Sa oled siin

Sihtuuringud

Sihtuuring "Trammiliiklusega seotud vibratsioonitasemete mõõtmised Tallinnas peale trammitee rekonstrueerimist" kokkuvõte (PDF). Terviseamet 2018  

Sihtuuring Eestis toodetud kosmeetikatoodete mikrobioloogiline vastavus nõuetele. (PDF)  Sihtuuring, Terviseamet 2017

Pesupesemisvahendites ja nõudepesuvahendites oleva fosfori sisalduse uurimine. (PDF) Sihtuuring, Terviseamet 2017

Tervishoiuteenuste osutamine hoolekandeasutustes. (PDF) Sihtuuring, Terviseamet 2017

Nakkushaiguste leviku vältimine hoolekandeasutustes. (PDF) Kai Raska ja Irina Dontšenko 

Ravimite käitlemine tervishoiuteenuse osutamisel ja hoolekandeasutustes. (PDF) Inge Mäe

Dementne patsient/klient - ohjeldamine tervishoiu- ja/või hoolekande asutuses. (PDF) Riina-Renate Int (Esitatud 08.05.2017)

Lamatised, lamatiste ennetamine. (PDF) Riina-Renate Int (Esitatud 08.05.2017)

Kliendiohutus ja vähempiiravad meetmed. (PDF) Eve Pilt

Tervisehoiuteenuste osutamine hoolekandeasutuses. (PDF) Erika Reier

Dementne patsient. (PDF) Kaja Koger (Esitatud 22.05.2017)

Lamatiste profülaktika. (PDF) Kaja Koger (Esitatud 22.05.2017)

Keskkonnatervise andmebaasi alusel koostatud aruanne, mis sisaldab ülevaadet keskkonnatervise seisukorra kohta Eestis. (PDF)

Biotsiidiga töödeldud puidu märgistuse ja kasutusjuhendi kohaste nõuete täitmine. (PDF) Sihtuuring, Terviseamet 2016

Kokkuvõte 2015.a sihtuuringust "Tervisekaitsenõuded elukeskkonnale ning toitlustamisele hoolekandeasutuses" ning 2016.a sihtuuringu keskonnatervist puudutavatest küsimustest. (PDF) Kaili Sillamaa

Laste ennetav tervisekontroll kuni 7-aastastel lastel. (PDF) Sihtuuring, Terviseamet 2015

Tervishoiutöötajate iga-aastane erialakoolitus. (PDF) Hambaarst 02/2015, Nele Leitaru

Sihtuuring "Liiklusmüra koolieelsete lasteasutuste hoonestatud alal". (PDF) Terviseamet 2015

Hambaraviteenuse osutajate meditsiiniseadmete ning hügieeninõuete täitmine. (PDF) Sihtuuring, Terviseamet 2014

Mittemeditsiiniliste töötervishoiuspetsialistide vajaduse väljaselgitamine (tööandjate seisukohast). (PDF) Vikström Ive, Nool Irma. Uuring 2010