Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Füüsikalised mõõtmised

Füüsikaliste tegurite mõõtmised elu- ja töökeskkonnas:

  • müra;
  • müraallika võimsus;
  • helipidavus;
  • vibratsioon;
  • valgustatus;
  • elektromagnetväljade kiirgus;
  • mikrokliima.

Tellimisinfo


Hinnakalkulatsioonil arvestatakse mõõtepunktide arvu, tööaega ja sõidukulu.

Tabelis toodud hinnad käivad ühe mõõtepunkti kohta.

Hinnakiri

 

 

 

Hinnakiri füüsikaliste tegurite mõõtmiseks: 

Mõõdetav parameeter Hind (€) Km (€) Summa (€) Mõõtmise meetod Akrediteeritud
müratase  ja  helirõhutase  1/1-oktaavribades  (31,5– 8000 Hz), 1 mõõtepunkt 40,00 8,80 48,80

 

EVS-ISO 1996-2:2017
EVS-EN ISO 16032:2004
EVS-EN 61400-11:2013
EVS-EN ISO 9612:2009
ISO 5131:2015
EVS-EN ISO 7779:2018
NT ACOU 039
NT ACOU 056
NT ACOU 075
NT ACOU 098

+
müratase ja helirõhutase 1/3-oktaavribades (25–10 000 Hz), 1 mõõtepunkt 50,00 11,00 61,00 +
ekvivalentne müratase (filtrid A ja C), 1 mõõtepunkt 35,00 7,70 42,70 +
liiklusest põhjustatud ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt 55,00 12,10 67,10 +
tarindi heliisolatsiooni mõõtmine õhumüra suhtes in situ (1 sein või vahelagi) 160,00 35,20 195,20 EVS-EN ISO 16283-1:2014
EVS-EN ISO 16283-2:2020
EVS-EN ISO 16283-3:2016
EVS-EN ISO 717-1:2021
EVS-EN ISO 717-2:2021
+
tarindi heliisolatsiooni mõõtmine löögimüra suhtes in situ (1 sein või vahelagi) 145,00 31,90 176,90 +
müraallika helivõimsus ligikaudse meetodiga 120,00 26,40 146,40 EVS-EN ISO 3744:2010
EVS-EN ISO 3746:2010
EVS-EN ISO 7779:2018 p. 7
EVS-EN 71-1:2014+A1:2018
+
müraallika helivõimsus täpse või tehnilise meetodiga 210,00 46,20 256,30 +
infraheli mõõtmine (alates 4 Hz), 1 mõõtepunkt 77,00 16,94 93,94 SP-INFO 1996:17 -
ultraheli mõõtmine (kuni 40 kHz), 1 mõõtepunkt 77,00 16,94 93,94 EVS-EN ISO 16032:2004 -
müra tonaalsuse hindamine (FFT-analüüs), 1 mõõtepunkt 70,00 15,40 85,40 EVS-ISO 1996-2:2017 +
vibratsiooni korrigeeritud väärtus, 1 mõõtepunkt 60,00 13,20 73,20

 

EVS-ISO 2631-1:2002/A1:2016
ISO 2631-2:2003
EVS-EN 14253:2004+A1:2007
ISO 2631-2:2003
EVS-EN ISO 5349-1:2002
EVS-EN ISO 5349-2:2001

+
üldvibratsioon 1/3-oktaavribades (0,8–80 Hz), 1 mõõtepunkt 59,00 12,98 71,98 +
kohtvibratsioon 1/3-oktaavribades (6,3–1250 Hz), 1 mõõtepunkt 68,00 14,96 82,96 +
ehituskonstruktsioonide vibratsioon 1/3-oktaavribades või FFT-analüüs (0,8–250 Hz) 86,00 18,92 104,92 ISO 4866:2010 +
valgustustihedus, 1 mõõtekoht 9,00 1,98 10,98 DIN 5035-6:2006-11 +
ultraviolettkiiritustihedus UVA, UVB või UVC lainealas, 1 mõõtepunkt ühes lainealas 26,00 5,72 31,72 EVS-EN 60335-2-27:2014 +A1+A2:2020 +
madalsageduslik magnetväli 5 Hz – 2 kHz, 1 mõõtepunkt 54,00 11,88 65,88

 

EVS-EN 50413:2019
IEC 61786-2:2014

+
madalsageduslik elektriväli 5 Hz – 2 kHz, 1 mõõtepunkt 108,00 21,60 129,60 +
elektromagnetväli 100 kHz – 3 GHz, 1 mõõtepunkt 54,00 11,88 65,88 EVS-EN 50413:2019
ECC/REC (02)04
EVS-EN 62232:2022
+

elektromagnetväli 3–40 GHz, 1 mõõtepunkt

86,00 18,92 104,92 +
õhu temperatuur ja suhteline niiskus, 1 mõõtepunkt 14,00 3,08 17,08

 

EVS-EN ISO 7726:2003

+
õhu liikumise kiirus, 1 mõõtepunkt 14,00 3,08 17,08 +

mikrokliima (õhu temperatuur, suhteline niiskus, liikumise kiirus), 1 mõõtepunkt

18,00

3,60 21,60 +

ventilatsiooniparameetrite määramine: 

1–5 punkti, 1 punkti hind

üle 5 punkti, 1 punkti hind

 

12,00

10,00

 

2,64

2,20

 

14,64

12,20

 

EVS-EN 12599:2012

 

+

raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastamisega seotud uuringud (üks antenn)

33,00 7,26 40,26 ei kuulu akrediteerimisulatusse -

müra kaardistamine (tunnihind)

50,00 11,00 61,00 ei kuulu akrediteerimisulatusse -

Hinnakalkulatsioonil arvestatakse mõõtepunktide arvu, tööaega ja sõidukulu.

Mõõtmiste teostamisel õhtusel või öisel ajal (kell 18.00-06.00), puhkepäevadel või riiklikel pühadel lisandub teenuse hinnale 50%.