Puurkaevu vee kvaliteedi kontrollimise aluseks on määrus "Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded". Analüüsitavate näitajate nomenklatuuri saab muuta vastavalt tellija soovile.

 

Proov tuleb võtta kolme pudelisse:

  • 0,5-liitrine laborist saadud steriilne plastpudel mikrobioloogiliste näitajate jaoks
  • vähemalt 1-liitrine puhas plastpudel keemiliste näitajate jaoks
  • 0,5-liitrine laborist saadud konservandiga pudel mangaani analüüsi jaoks

 

 

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD

Mikrobioloogilised uuringud:
coli-laadsed bakterid
Escherichia coli
kolooniate arv 22oC
enterokokid
Keemilised uuringud:
värvus
hägusus
lõhn
pH
elektrijuhtivus
ammoonium
nitrit
nitraat
fluoriid
naatrium
raud
mangaan
kloriid
sulfaat
oksüdeeritavus
PAKETI HIND KOKKU: 130,60 € + käibemaks