatud nõuete rikkumises tervishoiuteenuste osutamisel.
  8.1-1/22/1133-7 01.06.2022 Certific OÜ Rikkunud EL 2021/953 määruses kehtestatud nõudeid väljastades enesetestimise põhjal EL COVID sertifikaate. Ühtlasi on rikutud TTKS § 42 ja VÕS § 769 nõudeid dokumenteerides tervishoiuteenuseid, milliseid ettevõtte tervishoiutöötajad osutanud ei ole.
  6.1-10/21/6974-10 23.05.2022 Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus OÜ TTKS § 21 lg 1, § 27 lg 1 ja § 592 lg 1 p 3,  Sotsiaalministri 17.09.2008 määrus nr 53 § 2 lg 2 p 1 ja 3, Sotsiaalministri 18.09.2008 määrus nr 56 § 3 lg 1 ja 3 ning KorS § 28 lg 1
  5-7/22/547-15 19.05.2022 KoduÕe Abi OÜ Rikkunud MSÜS § 29, TTKS §-des 40 lg 3, 592 lg 1 p 3, määruse nr 56 §-des 29 lg 1 ja 1062 lg 1 p 3, määruse 53 nr § 2 lg 2 punktide 23 ja 25, määruse nr 55 §-des 3 lg 2, 4 lg 6 p 3 ja lg 7, määruse nr 56 §-dest 61 ja 73 sätestatud nõuete rikkumises tervishoiuteenuste osutamisel.
  12.4-2/22/2480-1 15.05.2022 Suure-Jaani juuksur KorS § 28 lg 1, lg 2
  12.6-3/21/1097-14 31.03.2022 Perearst ATSS § 7 LG 1
  12.1-13/22/3295-1 26.03.2022 SalonPlus Baltic OÜ NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.9/22/2171-1 21.03.2022 Vahva Solutions OÜ MDR artikkel 14, MDR artikkel 25 lg 1 ja 2, MDR artikkel 13, MDR artikkel 10, MSS § 26 lg 1, § 26 lg 31 ja § 39, RekS § 3 lg 4 p 11 ja § 4 lg 1 ja KorS § 28 lg 1
  12.1-14/22/3084-1 18.03.2022 Kerxtas Kaubandus OÜ NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-14/22/3083-1 18.03.2022 T.J. NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-14/22/3082-1 18.03.2022 J.Š. NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-14/22/3081-1 18.03.2022 Kedrani OÜ NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-11/22/2977-1 15.03.2022 OÜ Vaba Baku KorS § 28 lg 1
  12.1-14/22/2954-1 12.03.2022 J.G. NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-14/22/2953-1 12.03.2022 V.M. NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-14/22/2952-1 12.03.2022 I.A. NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-14/22/2951-1 12.03.2022 V.K. NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-13/22/2897-2 12.03.2022 OÜ Regentum NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-13/22/2896-1 12.03.2022 O.G. NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-13/22/2623-1 02.03.2022 OÜ ERZA NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-13/22/2597-1 02.03.2022 Naja OÜ NETS § 44 lg 1, KorS § 5 lg 1 ja 28 lg 1 ning VV 23.08.2021 korraldus nr 305 punktid 8 ja 81
  12.1-14/22/2352-1 22.02.2022 A.J. NETS § 44 lg 1
  12.1-14/22/2350-1 22.02.2022 G.J. NETS § 44 lg 1
  12.1-14/22/2351-1 22.02.2022 J.K. NETS § 44 lg 1
  12.9/22/2055-1 21.02.2022 Selver AS KorS § 5 lg 1, MDR artikkel 14 lg 2 ja lg 4, HMS § 4 lg 1, KorS § 28 lg 1
  12.10-3/20/659-20 03.02.2022 Pesumull OÜ REACH-määruse artikkel 31 lg 1 punkt a ja lg 5, REACH-määruse II lisa punkt 2.2 ja CLP-määruse artikkel 17 lg 1, KorS § 28 lg 1
  12.1-14/22/890-1 21.01.2022 E.M. NETS § 44 lg 1
  12.1-14/22/887-1 21.01.2022 A.J. NETS § 44 lg 1
  12.1-14/22/889-1 21.01.2022 H.R. NETS § 44 lg 1
  12.1-14/22/884-1 20.01.2022 M.P. NETS § 44 lg 1
  12.9/21/1838-3 11.01.2022 Corpowear OÜ KorS § 5 lg 1, MDR artikkel 14 lg 2, lg 4, lg 6. KorS § 28 lg 1. MDR artikkel 25 lg 1 ja 2. RekS § 3 lg 4 p 11, RekS § 4 lg 1 ja lg 2 p 2. 
  12.9/21/1819-1 23.11.2021 AS Surgitech KorS § 5 lg 1, RekS § 3 lg 4, § 4 lg 1, § 4 lg 2 p 2, § 4 lg 4, § 7 lg 3, HMS § 4 lg 1, KorS § 28 lg 1
  12.9/21/1795-1 10.11.2021 Coregon OÜ KorS § 5 lg 1, RekS§ 3 lg 4 punkt 5, punkt 11, punkt 16, KorS § 28 lg 1, RekS § 4 lg 1, § 4 lg 2 p 2, § 4 lg 4, § 5 lg 1, § 7 lg 1 ja lg 3, MSS § 17, HMS § 4 lg 1
  12.9/21/1756-2 04.11.2021 Inpello OÜ MDR artikkel 10, 13, 14, 25 lg 1 ja 2, MSS § 26 lg 1, § 26 lg 31 ja § 39, RekS § 3 lg 4 p 11 ja § 4 lg 1 ja KorS § 28 lg 1
  12.1-11/21/13987-1 21.10.2021 Ettekirjutus OÜ FP Arendus NETS § 44 lg 1, korralduse nr 305 punkt 10 alapunkt 7 ja KorS § 28 lg 1
  12.9/21/1722-3 21.10.2021 Rent Center OÜ KorS § 5 lg 1 ja § 28 lg 1, MSS § 39, RekS § 3 lg 4 p 11 ja § 4 lg 1, MDR artikkel 14 lg 2 ja lg 4, MDR artikkel 16 ning artikkel 25 lg 1 ja 2
  12.1-11/21/13549-1 14.10.2021 SPARTA Spordiselts NETS § 44 lg 1, korralduse nr 305 punkt 10 alapunkt 1 ja KorS § 28 lg 1
  12.3/21/1729-1 04.10.2021 Kesklinna Hotell OÜ AÕKS § 218 ja KorS § 28 lg l, KeM määruse nr 71 normtasemed
  12.9/21/1717-3 04.10.2021 Femell Professional OÜ KorS § 5 lg 1 ja § 28 lg 1 ning MSS § 26 lg 1 ja § 39
  12.09/21/1669-1 10.09.2021 Rent Center OÜ RekS § 3 lg 4 ja § 4 lg 1 ning KorS § 5 lg 1 ja § 28 lg 1
  9.4-3/21/4851-10 09.08.2021 Japs AS KorS § 5 lg 1, § 6 lg 1, § 15 lg 1, AÕKS § 55 lg 2, AÕKS § 59
  12.9/21/1376-3 09.07.2021 European Medical Group OÜ MSS § 35 lg 1-5 ja KorS § 28 lg l
  12.9/21/1355-1 24.05.2021 Cutis Medical Group OÜ KorS § 28 lg l ja MSS § 33 lg 1 ja lg 2 p 1
  12.9/21/1349-1 19.05.2021 Raac Capital OÜ RekS § 30 lg 2 p 2 ja KorS § 28 lg l
  12.9/21/1342-1 14.05.2021 Selfdiagnostics OÜ RekS § 30 lg 2 p 2 ja KorS § 28 lg l
  12.9/21/1198-1 23.04.2021 Rovico OÜ RekS § 30 lg 2 p 2 ja KorS § 28 lg l
  12.1-11/21/5212-1 20.04.2021 Hiiekivi OÜ 13.03. ja 23.03.2021 kontrollide ajal toimusid toitlustusasutuses korrarikkumised VV korralduse nr 282 punkti 2014 alapunkti 8 ja punkti 81 nõuete osas, mis sätestavad, et klientidel ei ole lubatud toitlustusettevõtte müügi- või teenindusalal viibida ning toitlustusettevõtte müügi- või teenindusalal võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut.
  12.1-14/21/4916-1 11.04.2021 K.T. NETS § 44 lg 1 ja KorS § 28 (2+2 nõude täitmine).
  12.1-14/21/4915-1 11.04.2021 R.J. NETS § 44 lg 1 ja KorS § 28 (2+2 nõude täitmine).
  12.1-14/21/4914-1 11.04.2021 M.T. NETS § 44 lg 1 ja KorS § 28 (2+2 nõude täitmine).
  12.2-1/21/1217-1 05.04.2021 Kanaste OÜ Ettevõtte veevärgis on tuvastatud Escherichia coli ja coli-laadsete bakterite piirnormide ületus võrreldes määruses nr 61 kehtestatud piirnormidega.
  12.1-11/21/4397-1 01.04.2021 FixFood Group OÜ 17.03.2021 toitlustusteenuse osutamisel on pandud toime korrarikkumine VV korralduse nr 282 punkti 2014 alapunkti 8 nõude osas.
  12.1-14/21/4163-1 26.03.2021 DEPO DIY EE OÜ Alates 11. märtsist kehtestatud VV korralduse nr 282 punki 2014 alapunktis 9 sätestatud lisapiirangute nõuete rikkumine (kauplustes ja toitlustusasutustes viibimine).
  2.1-11/21/4082-1 25.03.2021 Nümfo OÜ 27.02.2021 toimunud teenuse osutamisel toimus korrarikkumine VV korralduse nr 282 punkti 10 alapunktis 3 sätestatud inimeste viibimispiirangu osas.
  12.9/21/1189-1 16.03.2021 MP Kaubandus OÜ RekS § 30 lg 2 p 2 ja KorS § 28 lg l
  12.1-13/21/3444-1 16.03.2021 Salat ja disko OÜ 20.02.2021 on toitlustusteenuse osutamisel toimunud korrarikkumine korralduse nr 282 03.02.2021 jõustunud redaktsiooni punkti 9¹alapunkti 1) nõude osas, mille kohaselt kliendid võivad toitlustusettevõtte müügi-või teenindussaalis koos viibida ja liikuda kuni kuus isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
  12.1-11/21/2036-4 15.03.2021 Baarikivi OÜ 20.02.2021 rikuti VV korralduse nr 282  03.02.2021 jõustunud redaktsiooni punkti 10 alapunkti 1¹.
  12.1-11/21/3446-1 15.03.2021 MMK&MJ OÜ 16.01.2021 rikuti VV korralduse nr 282  01.01.2021 jõustunud redaktsiooni punktide 91 ja 209 nõudeid.
  12.1-11/21/2037-3 15.03.2021 Music Academy OÜ 20.02.2021 rikuti VV korralduse nr 282  03.02.2021 jõustunud redaktsiooni punkti 10 alapunkti 1¹.
  12.9/21/1182-1 11.03.2021 Medifum Group OÜ RekS § 30 lg 2 p 2 ja KorS § 28 lg l
  5-8/21/501-1 15.01.2021 Elari Aren Rikuti 19.08.2020 kehtestatud korralduse nr 282 12.12.2020 jõustunud redaktsiooni punkti 82 .
  12.1-11/21/305-1 12.01.2021 OÜ Toormoor Rikuti korralduse nr 282 punkti 209 alapunkti 4 nõude osas. Samuti on rikutud korralduse nr 282 punkti 91 alapunkti 11.
  12.1-11/20/11411-1 16.12.2020 Music Nights OÜ NETS § 44 lg 1, korralduse nr 282 punkt 21 ja KorS § 28 lg 1
  12.1-11/20/10914-1 03.12.2020 Creative Intervention OÜ NETS § 44 lg 1, korralduse nr 282 punkt 21 ja KorS § 28 lg 1
  12.1-11/20/10736-1 27.11.2020 OÜ Teine Noorus NETS § 44 lg 1, korralduse nr 282 punkt 21 ja KorS § 28 lg 1
  12.1-11/20/10735-1 27.11.2020 OÜ Meelelahutus Teenused NETS § 44 lg 1, korralduse nr 282 punkt 21 ja KorS § 28 lg 1
  12.3/22/2022-38 07.03.2020 Anarbest OÜ AÕKS § 218 ja KorS § 28 lg 1, KeM määruse nr 71 normtasemed
  12.9/19/1268-5 10.12.2019 Fysiotech OÜ Rikuti meditsiiniseadme seaduse § 16 lg 1 p 1-3,  § 26 lg 1 ja § 23 lg 1 sätestatud nõudeid.
  5-7/19/1099-7 09.12.2019 Siret Pärli
Arstikood: D06702
Rikuti ravimiseaduse § 33 lg 14, lg 17 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 31 sätestatud nõudeid.
  5-6/19/301-1 15.11.2019 Julia Saks-Maasalu
Arstikood: D06054
Rikuti puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 lg 4, määruse nr 15 § 2 lg 3 p 2, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lg 1, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lg 1 ja määruse nr 53 § 2 lg 1 sätestatud nõudeid.
  9.4-3/19/1253-17 11.10.2019 Firewood Production OÜ Rikuti atmosfääriõhu kaitse seaduse § 218 ja korrakaitseseaduse § 27 tulenevaid nõudeid.
  5-6/19/158-12 16.09.2019 Valentina Kesper
Arstikood: D04861
Rikuti ravimiseaduse § 33 lg 14 ja lg 17, määruse nr 30 § 2 lg 61, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lg 1, määruse nr 56 § 3 lg 1, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lg 1 ja määruse nr 53 § 2 lg 1 sätestatud nõudeid.
  12.4-1/19/1180-1 02.09.2019 Estvan OÜ Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 ja tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1 tulenevaid nõudeid.
  5-7/19/504-6 29.07.2019 Eldred OÜ Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 3 lg 2, § 27 lg 1 - 2, § 4 lg 5 ja § 593 lg 22 sätestatud nõudeid.
  12.5-1.1.505/13 19.07.2019 Tapa Vallavalitsus Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 ja Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule” § 3 lg 1 nõudeid.
  12.6-9/19/924-1 11.07.2019 Citystudio OÜ Rikuti ravimiseaduse § 81 lg 7, määruses nr 30 § 2 lg 5 ja lg 6², § 4 lg 1 p 10, määruses 56 § 3 lg 1 ja § 5 lg 1, määruses 25 § 15 lg 2 esitatud nõudeid.
  5-6/19/113-11 28.06.2019 Õie Hambaravi OÜ  Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lg 1 p 3, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 6 lg 1 p 1, § 30 lg 3, määruses nr 53 § 2 lg 1, lg 2 p 16, § 5 lg 6 ja määruses nr 128 § 5 lg 1, lg 2 p 1-4, § 6 lg 1, lg 6 esitatud nõudeid.
  12.4-1.1.735/10 25.04.2019 Mare Kalme Arma Ratsatalu FIE Rikuti veeseaduse § 132 lg 2, lg 3 p 4 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning  analüüsimeetodid“ § 2 lg 2-3 ja § 6 nõudeid.
  12.2-1.1.291/8 10.04.2019 Pandivere Vesi OÜ Rikuti veeseaduse § 132 lg 2, lg 3 p 4 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning  analüüsimeetodid“ § 2 lg 2-3 ja § 6 nõudeid.
  12.2-1.1.53/6 22.03.2019 OÜ Järve Biopuhastus Rikuti veeseaduse § 132 lg 2, lg 3 p 4 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 2 lg 2-3 ja § 6 nõudeid.
  12.8-1.1.291/5 04.02.2019 Living Minerals OÜ Rikuti rahvatervise seaduse §122 lg 1, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1223/2009/EÜ art. 10 ja art. 14 lg 1 punktis a) sätestatud nõudeid.
  12.5-1.2.33/4 28.01.2019 Lüganuse Vallavalitsus Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10, § 12 lg 10 p 1, tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1, biotsiidiseaduse § 381 lg 2 ning Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele § 2 lg 1 ja § 3 lg 1 tulenevaid nõudeid.
  12.2-1.4.5/2 08.01.2019 AS Vinni Spordikompleks Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10, tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1 ning Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 2 lg 1, § 3 lg 1 ja § 7 lg 11 tulenevaid nõudeid.
  12.5-1.2.34/48 22.11.2018 Kohtla-Järve Linnavalitsus Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ § 3 lg 1, § 6 lg 2, § 8 lg 1 ja § 13 lg 2 tulenevaid nõudeid.
  12.5-1.1.178/47 12.11.2018 Lüganuse Vallavalitsus Rikuti Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 3 lg 1 ja § 10 lg 2 tulenevaid nõudeid.
  12.5-1.1.54/46 07.11.2018 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 11 ja Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 3 lg 4 ning § 10 lg 2 nõudeid.
  1.3-7/45 09.10.2018 Gea Klubi OÜ Rikuti atmosfääriõhu kaitse seaduse § 59 ja keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71“Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ nõudeid.
  9.4-3/44 05.10.2018 Teamwood OÜ Rikuti atmosfääriõhu kaitse seaduse § 59 ning rahvatervise seaduse § 4 p 13 nõudeid.
  12.4-1.1.731/43 27.09.2018 Greenwald OÜ Rikuti veeseaduse § 132 lg 2, lg 3 p 4, sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 6 ning majandusja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“ § 6 lg 1 nõudeid.
  12.5-1.3.15/42 17.09.2018 MTÜ Vihasoo Noortelaager

Rikuti sotsiaalministri 23.03.2012 määruse nr 7 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ § 3 lg 4 ja veeseaduse § 132 lg 2 sätestatud nõudeid.

  12.4-1.1171/38 23.08.2018 OÜ Peipsi Puhkemajad Rikuti Veeseaduse § 132 lg 2, lg 3 p 4, sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 4 ja 6 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“ § 6 lg 1 nõudeid.
  1.3-8/37 15.08.2018 Perearst Liidia Bodnar OÜ Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lg 49 sätestatud nõudeid.
  1.3-8/36 10.08.2018 Katrin Martinson Arstikood: D02495 Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 1, § 40 lg 3, § 592 lg 1 p 3 ja Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5 sätestatud nõudeid.
  1.3-8/35 10.08.2018

Eret Jaanson
Arstikood: D02494

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 1, § 40 lg 3, § 592 lg 1 p 3 ja Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5 sätestatud nõudeid.
  12.2-1.4.17/16 10.08.2018 Kohtla-Järve Linnavalitsus Rikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 3 lg 1, tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1, rahvatervise seaduse § 12 lg 10 ja biotsiidiseaduse § 381 lg 1-2 sätestatud nõudeid.
  1.3-8/34 10.08.2018 Andrus Mäesalu Arstikood: D03959 Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 1, § 40 lg 3, § 592 lg 1 p 3 ja Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5 sätestatud nõudeid.
  1.3-8/33 06.08.2018 Aarika OÜ Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruses nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 2, 12 sätestatud nõudeid.
  1.3-8/19 30.07.2018 Psühhiaater Sirje Kivaste OÜ Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lg 1 p 3, sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 14 lg 1 p 3, 4, 6 ja 8 sätestatud nõudeid ja sotsiaalministri 18.02.2005 määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 2 lg 61 sätestatud nõudeid.
  1.3-8/31 16.07.2018 Dmitri Filippenko Arstikood: D06967 Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lg 1 p 3, sotsiaalministri 17.09.2008 määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 1 sätestatud nõudeid.
 

12.5-1.1.588.1/28

12.06.2018

Jõhvi vallavalitsus

Rikuti Vabariigi valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule” § 8 lg 3, § 7 lg 1, lg 3 ja lg 4, § 8 lg 5 ning § 10 lg 2 tulenevaid nõudeid.

 

12.5-1.2.127/27

05.06.2018

Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 nõuet ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” § 3 lg 1 ja § 6 lg 2 sätteid.

 

12.10-1.3.34/18

25.05.2018

OÜ Legomer

Rikuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1223/2009/EÜ artiklis 11 lg 1-2, artiklis 13 lg 1 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.12.2008 määruse nr 1272/2008/EÜ artiklis 17 lg 1 ning kemikaaliseaduse § 11 sätestatud nõudeid

 

12.8-1.1.280/22

18.05.2018

OÜ Tentare

Rikuti toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lg 1  ja rahvatervise seaduse §122 lg 1 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/17

08.05.2018

OÜ Piiri Hambaravi

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 3, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 22 lg 2, meditsiiniseadme seaduse  § 103, rahvatervise seaduse § 4 p 1 ja p 10 sätestatud nõudeid ning sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 81 lg 2 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 p 16 ja sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 6 lg 5 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/3228

15.05.2018

OÜ Tervisekeskus

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri  07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 2 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/3232

15.05.2018

OÜ BioDesign

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 12 ja lg 15-16 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/3234

15.05.2018

OÜ Ambrifa Medicum

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 7, lg 12, lg 14-15 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/3235

08.05.2018

OÜ Paratsels Grupp

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 2, lg 7, lg 14-16 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/3281

15.05.2018

FIE Tiina Verrev

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 15 sätestatud nõudeid

 

12.8-1.1.113/13

16.04.2018

AS Paira

Rikuti rahvatervise seaduse § 122 lg 1 ning toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lg 1 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/15

06.04.2018

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 p 1 ja p 10, tarbijakaitseseaduse § 10 lg 2 ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 1 p 4 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/7

11.04.2018

AS Wismari Haigla

Rikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5, sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“§ 2 lg 6¹ ja sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128„Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 5 lg 1 ja § 8 lg 2 sätestatud nõudeid

 

9.4-3/7330-8

22.03.2018

Hiiumaa Pruulikoda OÜ

Rikuti atmosfääriõhu kaitse seaduse § 59 ja rahvatervise seaduse § 4 p 13  nõudeid keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ Lisas 1 toodud müra piirtaseme ületamisega.

 

12.6-1.3.179/9

08.03.2018

Tõstamaa Tervisekeskus OÜ

Rikuti Vabariigi Valitsuse 23.07.2009 määrusega nr 134 „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega“ § 2 lg 1, lg 2, lg 4, § 4 lg 1 ning Sotsiaalministri 31.10.2003 määrusega nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded“  § 2 lg 1 , lg 4 ja § 3 lg 1 sätestatud nõuete täitmist.

 

1.3-8/10

13.03.2018

OÜ Läänemere Hambakliinik

Rikuti reklaamiseaduse §22 lg4 p1 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/12

16.03.2018

OÜ Cutis Medical

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 p 10 ja tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1 sätestatud nõudeid

 

12.10-1.1.118/11

14.03.2018

AS Novotrade Invest

Rikuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 määruse nr 1907/2006/EÜ artikli 31 lg 7, artikli 14 lg 4, artikli 31 lg 2 ning lisa 1 p 07 sätestatud nõudeid

 

12.5-1.5.94/14

02.04.2018

Tapa Vallavalitsus

Rikuti sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded” § 5 lg 5 ja rahvatervise seaduse § 4 lg 9 ja 10 tulenevaid nõudeid.

 

 1.3-8/8

08.03.2018

Vitaly Gerkus
arstikood: D08035

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduses § 40 lg 1 p 3 ning reklaamiseaduses § 22 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/7853-10

01.03.2018

Jõhvi Hambaravi OÜ

Rikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 ja § 2 lg 5, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid

 

12.8-1.1.274/6

23.02.2018

HTM Karolin OÜ

Rikuti rahvatervise seaduses § 122 lg  1 ning toote nõuetele vastavuse seaduses § 5 lg 1 sätestatud nõudeid

 

12.10-1.1.182/3

20.02.2018

AS Vireen

Rikuti biotsiidiseaduses § 41 lg 3 ning sotsiaalministri 03.07.2009 määruses nr 66 „Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele“ § 1 lg 2 sätestatud nõudeid

  12.2-1.1.26/5 23.01.2018 OÜ Sompa ja Lepiku Rikuti veeseaduse § 132 lg 2, lg 3 p 4 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 2 lg 2-3 ja § 6 sätestatud nõudeid.
 

12.5-1.1.588.2/1

08.01.2018

Jõhvi Vallavalitsus

Rikuti Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule” § 3 lg 1, § 7 lg 1 ja lg 3 tulenevaid nõudeid.

 

nr 1.3-8/ 50

07.11.2017

SA Viljandi Haigla

Rikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 1 ning § 1067 lg 2, § 1068 lg 1 p 1-3, lg 2 ja lg 3 sätestatud nõudeid.

 

nr 1.3-8/51     

04.12.2017

Alevtina Smirnova

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 p 1 ja p 10;  tarbijakaitse seaduse § 10 lg 2, meditsiiniseadme seaduse § 31 lg 2 ja § 27 lg 1 nõudeid.

 

Nr 12.10-1.2.21/ 49 

04.12.2017

OÜ Kahjurite Tõrje Registrikood 10345421

Rikuti biotsiidiseaduse § 8 lg 3 ja  § 38 lg 1 nõudeid;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 528/2012 artikli 72 p 3 ja artikli 69 lg 2 nõudeid;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1272/2008 artikli 17 ja sotsiaalministri 03.07.2009 määruse nr 66 „Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele“ § 2 ja § 3 lg 2 p 6, 10, 11 nõudeid.

 

12.5-1.5.34/53

30.11.2017

OÜ Häcke

Rikuti sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded” § 6 lg 3 ja lg 4 tulenevaid nõudeid.

 

12.5-1.5.34/54

30.11.2017

OÜ Häcke

Rikuti sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded” § 6 lg 4 tulenevaid nõudeid.

 

12.5-1.5.34/52

24.11.2017

OÜ Häcke

Rikuti sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded” § 6 lg 4 tulenevaid nõudeid.

 

12.4-1.1.486/44

29.09.2017

Torioja OÜ

Rikuti majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“   § 6 lg 1, veeseaduse § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.

 

12.4-1.1.925/42

13.09.2017

Spordiklubi BC Karjamaa MTÜ

Rikuti majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“ § 6 lg 1 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.

 

2.4-1.1.1174/43

13.09.2017

Kalev Tera Reisid FIE

Rikuti majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“  § 6 lg 1, veeseaduse § 132 lg 2 ning sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.

 

12.4-1.1.570/40

21.08.2017

OÜ K.S. Pimestiku

Rikuti majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“ § 6 lg 1, veeseaduse § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.

 

12.4-1.1.730/41

24.08.2017

OÜ Adami Turismitalu

Rikuti majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“ § 6 lg 1, veeseaduse § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.

  12.3-1/39 24.07.2017 Warmeston OÜ Rikuti atmosfääriõhu kaitse seaduse § 59 ja keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71“Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ nõudeid.
 

12.8-1.3.83/ 35

12.07.2017

Korditseps OÜ

Rikuti toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lg 1 ning § 7 lg 4 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/27

27.06.2017

Mai Salumaa 
Arstikood D02205

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  § 2 lg 1, rahvatervise seaduse § 4 p 1 ja p 10 ning tarbijakaitse seaduse  § 10 lg 2  sätestatud nõudeid

 

12.6-1.4.24/ 34

22.06.2017

Plastilise Kirurgia OÜ

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“§ 5 lg 1, § 37 lg 1, § 38 lg 1-3, 5 ning § 64 sätestatud nõudeid

  12.3-1/38 19.07.2017 Rimi Eesti Food AS Rikuti atmosfääriõhu kaitse seaduse § 59 ning rahvatervise seaduse § 4 p 13 nõudeid.
  12.5-1.2.34/37 14.07.2017 Kohtla-Järve Linnavalitsus Rikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 2 lg 1, § 3 lg 1, § 10, rahvatervise seaduse § 4 lg 10, kemikaaliseaduse § 8 lg 1-2, biotsiidiseaduse § 38 ja § 381 ning tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1  tulenevaid nõudeid.
 

12.5-1.2.117/36

12.07.2017

Jõhvi Vallavalitsus

Rikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 1 lg 2, § 1 lg 3, § 10 ja tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1 tulenevaid nõudeid.

  12.2-1.1.96/33 20.06.2017 Paide Vesi AS Rikuti veeseaduse § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 sätestatud nõudeid.
 

12.10-1.2.32/32

16.06.2017

Puleium OÜ

Rikuti biotsiidiseaduse § 8 lg 3, § 35 lg 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012, 22. mai 2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (biotsiidimäärus) artiklis 17 lg 1 sätestatud nõudeid

 

1.3-7/29

09.06.2017

OÜ Vastseliina Hambaravi

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53  „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/31

09.06.2017

OÜ K&M Medicine

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53  „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid

 

12.5-1.2.35/30

08.06.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Rikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 1 lg 2, § 1 lg 3, § 3 lg 1, § 5 lg 2 ja tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1 tulenevaid nõudeid.

 

1.3-7/28

06.06.2017

FIE Marje Nahkur;
Marje Nahkuri Hambaravikabinet

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53  „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid

 

1.3-7/26

05.06.2017

OÜ Dentaarium

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53  „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid

 

12.6-1.2.14.2/24

01.06.2017

Nadežda Soosaar
Õe kood: N02343

Rikuti sotsiaalministri 29.04.2005 määruse nr 62 „Vereülekande tingimused ja kord“ § 7 lg 3 sätestatud nõudeid

 

1.3-7/25

25.05.2017

OÜ Audhea

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53  „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid

 

12.10-1.2.62/22

19.05.2017

Mijas World OÜ

Rikuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP määrus) art 17 lg 1  sätestatud nõudeid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 528/2012  art 95 p 2 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/ 21

11.05.2017

AS Fertilitas

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 3, sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 8 lg 2,3,5 ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 ,,Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamisetingimused ja kord" § 40 p 10 ning § 64 p 7 sätestatud nõudeid

 

12.5-1.5-164/ 20

28.04.2017

OÜ Aarika

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 2, lg 6, lg 14-16 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/ 18

26.04.2017

OÜ Hambaravi Malle Veering

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 15-16 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/ 19

26.04.2017

OÜ Kodudoktor Hambaravi

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 7, lg 12, lg 14-16 sätestatud nõudeid

 


1.3-8/ 17


26.04.2017


OÜ Paratsels Grupp

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 2, lg 7, lg 12, lg 15-16 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/ 14

26.04.2017

OÜ Tervise Centrum 

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 15 sätestatud nõudeid.

 

1.3-8/ 15

26.04.2017

OÜ Uroloog Indrek Alas

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 15 sätestatud nõudeid

 

1.3-8/ 16

26.04.2017

OÜ Balti Radiodiagnostika

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 2, lg 12, lg 15-16 sätestatud nõudeid

 


1.2.6-1.2.8/ 13


13.04.2017

SA Kuressaare Haigla

Rikuti sotsiaalministri 29.04.2005 määruses nr 61 „Immunohematoloogiliste uuringute tegemise tingimused ja kord“ § 2 lg 2, § 3 lg 1 ja § 6 lg 1 p 2 sätestatud nõudeid;  sotsiaalministri 29.04.2005 määruses nr 62 „Vereülekande tingimused ja kord“ § 1 lg 2, § 2 lg p 1, § 7 lg 1 ja § 7 lg 4-5 sätestatud nõudeid ning sotsiaalministri 15.12.2004 määruses nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“§ 8 lg 2 sätestatud nõudeid.

 

12.5-1.5.9/12

07.04.2017

MTÜ Vahtra Hooldemaja

Rikuti sotsiaalministri  03.04.2002 määruse nr 58 "Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded" § 6 lg 4,  § 10 lg2 lg, § 5 lg 5, § 9 lg 6 ja § 8 lg 2 tulenevaid nõudeid.

 

12.9-1.164/2

21.03.2017

Hardnova OÜ

Rikuti meditsiiniseadme seaduse § 16 lg 1, § 23 lg 1, § 26 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 13.12.2004 määruse nr 354 „Meditsiiniseadme vastavushindamise kord“ § 4 lg 1, § 12 lg 1 sätestatud nõudeid

 


1.3-8/11


17.03.2017

Esta Mällo arstikood: D00100

Rikuti sotsiaalministri 18.02.2005 määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 2 lg 2 ja § 2 lg 61 sätestatud nõudeid.

 

1.3-8/9

09.03.2017

PJV Hooldusravi AS

Rikuti RavS § 33 lg 14, sotsiaalministri 13.01.2014 määrus nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele“  § 4,  sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 1068–9 ja sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 6 lg 5 sätestatud nõudeid.

  12.2-1.1.131/8 10.02.2017 Aegviidu vald

Rikuti veeseaduse § 132 lg 2 sätestatud nõudeid.

 

12.2-1.1.337/7

09.02.2017

OÜ Vihula Valla Veevärk

Rikuti VeeS § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.

  12.4-1.1.392/6 07.02.2017 Baltic Beach Holding OÜ

Rikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitse nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 7 lg 8 p 2 ning § 6 lg 2 ja lg 4 sätestatud nõudeid.

 

1.2.6-1.2.19/4

20.01.2017

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Registrikood: 10822269

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lg 11, määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 8 lg 1 ja määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 7 ning § 14 lg 1 p 8 sätestatud nõudeid.

 

1.3-8 / 2

09.01.2017

Dr Merle Muda
Arstikood: D02719

Rikuti  sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“§ 2 lg 61 ja määruse nr 30 lisas 4 sätestatud nõudeid.

 

12.5-1.2.558/3

16.01.2017

Aseri vallavalitsus

Rikuti rahvatervise seaduse §4 lg 10 nõuet ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr84 "Tervisekaitsenõuded koolidele" § 8 lg 6, §6 lg 2 ja § 3 lg 1 sätteid.

 

12.5-1.2.35/30

07.12.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 nõuet ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ § 3 lg 1 sätteid.

 

12.5-1.2.130/29

06.12.2016

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 nõuet ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ § 6 lg 2, § 6 lg 5, § 8 lg 3 sätteid.

 

12.4-1.3.5/27

21.11.2016

Kose vald

Rikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitse nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ nõudeid.

 

1.3-8/ 28

18.11.2016

Vahur Kuperjanov Arstikood: D01794

Rikuti määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 2 lg 6 ning § 2 lg 61 sätestatud nõudeid.

 

9.4-3/3688-18

27.09.2016

Rimi Eesti Food AS

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 p 13 nimetatud elukeskkonna ja tervisekaitse põhinõuet sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” § 7 tabelis 2 p 1.2 kehtestatud müra piirtasemete ületamisega.

 

12.5-1.1.54/25

16.09.2016

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Rikuti Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 3 lg 1, § 7 lg 1 ning § 4 lg 7 tulenevaid nõudeid.

 

12.5-1.3.3/24

01.09.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Rikuti sotsiaalministri 23.03.2012 määruse nr 7 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” § 6 lg 1 ja § 10 lg 4 tulenevaid nõudeid.

 

12.5-1.5.31/23

30.08.2016

MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus

Rikuti sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ § 6 lg 4 tulenevaid nõudeid.

 

12.2-1.1.53/22

07.07.2016

OÜ Järve Biopuhastus

Rikuti VeeS § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.

 

12.2-1.1.52/21

04.07.2016

OÜ Pesulux

Rikuti VeeS § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.

 

12.8-1.1.175/19

22.06.2016

PRO kosmeetika OÜ

Rikuti kemikaaliseaduse § 8, REACH- määruse art 31 p 1, p 5 ja CLP määruse art 17 lg 1 nõudeid.

 

1.3-8/ 17

17.06.2016

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Rikuti Vabariigi Valitsuse 23.01.2002 määruse nr 44 „Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei ja koostöö kord“ § 11 lg 2 nõudeid.

 

12.2-1.1.167/18

16.06.2016

Narva Vesi AS

Rikuti VeeS § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.

 

12.5-1.2.24/16

08.06.2016

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Rikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 “Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele” § 2 lg 1, § 3 lg 1, § 7 lg 11, § 9 lg 3 ning § 10 tulenevaid nõudeid.

 

1.3-8/14

26.05.2016

AS Järvamaa Haigla

Rikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 ,,Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamisetingimused ja kord" § 4 lg 1 p 1,  sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 1, 4 ja 5 ja sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” § 7 lg 1 p 3 nõudeid.

 

12.6-1.3-8/13

19.05.2016

Ingrid Kaoküla
(Ämmaemandakood: M00212)

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 02.07.2014 määruses nr 44 „Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord“ § 31 lg 3 p 6 ning § 5 lg 2 p 2, 4, 5 sätestatud nõudeid.

 

12.5-1.2.23/12

11.05.2016

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 nõuet ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” § 6 lg 2 ja § 9 lg 2 sätteid.

 

12.2-1.1.337/11

05.05.2016

Vihula Valla Veevärk OÜ

VeeS § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõuded.

 

1.3-8/ 10

04.04.2016

SA Ida-Viru Keskhaigla

Rikuti sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 6 lg 5 sätestatud nõudeid.

 

1.3-7/8

28.03.2016

Dalsida Oy

Ettevõtte poolt on rikutud RTerS § 4 lg 1 ja lg 10, TKS § 9 lg 1 ning määruse nr 86 § 7 ja § 11 nõudeid.

 

12.6 - 1.3.278/6

14.03.2016

OÜ Perearst Karin Jäger

Rikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5, § 14 lg 1, sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 8 lg 1 ja lg 2, sotsiaalministri 06.01.2010 määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“ § 3 lg 1 sätestatud nõudeid.

 

12.9-1.141/4

07.03.2016

Indium Top OÜ

Rikuti meditsiiniseadme seaduse § 16 lg 1 p 1-3, § 23 lg 1 ja § 26 lg 31 ning sotsiaalministri 28.04.2014 määruse nr 26 „Meditsiiniseadmete liigitamise reeglid“ § 19 lg 3 ja Vabariigi Valitsuse 13.12.2004 määruse nr 354 „Vastavushindamise kord“ § 5 lg 2, § 12 lg 2 sätestatud nõudeid.

 

nr 1.3-8/ 3

19.02.2016

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Rikuti psühhiaatrilise abi seaduse § 14 lg 3, § 142 lg 1 ning § 143 lg 1 sätestatud nõudeid.

 

12.6-1.2.30/1

11.01.2016

Wismari Haigla AS

Rikuti sotsiaalministri 19.08.2004 määruse nr 103 „Haigla liikide nõuded“ § 19 lg 3, § 44, § 65 ja meditsiiniseadme seaduse § 31 lg 2, § 32 lg 1 nõudeid.

 

12.8-1.2.36/25

22.12.2015

AS Rimi Eesti Food

Rikuti  majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määruse nr 57 “Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” 57 § 3 lg 1–2,  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta II lisa „Eriohutusnõuded“ punkti 4 alapunkti d) nõudeid ja täitmata olid Eesti standardi EVS-EN 71-1:2015 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” punkti 5.1 a) nõuded.

  12.2-1.1.346/26 22.12.2015 AS Viimsi Vesi

Rikuti veeseaduse § 132 lg 2 sätestatud nõudeid.

 

12.6 -1.3.109/24

21.12.2015

Jüri Tervisekeskuse OÜ

Rikuti tarbijakaitseseaduse § 91 lg 2, rahvatervise seaduse § 12 lg 6 ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 14 lg 1 nõudeid.

 

1.3-8/19

01.12.2015

OÜ Mediserv

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 41 lg 2 p 8 ja sotsiaalministri 25.01.2002 määruse nr 25 „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“ § 8 ja § 13–15 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 29 ja § 30 lg 1 nõudeid.

 

12.5-1.2.136/23

13.11.2015

Sillamäe Linnavalitsus

RTerS § 4 lg 10 ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” § 3 lg 1 ja § 6 lg 2.

 

12.6-1.3.385/22

06.11.2015

OÜ Perearst Jevgenia Kulikova

Rikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruses 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“  § 2 lg 2-3 ja lg 5 sätestatud nõudeid.

 

12.6-1.3.75/21

26.10.2015

OÜ Alivio

Rikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5, sotsiaalministri 18.02.2005 määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 2 lg 5, sotsiaalministri 15.12.2004 määruses nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 8 lg 1 ja lg 2  sätestatud nõudeid.

 

1.3-8/18

02.10.2015

OÜ Tervisekeskus Ljumam

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lg 11 ja määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 3 nõudeid.

 

12.6-1.2.30

21.09.2015

Wismari Haigla AS

Rikuti psühhiaatrilise abi seaduse § 14¹ lg 1, määruse nr 29 „Ohjeldusmeetmete rakendamise jälgimise sagedus, ohjeldusmeetme rakendamise järgse vestluse läbiviimise ning ohjeldusmeetme rakendamise kohta isikule selgituste andmise tingimused ja kord ning Terviseametile ohjeldusmeetmete rakendamisest teavitamise kord ja esitatavate andmete loetelu“ § 1 lg 3 nõudeid ning määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord „ § 722 lg 1 p 7, § 106¹ p 3, § 1066 lg 1 ning  § 1068 lg 2 ja 3  nõudeid.

 

1.3-7/3991-26

06.08.2015

Rimi Eesti Food AS

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 p 13 nimetatud elukeskkonna ja tervisekaitse põhinõuet sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” § 7 tabelis 2 p 1.2 kehtestatud müra piirtasemete ületamisega.

 

12.5-1.3.1/4927-8

28.07.2015

Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ

Rikuti sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 tulenevaid nõudeid oksüdeeritavuse ja raua sisalduse osas.

 

9.2-3/1117-7

28.07.2015

Aseri Vallavalitsus

Rikuti sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 tulenevaid nõudeid raua sisalduse osas.

 

12.5-1.1.458/10

21.04.2015

P.Dussmann Eesti OÜ

Rikuti sotsiaalministri 15.01.2008 määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ § 3 lg 4, § 5 lg 2, § 6 lg 1 ja lisa 2 nõudeid.

 

12.2-1.1.377/9

09.04.2015

OÜ Kreenika

Veeseaduse § 132 lg 3 p 4 ning sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 6 tulenevad nõuded mangaani sisalduse osas.

 

1.3-8/4

31.03.2015

Moonika Tammel (Ämmaemandakood M00256)

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 1 p 5 ja sotsiaalministri 02.07.2014 määruses nr 44 „Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord“ § 5 lg 2 p 4 ja 5 sätestatud nõudeid.

 

12.6-1.3.444/5

23.03.2015

FIE Perearst Kai Aarik

Rikuti sotsiaalministri 06.01.2010 määruses nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“  § 2 lg 3 ja § 3 lg 3 p 5 ning sotsiaalministri 18.02.2005 määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5 sätestatud nõudeid.

 

12.6-1.3.444/2

12.03.2015

Jelena Petrova (Arstikood D06859)

Rikuti sotsiaalministri 06.01.2010 määruses nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“  § 2 lg 3 ja § 3 lg 3 p 5 ning sotsiaalministri 18.02.2005 määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5 sätestatud nõudeid.

 

12.5-1.2.34/1

09.02.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 3 lg 1 ja § 9 lg 1.

 

12.2-1.1.78/75

26.01.2015

Sillamäe Veevärk AS

RTerS § 4 lg 3; sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 tulenevad nõuded kolooniate arvu osas 22 °C juures.

 

1.3-8/68

26.11.2014

Kairi Mägi (arstikood D03535)

Rikuti sotsiaalministri määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 2 lg 2 ja lg 5 esimeses lauseosas (ravim kirjutatakse välja vastava näidustuse olemasolul) sätestatud nõudeid.

 

1.3-8/72

26.11.2014

Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus OÜ

Rikuti sotsiaalministri määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 2 lg 2 ja lg 5 esimeses lauseosas (ravim kirjutatakse välja vastava näidustuse olemasolul) ning  Vabariigi Valitsuse määruses nr 131 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ § 15 lg 1 sätestatud nõudeid.

 

12.6-1.2.1/74

21.11.2014

Ida-Viru Keskhaigla SA

Vabariigi Valitsuse 15.03.2007. a määrus nr 80 "Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele" § 6 lg 2 p 3.

 

12.4-1.1.24/73

18.11.2014

Veskisilla OÜ

Jäetud täitmata VeeS  § 132 lg 2 sätestatud nõuded, sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõuded raua osas ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttetele“ § 6 lg 1 sätestatud nõuded.

 

12.5-1.1.76/71

06.11.2014

Roosna- Alliku Vallavalitsus

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg  10 nõudeid, Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa- alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 8 lg 6- 7, lg 9- 10, § 10 lg 2 nõudeid ja Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 2 lg 1- 2 nõudeid.

 

12.6-1.3.50/70

30.10.2014

Perearst Sigrid Mau FIE

Rikuti sotsiaalministri 06.01.2010 määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“ § 3 lg 6, § 4 lg 7 ja § 5 lg 2 sätteid; sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2, § 5 ning Lisade 1-10 sätteid; sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 8 lg 1 ja lg 2 sätteid; sotsiaalministri 29.11.2001 määruse nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“ § 2 lg 1 ja lg 9, § 3 lg 1 ja § 4 lg 1 ning MSS § 31 lg 2 sätteid.

 

12.6-1.3.329/67

30.09.2014

OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus

Rikuti sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 47 „Perearsti nimistu moodustamine, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv“ § 4 lg 1, § 6, §12 lg 1 sätteid ning  määruse nr 47 lisana kehtestatud vormi „Avaldus perearsti nimistusse registreerimiseks“ nõudeid.

 

12.2-1.1.317/66

26.09.2014

Vinni Vallavalitsus

Sotsiaalministri 31.07.2001. a määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 4 ja § 6 tulenevad nõuded Coli-laadsete bakterite, Enterokokkide ja Escherichia coli sisalduse osas.

 

12.4-1.1.924/65

24.09.2014

OÜ Noorus

Vabariigi Valitsuse 15.03.2001. a määruse nr 80   “Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 6 lg 2 p 3, p 5 ja lg 4 p 3.

 

9.4-3/5324-7

24.09.2014

OÜ Derhamn

Sotsiaalministri 04.03.2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” § 7 tabelis 2 punktis 1.2 kehtestatud müra piirtaseme ületamise osas.

 

9.4-3/3081-5

09.09.2014

OÜ Morobell

Sotsiaalministri 04.03.2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” § 7 tabelis 2 punktis 1.2 kehtestatud müra piirtaseme ületamise osas.

 

12.2-1.1.147/64

18.08.2014

AS Pärnu Vesi

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 raua ning ammooniumi sisalduse osas.

 

12.2-1.1.154/63

18.08.2014

Vändra Vallavalitsus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 raua sisalduse osas.

 

12.5-1.1.183/62

15.08.2014

Narva Linnavalitsus

Rahvatervise seaduse § 4 lg 10 ning Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale  ja korrashoiule“ § 3 lg 1 ja § 7 lg 1.

 

1.3-8 / 62

10.07.2014

FIE Anatoli Kogan

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  § 592 lg 1 p 3, sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ §§ 2 lg 2, § 5 lg 2, 6, 8, 14 lg 1 p 5 ning  sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 5 lg 1 sätestatud nõudeid.

 

12.2-1.1.320/58

30.06.2014

AS Kärdla Veevärk

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2, § 5 ja § 6 fluoriidi, boori ja raua sisalduse osas.

 

12.2-1.1.310/59

30.06.2014

Landvald AS

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja ammooniumi osas.

 


12.2-1.1.300/57

27.06.2014

Virumarket OÜ

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.

 

12.2-1.1.127/56

17.06.2014

AS Matsalu Veevärk

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2, § 5 ja § 6 fluoriidi, boori ja raua sisalduse osas.

 

12.5-1.4.56

13.06.2014

Vändra Tervisekeskus SA

Rikuti Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 1 lg 2, § 47 lg 1 p 1, sotsiaalministri  määruse nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele“  § 5 lg 8 p 7, sotsiaalministri määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 6 lg 2, 3,  4 ja 5,  § 7 lg 3 p 1,3,4,5, § 8 lg 2  sätestatud nõudeid.

 

12.9-1.107

06.06.2014

Ceradent Baltic OÜ

Rikuti meditsiiniseadme seaduse  MSS § 23 lg 1, Vabariigi Valitsuse 13.12.2004 määruse nr 354 „Meditsiiniseadme vastavushindamise kord“ § 12 lg 1-2 nõudeid.

 

12.2-1.1.151/52

02.06.2014

OÜ Tootsi Kommunaal

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2, § 5 ja § 6 fluoriidi ja raua sisalduse osas.

 

12.2-1.1.155/51

28.05.2014

AS Sauga Varahaldus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2, § 5 ja § 6 osas.

 

12.2-1.4.8/48

22.05.2014

Estvan OÜ

Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 "Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele § 6 lg 2 p 3 ja p 5.

 

12.6-1.2.21 nr. 50

21.05.2014

Mustvee Tervis SA

Rikuti meditsiiniseadme seaduse  § 16 lg 1 p 1 ja p 3 ning § 31 lg 2 p 2 nõudeid.

 

12.2-1.1.153/49

20.05.2014

OÜ SuFe

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 ammooniumi sisalduse osas.

 

12.4-1.2.587/47

14.05.2014

FIE Siiri Upsi

Sotsiaalministri 20.12.2000 määrus nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” § 10 lg 1 p 5 ja p 6.

 

12.2-1.1.53/46

29.04.2014

OÜ Järve Biopuhastus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"  § 5 ja § 6 tulenevad nõuded benseeni ja raua osas.
Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded" lisa 2 tulenevad nõuded benseeni sisalduse osas põhjavees.

 

1.3-8/35

21.04.2014

OÜ Arlando

Rikuti sotsiaalministri 25.01.2002 määruse nr 25 „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“, sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõudeid“ ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ nõudeid.

 

12.2-1.4.3/2083-3

21.04.2014

Kunda Linnavalitsus

Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 “Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 3 lg 1 ja § 4 lg 5 nõuded.

 

12.2-1.1.278/45

15.04.2014

Sonda Vallavalitsus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

1.3-8/34

07.04.2014

Valeri Lobanov (D04143)

Rikuti sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ ja 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuste osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ nõudeid.

 


12.2-1.1.365/44

04.04.2014

Kreegipuu Kaev VÜ

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.

 

12.2-1.1.272/2696

02.04.2014

Viru-Nigula Vallavalitsus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevaid nõudeid ammooniumi, raua ja mangaani osas.

 

12.2-1.1.337/43

02.04.2014

OÜ Vihula Valla Veevärk

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"  § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.1.74/39

28.03.2014

Kohtla  Vallavalitsus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"  § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.3.5/38

28.03.2014

Ambla Vallavalitsus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.5-1.1.61/40

28.03.2014

Pirita Kose lasteaed

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded kloriidi osas.

 

12.2-1.1283/42

28.03.2014

Vasalemma Vallavalitsus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.1.282/37

24.03.2014

Loo Vesi OÜ

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded ammooniumi ja mangaani osas.

 

12.2-1.1.1/36

24.03.2014

AS Tallinna Vesi

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.

 

12.8 - 1.1.113/28

21.03.2014

AS Paira

Rikuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30.11.2009 määruse (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta artikli 14 nõudeid.

 

12.2-1.1.89/26

21.03.2014

Koeru Kommunaal

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.1.127/32

21.03.2014

Matsalu Veevärk AS

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.1.347/29

21.03.2014

AS Nissi Soojus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.1.16/33

21.03.2014

Elektri- ja Veeühistu raudtee-äärne

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded mangaani osas.

 

12.2-1.1.346/27

21.03.2014

AS Viimsi Vesi

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.

 

12.4-1.1.33/24

20.03.2014

Sinso EK OÜ

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua, oksüdeeritavuse ja mangaani osas.

 

12.2-1.1.112/25

20.03.2014

Türi Vesi OÜ

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja oksüdeeritavuse osas.

 

12.2-1.1.24/30

20.03.2014

Altenberg Reval AS

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded mangaani osas.

 

12.2-1.1.182/22

18.03.2014

OÜ Kuusalu Soojus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded ammooniumi, kloriidi, raua ja mangaani osas.

 

12.2-1.1.144/20

18.03.2014

AS Mako

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2, § 5 ja § 6 fluoriidi, boori ja raua sisalduse osas.

 

12.2-1.1.125/31

17.03.2014

Käru Vallavalitsus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.

 

12.2-1.1.126/23

17.03.2014

OÜ Kehtna Elamu

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.1.10/21

14.03.2014

OÜ Strantum

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.

 

12.2-1.1.6/19

12.03.2014

AS Saku Maja

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.1.54/18

07.03.2014

Lohusuu Vallavalitsus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.1.58/16

04.03.2014

OÜ Tudulinna Kommunaal

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.1.73/14

27.02.2014

AS Repo Vabrikud

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.1.53/13

27.02.2014

OÜ Järve Biopuhastus

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded kloriidi osas.

 

12.2-1.1.81/12

27.02.2014

MTÜ Uniküla Vesi

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.2-1.1.60/11

27.02.2014

KA Vaiko AS

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.

 

12.6-1.8.64/17

27.02.2014

Harvaly OÜ

Rikuti meditsiiniseadme seaduse § 23 lg 1 ja § 26 lg 1 ning Vabariigi Valitsuse 13.12.2004 määruse nr 354 „Meditsiiniseadme vastavushindamise kord“ § 12 lg 1-2 nõudeid.

 

12.5-1.2.239/15

27.02.2014

MTÜ Haridus ja Kultuurikeskus Läte

Rikuti sotsiaalministri 15.01.2008 määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ § 5 lg 7 p 8, § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 5 lg 7 p 3 ja § 6 lg 4 nõudeid.

 

12.2-1.1.158/10

25.02.2014

AS Häädemeeste VK

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 raua sisalduse osas.

 

12.6-1.2.23/8

25.02.2014

SA Ahtme Haigla

Rikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuste osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ nõudeid.

 

12.2-1.1.56/9

17.02.2014

AS Toila V.V.

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 raua ja mangaani osas.

 

12.6-1.2.30/6

13.02.2014

Wismari Haigla AS

Rikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuste osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ nõudeid.

 

12.2-1.1.13/7

13.02.2014

OÜ Kunda Vesi

Veeseadus § 132 lg 3 p 4.

 

12.5-1.1.375/4

11.02.2014

Kuusalu Vallavalitsus

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 nõudeid ja Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 6 lg 5 nõudeid.

 

12.2-1.4.5/3

04.02.2014

AS Vinni Spordikompleks

Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 “Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 6 lg 2 p 3 ja p 5 ning lg 4 p 3 ja p 7-8.

 

12.5-1.1.3/1

03.02.2014

SA Ida-Virumaa Kiirabi

Rikuti terviseameti ja ettevõte vahel sõlmitud halduslepingu „Haldusleping kiirabi osutamiseks“ Lisa 2 p 3 ja p 4 „Kokkulepe kiirabi kvaliteedistandardi ja selle piirtaseme sätestamiseks“ nõudeid.

 

12.9-1.102/2

20.01.2014

Curentec OÜ

MSS § 16 lg 1 p 1 ja p 3, MSS § 23 lg 1 ja MSS § 26 lg 31 tulenevate seadme turulepaneku nõuete rikkumine.

 

7609

18.12.2013

Herba Apteegi AS

Rikuti toote nõuetele vastavuse seadus § 12 lg 1 p 1 ja § 17 lg 5 tulenevaid levitaja kohustusi.

 

5142-4

29.10.2013

Levst OÜ

Rikuti toote nõuetele vastavuse seadus § 12 lg 1 p 2 ja p 3 tulenevaid levitaja kohustusi.

 
Files: 
KuupäevManusSuurusLaiendus
16.10.2023 - 17:34PDF icon ettekirjutus_sa_tallinna_hambakliinik_13.09.2023.pdf198.52 KBpdf