Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Õhuanalüüsid

 

  • töökeskkonna õhu analüüsid
  • siseruumide õhu kvaliteedi uuringud
  • väliskeskkonna õhu analüüsid
     

Täiendav informatsioon ja hinnapakkumise küsimine:
Tel.:
5809 1681
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

 

Keemilised analüüsid

 

Hinnakalkulatsioonil arvestatakse mõõtepunktide arvu, tööaega ja sõidukulu.

Lisaks loetelus esitatud uuringutele on vastavalt kliendi vajadustele ja arvestades labori suutlikkust võimalik muude analüüsimeetodite rakendamine.

analüüs hind km-ta, € hind km-ga, € analüüsimeetod akrediteeritud
gaasiliste ainete sisalduse määramine indikaatortoruga 25,00 30,00
CO Õ132-IND
CO2 Õ127-IND
SO2 Õ125-IND
NO2 Õ126-IND
O3 Õ128-IND
H2S Õ129-IND
+
+
+
+
+
+
lenduvate orgaaniliste ühendite GC/MS analüüs 100,00 120,00 Õ103-GC/MS +
aine analüüs spektrofotomeetriliselt (nt. formaldehüüd, ammoniaak, isotsüanaadid jm) 29,17 35,00 HCHO Õ114-KOL +
aine analüüs ioonkromatograafiliselt (nt. kloriidid, sulfaadid) 70,00 84,00 V31-IC -
tolmu sisalduse määramine gravimeetriliselt 25,00 30,00 Õ116-GRV +
Objekti külastamine (mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine) tulemuste/hinnnangu vormistamine, tunnihind 25,00 30,00    
sõidukulu, 1 km 0,50 0,60    

 

 

Mikrobioloogilised uuringud

analüüs hind km-ta, € hind km-ga, € analüüsimeetod akrediteeritud
mikroobide arvukus (sedimentatsioonmeetod) 3,50 4,20 EVS-ISO 4833 -
hallitusseente arvukus (sedimentatsioonmeetod) 3,50 4,20 NMKL nr. 98 -