Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Füüsikalised mõõtmised

Füüsikaliste tegurite mõõtmised elu- ja töökeskkonnas:

  • müra;
  • müraallika võimsus;
  • helipidavus;
  • vibratsioon;
  • valgustatus;
  • elektromagnetväljade kiirgus;
  • mikrokliima.

Tellimisinfo


Hinnakalkulatsioonil arvestatakse mõõtepunktide arvu, tööaega ja sõidukulu.

Tabelis toodud hinnad käivad ühe mõõtepunkti kohta.

Hinnakiri

 

 

  Füüsikalised mõõtmised

Teenuse nimetus Hind (€) Km (€) Summa (€)
Müratase (filtrid A, Lin või C), 1 mõõtepunkt 20,00 4,00 24,00
Müratase ja helirõhutase oktaavribades (31,5–8000 Hz), 1 mõõtepunkt 27,50 5,50 33,00
Müratase ja helirõhutase 1/3 oktaavribades (25–10 000 Hz), 1 mõõtepunkt 32,50 6,50 39,00
Ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt 27,50 5,50 33,00
Liiklusest põhjustatud ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt 37,50 7,50 45,00
Tarindi heliisolatsiooni mõõtmine õhumüra suhtes in situ(1 sein või vahelagi) 212,50 42,50 255,00
Tarindi heliisolatsiooni mõõtmine löögimüra suhtes in situ(1 sein või vahelagi) 195,00 39,00 234,00
Müraallika helivõimsus ligikaudse meetodiga 95,00 19,00 114,00
Müraallika helivõimsus täpse või tehnilise meetodiga 150,00 30,00 180,00
Infraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt 50,00 10,00 60,00
Ultraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt 47,50 9,50 57,00
Müra tonaalsuse hindamine (FFT-analüüs), 1 mõõtepunkt 62,50 9,50 75,00
Korrigeeritud vibratsioonitase, vibratsiooni ekvivalentne korrigeeritud tase või vibratsioonidoos, 1 mõõtepunkt 45,00 10,00 54,00
Üldvibratsioon oktaavribades (0,8–80 Hz), 1 mõõtepunkt 35,00 7,00 42,00
Kohtvibratsioon oktaavribades (6,3–1250 Hz), 1 mõõtepunkt 37,50 7,50 45,00
Üldine või kohtvibratsioon 1/3 oktaavribades (kas 0,8–80 Hz või 6,3–1250 Hz) 52,50 10,50 63,00
Valgustustihedus, 1 mõõtepunkt 6,00 1,82 7,20
Ultraviolettkiirgus UVA,UVB,UVC alas, 1 mõõtepunkt, ühes alas 15,00 3,00 18,00
Infrapunakiirgus, 1 mõõtepunkt 20,00 4,00 24,00
Elektrostaatiline väli, 1 mõõtepunkt 12,50 2,50 15,00
Madalsageduslik magnetväli 5–32 Hz, 1 mõõtepunkt 17,50 3,50 21,00
Madalsageduslik elektriväli 5–32 Hz, 1 mõõtepunkt 30,00 6,00 36,00
Elektromagnetväli sagedusega 100 kHz–2,5 GHz, 1 mõõtepunkt 27,50 5,50 33,00
Elektromagnetväli sagedusega 2,5–60 GHz, 1 mõõtepunkt 47,50 9,50 57,00
Õhu liikumise kiiruse mõõtmine ühes punktis 4,25 0,85 5,10
Õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmine ühes punktis 5,00 1,00 6,00
Mikrokliima (suhteline niiskus, temperatuur, õhu liikumise kiirus) mõõtmine ühes punktis 6,25 1,25 7,50
Ventilatsiooni parameetrite mõõtmine:      
- 1–5 punkti korral, iga punkti maksumus 8,00 1,60 9,60
- üle 5 punkti, iga punkti maksumus 7,00 1,40 8,40
Raadioseadmete paigaldamise taotluse loa kooskõlastamisega seotud tervisekaitselised uuringud (tunnihind) 3 kHz kuni 3 GHz 17,50 3,50 21,00
Raadioseadmete paigaldamise taotluse loa kooskõlastamisega seotud tervisekaitselised uuringud (tunnihind) 3 GHz kuni 300 GHz 30,00 6,00 36,00
Ekspertiiside või ekspertarvamuse koostamine (tunnihind) 26,25 5,25 31,50
Müra kaardistamine (tunnihind) 28,75 5,75 34,50
 

Füüsikaliste mõõtmiste lisateenused

Teenuse nimetus Hind (€) Km (€) Summa (€)
Ettevõtte (asutuse) terviseohutuse olukorra ja/või nakkuse riski hindamiseks objekti ülevaatamine ja vajalike uuringute ja mõõtmiste kavandamine (tunnihind) 23,00 4,60 27,60
Kirjaliku terviseohutuse hinnangu andmine (tunnihind) 17,50 3,50 21,00
Ettevõttes (asutuses) vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine (tunnihind) 17,50 3,50 21,00
Laboriuuringute ja mõõtmistulemuste protokollide vormistamine ning kirjaliku hinnangu andmine (tunnihind) 17,50 3,50 21,00
Unikaalse laboriuuringu teoreetiline ja praktiline ettevalmistamine (tunnihind) 25,00 5,00 30,00
Suulised ja kirjalikud konsultatsioonid (tunnihind) 17,50 3,50 21,00
Teenuste ja tarbekaupade terviseohutuse uuringute kavandamine ja uurimistulemuste hindamine (tunnihind) 17,50 3,50 21,00
Sõidukulu (1 km) 0,42 0,08 0,50
Asutuse auto kasutamine, tunnihind 5,00 1,00 6,00
Katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine, 1 lk 11,25 2,25 13,50
Katseprotokolli dublikaadi vormistamine, 1 lk 2,67 0,47 3,20
Dokumendist valguskoopia tegemine, 1 lk (ühepoolne) 0,08 0,02 0,10
Dokumendist valguskoopia tegemine, 1 lk (kahepoolne) 0,17 0,03 0,20
Otsuste, katseprotokollide jm dokumentide saatmine posti teel 0,67 0,13 0,80