Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veeanalüüsid

 


Atesteeritud proovivõtja tellimine
(Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga,
Viljandi, Võru maakonnad) 


Telefon: 5809 3215                    Veebivorm: PROOVIVÕTJA TELLIMINE

Võtame ka heitveeproove!

 

Kui soovite veeproovi võtta ise:

 

Joogivee analüüs

Kaaskiri (DOC)

Basseini- ja suplusvee analüüs

Kaaskiri (DOC)

 

Mikrobioloogilised uuringud

analüüs

hind km-ta, €

hind km-ga, €

analüüsimeetod

akrediteeritud

Escherichia coli 7,50 9,00 EVS-EN ISO 9308-1 +
Coli-laadsed bakterid 8,00 9,60 EVS-EN ISO 9308-1 +
enterokokid või streptokokid 6,17 7,40 EVS-EN ISO 7899-2 +
mikroobide üldarv 22°C 5,25 6,30 EVS-EN ISO 6222 +
mikroobide üldarv 37°C 5,25 6,30 EVS-EN ISO 6222 +
Clostridium perfringens 10,50 12,60 ISO 14189 +
Legionella 85,00 102,00 EVS-EN ISO 11731 +
Pseudomonas aeruginosa 7,92 9,50 EVS-EN 16266 +
sulfitit redutseerivad klostriidid 10,50 12,60 EVS-EN 26461-2 +
Salmonella spp. 13,25 15,90 EVS-EN ISO 19250 +
koagulaaspositiivsed stafülokokid 8,75 10,50 EVS-EN ISO 6888-1 +
hallitus- ja/või pärmseened 7,92 9,50 Tööjuhend A1 -

 

Keemilised uuringud

analüüs

hind km-ta, €

hind km-ga, €

analüüsimeetod

akrediteeritud

lõhn 1,67 2,00 V03-ORG -
maitse 1,67 2,00 V04-ORG -
värvus 2,50 3,00 V39-VIS +
hägusus 4,17 5,00 V02-KOL +
üldraud 10,00 12,00 V37-KOL +
raud, kahevalentne 13,33 16,00 V37-KOL -
pH 3,33 4,00 V05-POT +
elektrijuhtivus 3,33 4,00 V34-COND +
oksüdeeritavus (permaganaatne hapnikutarve) 6,67 8,00 V09-TTR +
üldkaredus 14,17 17,00 V33-IC +
ammoonium 6,67 8,00 V38-KOL +
nitrit 6,67 8,00 V32-KOL +
leelisus (vesinikkarbonaat) 7,50 9,00 V24-TTR +
kuivjääk 6,67 8,00 V14-GRV +
jääkkloor (vaba kloor) 5,00 6,00 V35-KOL +
seotud kloor 5,00 6,00 V35-KOL +
alumiinium 11,67 14,00 V43-KOL +
lahustunud silikaadid 10,00 12,00 V46-KOL -
anioonid (nitraat, kloriid, sulfaat, fluoriid)
1 ioon
2 iooni
3 iooni
4 iooni
 
 
14,17
17,50
20,00
21,67
 
 
17,00
21,00
24,00
26,00
 
V33-IC
 
+
katioonid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesium, üldkaredus)
1 ioon
2 iooni
3 iooni
4 iooni
 
 
14,17
17,50
20,00
21,67
 
 
17,00
21,00
24,00
26,00
 
V33-IC
 
+
boor 14,17 17,00 V36-KOL +
mangaan 18,33 22,00 V42-KOL +
pestitsiidijäägid GC/MS või LC/MS/MS multimeetodil 183,33 220,00 V37a-GC/MS või V45-LC/MS/MS +
polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) sh benso(a)püreen 180,00 216,00 V40-GC/MS +