Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

CLP õigusaktid


CLP õigusaktid

 

Millised õigusaktid reguleerivad kemikaalide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist?

Euroopa Ühenduses reguleerib kemikaalide klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise valdkonda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1272/2008 (CLP-määrus).

Terviseameti kemikaaliohutuse osakond täidab CLP pädeva asutuse ülesandeid vastavalt kemikaaliseaduses sätestatule.

Kuidas riikliku CLP kasutajatoega ühendust võtta?

Kui tekib CLP-määruse kohta küsimusi, siis palun need saata Eesti ametliku CLP kasutajatoele e-postiga [email protected] .

CLP-määruse konsolideeritud tekst (17.12.2022)

 

CLP-määruse algtekst ja parandused

 
 

CLP-määruse muudatused koos nende paranduste ja muudatustega

 

1. Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2009, 10. august 2009, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 esimene muudatus.

2. Komisjoni määrus (EL) nr 286/2011, 10. märts 2011, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 teine muudatus.

Parandus: Komisjoni 10. märtsi 2011. aasta määruse (EL) nr 286/2011 parandus

3. Komisjoni määrus (EL) nr 618/2012, 10. juuli 2012, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kolmas muudatus.

4. Komisjoni määrus (EL) nr 487/2013, 8. mai 2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 neljas muudatus.

5. Nõukogu määrus (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid määruseid ja otsuseid seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega.

6. Komisjoni määrus (EL) nr 758/2013, 7. august 2013, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa.

7. Komisjoni määrus (EL) nr 944/2013, 2. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 viies muudatus.

8. Komisjoni määrus (EL) nr 605/2014, 5. juuni 2014, millega muudetakse horvaadikeelsete ohu- ja hoiatuslausete lisamise ning tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kuues muudatus.

Muudatus: Komisjoni määrus (EL) 2015/491, 23. märts 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 605/2014, millega muudetakse horvaadikeelsete ohu- ja hoiatuslausete lisamise ning tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

9. Komisjoni määrus (EL) nr 1297/2014, 5. detsember 2014, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 muudatus lahustuva pakendi kohta.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 muudatus.

10. Komisjoni määrus (EL) 2015/1221, 24. juuli 2015, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 seitsmes muudatus.

11. Komisjoni määrus (EL) 2016/918, 19. mai 2016, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kaheksas muudatus.

Komisjoni määruse (EL) 2016/918 parandus

12. Komisjoni määrus (EL) 2016/1179, 19. juuli 2016, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 üheksas muudatus.

Komisjoni määrus (EL) 2017/542, 22. märts 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, lisades sellele lisa, mis sisaldab ühtlustatud teavet tervisealases hädaolukorras tegutsemise kohta.

13. Komisjoni määrus (EL) 2017/776, 4. mai 2017, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimast, märgistamast ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kümnes muudatus.

14. Komisjoni määrus (EL) 2018/669, 16. aprill 2018, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 üheteistkümnes muudatus.

15. Teade, milles käsitletakse kõrgtemperatuurse pigi ja kivisöetõrva klassifitseerimist veekeskkonda ohustava ägeda mürgisuse 1. kategooriasse ja veekeskkonda ohustava kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

16. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1243, 20. juuni 2019, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise (EMPs kohaldatav tekst).

17. Komisjoni määrus (EL) 2019/521, 27. märts 2019, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kaheteistkümnes muudatus.

18. Komisjoni määrus (EL) 2018/1480, 4. oktoober 2018, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, ning parandatakse komisjoni määrust (EL) 2017/776.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kolmeteistkümnes muudatus.

19. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/11, 29. oktoober 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist tervisealases hädaolukorras tegutsemisega seotud teabe osas.

20. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/217, 4. oktoober 2019, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 neljateistkümnes muudatus.

21. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1182, 19. mai 2020, millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 viieteistkümnes muudatus.

22. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1676, 31. august 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) artiklit 25 seoses eritellimusel värvidega.

23. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1677, 31. august 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist), et parandada tervisealases hädaolukorras tegutsemisega seotud teabele esitatavate nõuete rakendatavust.

24. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/643, 3. veebruar 2021, millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 1. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga.

 Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kuueteistkümnes muudatus.

25. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/797, 8. märts 2021, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) II ja VI lisa teatavaid keeleversioone.

26. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/849, 11. märts 2021, millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 seitsmeteistkümnes muudatus.

27. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1962, 12. august 2021, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) VI lisa.

28. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/692, 16. veebruar 2022, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kaheksateistkümnes muudatus.

29. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/707, 19. detsember 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude ohuklasside ning klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kriteeriumide osas.

 

CLP-määruse alusel kehtestatud määrused

 

Makstavate tasude kohta

Komisjoni määrus (EL) nr 440/2010, 21. mai 2010, Euroopa Kemikaaliametile vastavalt ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 makstavate lõivude kohta.

 

REACH õigusaktid

 

REACH õigusaktid

Millised õigusaktid reguleerivad kemikaale?

Euroopa ühenduses reguleerib kemikaale Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH-määrus).

Terviseameti kemikaaliohutuse osakond täidab REACH pädeva asutuse ülesandeid vastavalt kemikaaliseaduses sätestatule.

Kuidas riikliku REACH kasutajatoega ühendust võtta?

Kui tekib REACH-määruse kohta küsimusi, siis palun need saata Eesti ametliku REACH kasutajatoele e-postiga [email protected]

 

REACH-määruse konsolideeritud tekst (12.2019 seisuga)


REACH-määrus Euroopa Liidu Teatajas


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) [REACH-määruse algtekst]


REACH-määruse parandused


1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) parandus [REACH-määruse ametlik parandatud tekst]

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) parandus asendab ELTs L 136, 29. mai 2007 avaldatud versioonis artikli 3 lõike 20 punkti c 

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) parandus muudab kehtetuks ja asendab ELTs L 141, 31. mail 2008 avaldatud paranduse [REACH-määruse parandus artikkel 3 lõike 20 punktis c]

4. Komisjoni 18. aprilli 2018. aasta määruse (EL) 2018/589 parandus

5. Komisjoni 9. veebruari 2017. aasta määruse (EL) 2017/227 (millega muudetakse REACH-määruse XVII lisa seoses bis(pentabromofenüül)eetriga) parandus

 

REACH-määruse muudatused koos parandustega


1. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1354/2007, 15. november 2007, millega kohandatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

2. Komisjoni määrus (EÜ) nr 987/2008, 8. oktoober 2008, millega muudetakse IV ja V lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)
Parandus: Komisjoni 8. oktoobri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 987/2008 parandus

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/20064.

4. Komisjoni määrus (EÜ) nr 134/2009, 16. veebruar 2009, millega muudetakse XI lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

5. Komisjoni määrus (EÜ) nr 552/2009, 22. juuni 2009, millega muudetakse XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

Parandus: Komisjoni 22. juuni 2009. aasta määruse (EÜ) nr 552/2009 parandus

6. Komisjoni määrus (EL) nr 276/2010, 31. märts 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa diklorometaani, lambiõli, grilli süütevedeliku ja tinaorgaaniliste ühendite osas

7. Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, 20. mai 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

8. Komisjoni määrus (EL) nr 143/2011, 17. veebruar 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)), XIV lisa

Parandus: Komisjoni 17. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 143/2011 parandus

9. Komisjoni määrus (EL) nr 207/2011, 2. märts 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (difenüüleetri pentabromoderivaat ja perfluorooktaansulfonaadid)

10. Komisjoni määrus (EL) nr 252/2011, 15. märts 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) I lisa

11. Komisjoni määrus (EL) nr 253/2011, 15. märts 2011, millega muudetakse XIII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

12. Komisjoni määrus (EL) nr 366/2011, 14. aprill 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (Akrüülamiid)

13. Komisjoni määrus (EL) nr 494/2011, 20. mai 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas

Parandus: Komisjoni 20. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 494/2011 parandused

14. Komisjoni määrus (EL) nr 109/2012, 9. veebruar 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained)

15. Komisjoni määrus (EL) nr 125/2012, 14. veebruar 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa

16. Komisjoni määrus (EL) nr 412/2012, 15. mai 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa

17. Komisjoni määrus (EL) nr 835/2012, 18. september 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas

18. Komisjoni määrus (EL) nr 836/2012, 18. september 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa plii osas

19. Komisjoni määrus (EL) nr 847/2012, 19. september 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses elavhõbedaga

20. Komisjoni määrus (EL) nr 848/2012, 19. september 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa fenüülelavhõbedaühendite osas

21. Komisjoni määrus (EL) nr 126/2013, 13. veebruar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa

22. Komisjoni määrus (EL) nr 348/2013, 17. aprill 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa

23. Nõukogu määrus (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid määruseid ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse, toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika, transpordipoliitika, energeetika, maksustamise, statistika, üleeuroopaliste võrkude, kohtusüsteemi ja põhiõiguste, vabaduse, turvalisuse ja õiguse, keskkonna, tolliliidu, välissuhete, välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning institutsioonide valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

24. Komisjoni määrus (EL) nr 1272/2013, 6. detsember 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega

25. Komisjoni määrus (EL) nr 301/2014, 25. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses kroom(VI) ühenditega

26. Komisjoni määrus (EL) nr 317/2014, 27. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained)

27. Komisjoni määrus (EL) nr 474/2014, 8. mai 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses 1,4-diklorobenseeniga

28. Komisjoni määrus (EL) nr 895/2014, 14. august 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa

29. Komisjoni määrus (EL) 2015/282, 20. veebruar 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) VIII, IX ja X lisa seoses laiendatud ühe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringuga

30. Komisjoni määrus (EL) 2015/326, 2. märts 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinike ja ftalaatidega

31. Komisjoni määrus (EL) 2015/628, 22. aprill 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa plii ja selle ühendite osas

32. Komisjoni määrus (EL) 2015/830, 28. mai 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

33. Komisjoni määrus (EL) 2015/1494, 4. september 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses benseeniga

34. Komisjoni määrus (EL) 2016/26, 13. jaanuar 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses nonüülfenooletoksülaatidega

35. Komisjoni määrus (EL) 2016/217, 16. veebruar 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses kaadmiumiga

36. Komisjoni määrus (EL) 2016/863, 31. mai 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) VII ja VIII lisa seoses nahasöövituse/-ärrituse, raske silmakahjustuse / silmade ärrituse ja akuutse toksilisusega

37. Komisjoni määrus (EL) 2016/1005, 22. juuni 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses asbestikiududega (krüsotiil)

38. Komisjoni määrus (EL) 2016/1017, 23. juuni 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses anorgaaniliste ammooniumisooladega

39. Komisjoni määrus (EL) 2016/1688, 20. september 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) VII lisa seoses naha sensibiliseerimisega

40. Komisjoni määrus (EL) 2016/2235, 12. detsember 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses bisfenool A-ga

41. Komisjoni määrus (EL) 2017/227, 9. Veebruar 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses bis(pentabromofenüül)eetriga

42. Komisjoni määrus (EL) 2017/706, 19. Aprill 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) VII lisa naha sensibiliseerimise osas ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) 2016/1688

43. Komisjoni määrus (EL) 2017/999, 13. Juuni 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa

44. Komisjoni määrus (EL) 2017/1000, 13. Juuni 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses perfluorooktaanhappe (PFOA), selle soolade ja PFOA-ga seotud ainetega

45. Komisjoni määrus (EL) 2017/1510, 30. August 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa liiteid seoses kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainetega

46. Komisjoni määrus (EL) 2018/35, 10. Jaanuar 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses oktametüültsüklotetrasiloksaani (D4) ja dekametüültsüklopentasiloksaaniga (D5)

47. Komisjoni määrus (EL) 2018/588, 18. Aprill 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa 1-metüül-2-pürrolidooni osas

48. Komisjoni määrus (EL) 2018/589, 18. Aprill 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa metanooli osas

49. Komisjoni määrus (EL) 2018/675, 2. Mai 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa liiteid seoses kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainetega

50. Komisjoni määrus (EL) 2018/1513, 10. Oktoober 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses teatavate 1A või 1B kategooria kantserogeenseks, mutageenseks ja/või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ainetega (KMR)

51. Komisjoni määrus (EL) 2018/2005, 17. Detsember 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP), dibutüülftalaadi (DBP), bensüülbutüülftalaadi (BBP) ja diisobutüülftalaadiga (DIBP)

52. Komisjoni määrus (EL) 2019/957, 11. Juuni 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktüül)silaantriooli ja TDFAdega

53. Komisjoni määrus (EL) 2019/1691, 9. oktoober 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) V lisa

54. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2019/1148, 20. juuni 2019, lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013

55. Komisjoni määrus (EL) 2018/1881, 3. detsember 2018, millega muudetakse kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI ja XII lisa seoses ainete nanovormidega

 

REACH-määruse alusel kehtestatud määrused koos muudatustega

Makstavate tasude kohta


Komisjoni määrus (EÜ) nr 340/2008, 16. aprill 2008, Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta
Konsolideeritud versioon (12.2019 seisuga).

Muudatus: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 254/2013, 20. märts 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta

Muudatus: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 211/2014, 27. veebruar 2014, millega parandatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 340/2008 slovakikeelset versiooni

Muudatus: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/864, 4. juuni 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta

Muudatus: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/895, 22. juuni 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile makstavate tasude kohta.

Katsemeetodite kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 440/2008, 30. mai 2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)
Konsolideeritud versioon (12.2019 seisuga).

Muudatus: Komisjoni määrus (EÜ) nr 761/2009, 23. juuli 2009, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008

Muudatus: Komisjoni määrus (EL) nr 1152/2010, 8. detsember 2010, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008

Muudatus: Komisjoni määrus (EL) nr 640/2012, 6. juuli 2012, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008

Muudatus: Komisjoni määrus (EL) nr 260/2014, 24. jaanuar 2014, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008

Muudatus: Komisjoni määrus (EL) nr 900/2014, 15. juuli 2014, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008

Muudatus: Komisjoni määrus (EL) 2016/266, 7. detsember 2015, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008

Muudatus: Komisjoni määrus (EL) 2017/735, 14. veebruar 2017, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määruse (EÜ) nr 440/2008 lisa

Muudatus: Komisjoni määrus (EL) 2019/1390, 31. juuli 2019, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määruse (EÜ) nr 440/2008 (millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) lisa

 

Detergendi õigusaktid

Detergendi õigusaktid

Millised õigusaktid reguleerivad detergente?

Euroopa Ühenduses reguleerib detergentide valdkonda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 648/2004 detergentide kohta.

 

Detergendi seadusandlus

Konsolideeritud versioon Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta (algtekst)

 

Muudatused

Komisjoni määrus (EÜ) nr 907/2006, 20. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle III ja VII lisa kohandamiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1336/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 219/2009, 11. märts 2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - Kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamine – 2. osa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 551/2009, 25. juuni 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand) kohandamiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 259/2012, 14. märts 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ja kodumajapidamises kasutatavates nõudepesumasinate pesuvahendites

 

Kosmeetikatoodete seadusandlus


 Millised õigusaktid reguleerivad kosmeetikatooteid?

 

Kosmeetikatoodete valdkonda Euroopa Ühenduses reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta, Komisjoni määrus nr 655/2013/EL, millega kehtestatakse ühtsed nõuded kosmeetikatoodete kohta esitatavate väidete põhjendamiseks ja Eestis kosmeetikat reguleerib rahvatervise seadus.

Kosmeetikatoodete terviseohutuse ja nõuetele vastavuse üle teeb järelevalvet Terviseameti järelevalve osakond.

Terviseameti kemikaaliohutuse osakond täidab kosmeetikatoodete pädeva asutuse ülesandeid vastavalt rahvatervise seaduses sätestatule (§13 prim lg3).

Kosmeetikaalane seadusandlus

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta konsolideeritud tekst seisuga 16.08.2023 a. asub siin.“

Kosmeetika määruse algtekst ja selle muudatused:

1. ​​​​Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta (algtekst)

2. Komisjoni määrus (EL) nr 344/2013, 4. aprill 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III, V ja VI lisa  

3. Komisjoni määrus (EL) nr 483/2013, 24. mai 2013, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa (Polidocanol) 

4. Komisjoni määrus (EL) nr 658/2013, 10. juuli 2013, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja III lisa (juuksevärvid) 

5. Komisjoni määrus (EL) nr 1197/2013, 25. november 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (juukse- ja ripsmevärvid) 

6. Komisjoni määrus (EL) nr 358/2014, 9. aprill 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja V lisa (parabens and triclosan) 

7.  Komisjoni määrus (EL) nr 866/2014, 8. august 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III, V ja VI lisa ((alkyl (C16, C18, C22) trimethylammonium chloride, citric acid (and) silver citrate, ETH-50 (nano)) 

8.  Komisjoni määruse (EL) nr 866/2014 parandus, 8. augusti 2014. aasta, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III, V ja VI lisa (alkyl (C16, C18, C22) trimethylammonium chloride, citric acid (and) silver citrate, ETH-50 (nano)) 

9. Komisjoni määrus (EL) nr 1003/2014, 18. september 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa (MCI-MI) 

10. Komisjoni määrus (EL) nr 1004/2014, 18. september 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa (Parabens) 

11. Komisjoni määrus (EL) 2015/1190, 20. juuli 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (juuksevärvid) 

12. Komisjoni määrus (EL) 2015/1298, 28. juuli 2015, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja VI lisa (3-Benzylidene Camphor) 

13. Komisjoni määrus (EL) 2016/314, 4. märts 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (DEGEE) 

14. Komisjoni määruse (EL) 2016/314 parandus, 4. märtsi 2016. aasta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa  

15. Komisjoni määrus (EL) 2016/621, 21. aprill 2016, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisa (ZnO) 

16. Komisjoni määrus (EL) 2016/622, 21. aprill 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (KOH) 

17. Komisjoni määrus (EL) 2016/1120, 11. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) IV lisa (Carbon Black) 

18. Komisjoni määrus (EL) 2016/1121, 11. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (Ethyl Lauroyl Arginate HCl) 

19. Komisjoni määrus (EL) 2016/1143, 13. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (Titanium Dioxide) 

20. Komisjoni määrus (EL) 2016/1198, 22. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (MI) 

21. Komisjoni määrus (EL) 2017/237, 10. veebruar 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (juukse- ja ripsmevärvid) 

22. Komisjoni määrus (EL) 2017/238, 10. veebruar 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (Benzophenone-3)  

23. Komisjoni määrus (EL) 2017/1224, 6. juuli 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (MI) 

24. Komisjoni määrus (EL) 2017/1410, 2. august 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa (HICC, (chloro)atranol)     

25. Komisjoni määrus (EL) 2017/1413, 3. august 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) IV lisa (ZnO (colorant))  

26. Komisjoni määrus (EL) 2017/2228, 4. detsember 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (peanut oil and hydrolysed wheat proteins)

27. Komisjoni määruse (EL) 2017/2228 parandused, 4. detsember 2017, (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa) parandus 

28. Komisjoni määrus (EL) 2018/885, 20. juuni 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (MBBT (nano))

29. Komisjoni määrus (EL) 2018/978, 9. juuli 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa (Tagetes)

30. Komisjoni määruse (EL) 2018/978 parandused, 9. juuli 2018 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa) parandus (Tagetes)   

31. Komisjoni määrus (EL) 2018/1847, 26. november 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (O-Phenylphenol)

32. Komisjoni määrus (EL) 2019/698, 30. aprill 2019, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III ja V lisa (Climbazole) 

33. Komisjoni määrus (EL) 2019/680, 30. aprill 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (Phenylene Bis-Diphenyltriazine)

34. Komisjoni määrus (EL) 2019/681, 30. aprill 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II lisa (2-Chloro-p-Phenylenediamine)

35. Komisjoni määrus (EL) 2019/831, 22. mai 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III ja V lisa (CMR)   

36. Komisjoni määrus (EL) 2019/1857, 6. november 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (titanium dioxide nano)

37. Komisjoni määrus (EL) 2019/1966, 27. november 2019, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III ja V lisa (Omnibus) ja selle parandused.

38. Komisjoni määrus (EL) 2019/1858, 6. november 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (hüdroksüetoksüfenüülbutanoon - HEPB)

39. Komisjoni määrus (EL) 2020/1682, 12. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (HEMA, DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE)

40. Komisjoni määrus (EL) 2020/1683, 12. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa (püsijuuksevärvid) ja selle parandused.

41. Komisjoni määrus (EL) 2020/1684, 12. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate)

42. Komisjoni määrus (EL) 2021/850, 26. mai 2021, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II lisa ning muudetakse III, IV ja VI lisa (KMR ained)

43. Komisjoni määrus (EL) 2021/1902, 29. oktoober 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II, III ja V lisa seoses teatavate kantserogeenseks, mutageenseks ja/või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ainete kasutamisega kosmeetikatoodetes (CMR ained ja Zinc Pyrithione)

44. Komisjoni määrus (EL) 2022/135, 31. jaanuar 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses aine MethylN-methylanthranilate kasutamisega kosmeetikatoodetes

45. Komisjoni määrus (EL) 2022/1531, 15. september 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses teatavate kantserogeenseks, mutageenseks ja/või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ainete kasutamisega kosmeetikatoodetes ning parandatakse kõnealust määrust. (KMR ained, Omnibus V)

46. Komisjoni määrus (EL) 2022/2195, 10. november 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses ainete Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate ja HAA299 kasutamisega kosmeetikatoodetes ning parandatakse kõnealust määrust seoses aine Resorcinol kasutamisega kosmeetikatoodetes

47. Komisjoni määrus (EL) 2023/1490, 19. juuli 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses teatavate kantserogeenseks, mutageenseks ja/või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ainete kasutamisega kosmeetikatoodetes

48. Komisjoni määrus (EL) 2023/1545, 26. juuli 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses allergeensete lõhnaainete märgistamisega kosmeetikatoodetes

 

 

Muu kosmeetikaalane seadusandlus
(rakendusotsus, väited, väidete juhend ja tehniline dokument):  

 • Komisjoni rakendusotsus 2013/674/EL, 25. november 2013, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) I lisa käsitlevate suuniste kohta
 • Komisjoni määrus (EL) nr 655/2013, 10. juuli 2013, millega kehtestatakse ühtsed nõuded kosmeetikatoodete kohta esitatavate väidete põhjendamiseks
 • Komisjoni juhis komisjoni määruse (EL) nr 655/2013, millega kehtestatakse ühtsed nõuded kosmeetikatoodete kohta esitatavate väidete põhjendamiseks rakendamiseks – selle versioon inglise keeles: "Technical document on cosmetic claims"
 • Komisjoni otsus (EL) 2021/1870, 22. oktoober 2021, millega kehtestatakse kosmeetikatoodetele ja loomahooldustoodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid
 • Piiripealsete toodete juhis kosmeetikamääruse art 2 (1) kohaldamise kohta (MANUAL OF THE WORKING GROUP ON COSMETIC PRODUCTS (SUB-GROUP ON BORDERLINE PRODUCTS) ON THE SCOPE OF APPLICATION OF THE COSMETICS REGULATION (EC) NO 1223/2009 (ART. 2(1)(A)) asub SIIN

Euroopa Komisjoni veebileht kosmeetika alase seadusandluse kohta asub SIIN

 

Biotsiidi seadusandlus


Biotsiidi seadusandlus

 

Millised õigusaktid reguleerivad biotsiide?

Euroopa Ühenduses reguleerib biotsiidide valdkonda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist. Lisaks reguleerib Eestis biotsiide biotsiidiseadus.

Terviseameti kemikaaliohutuse osakond täidab biotsiidi pädeva asutuse ülesandeid vastavalt biotsiidiseaduses §6 sätestatule.

 

Biotsiidiseadus

 

Biotsiidiseadus on vastu võetud 14. mail 2009, RT I 2009, 29, 174

Biotsiidimäärus (EL) nr 528/2012

22. mai 2012 võttis Euroopa Ühendus (EÜ) vastu biotsiide käsitleva määruse, mida kohaldatakse 1. septembrist 2013:
biotsiidimäärusega ehk BPR (määrus (EL) nr 528/2012) käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist. Originaalversioon on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas viitega L 167, 27.06.2012.

BPR on määruse ingliskeelsetest sõnadest tulenev akronüüm (Biocidal Products Regulation)

Biotsiidimäärus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides.

 

Komisjoni rakendus- ja delegeeritud õigusaktid

 
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 88/2014, 31. jaanuar 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) I lisa muutmise kord
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 414/2013, 6. mai 2013, millega määratakse kindlaks samade omadustega biotsiididele loa andmise kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1802, 11. oktoober 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 414/2013, millega määratakse kindlaks samade omadustega biotsiididele loa andmise kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 354/2013, 18. aprill 2013, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt loa saanud biotsiidide muudatuste kohta
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr (EL) 2017/2100, 4. september 2017, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikud kriteeriumid
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/157, 6. november 2018, millega muudetakse delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist) II lisa
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/227, 28. november 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1062/2014 seoses teatavate toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonidega, mille puhul on hindavaks pädevaks asutuseks määratud Ühendkuningriigi pädev asutus
 

Komisjoni rakendusotsused BPR artikli 3 lõike 3 alusel

 
 • Komisjoni rakendusotsuse (EL) 2016/1943, 4. november 2016, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 kohast parafiinõli kasutamist munakoore katmiseks, et piirata pesitsevate lindude populatsiooni arvukust
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/903, 8. juuni 2016, hobuse elukeskkonna häirivate putukate tõrjumiseks kasutatava permetriiniga immutatud hobuseteki kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/904, 8. juuni 2016, käte desinfitseerimiseks kasutatavate propaan-2-ooli sisaldavate toodete kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/678, 29. aprill 2016, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 alusel käsitletakse padjakeses hoitavatest kuivatatud lavendliõitest koosnevat toodet, mis on lastud turule koitõrje eesmärgil
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1985, 4. november 2015, mis tehakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3 ja milles käsitletakse sidrunhappega immutatud viirusevastaseid pabersalvrätikuid
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/646, 23. aprill 2015, tahkete orgaaniliste ainete vähendamise eesmärgil turule lastavate bakterikultuuride kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/655, 23. aprill 2015, sääskede tõrjeks turule lastud polüdimetüülsiloksaanipõhise aine kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/411, 11. märts 2015, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 alusel käsitletakse kvaternaarseid ammooniumiühendeid sisaldavaid katioonseid polümeerseid sideaineid, mis on ette nähtud kasutamiseks värvides ja pinnakatetes
 

Koroonaviiruse haigus COVID-19

Olen COVID-19 haige

 • Püsi kodus ja väldi kontakte teiste inimestega.

 • Võta ühendust oma perearstiga. Juhul, kui ei saa ühendust oma perearstiga, siis helista perearsti nõuandeliinile 1220.

 • Palume haigestunutel teavitada oma lähikontaktseid võimalikust nakatumise riskist. Vaata, keda loetakse lähikontaktseks »
   

Olen lähikontaktne

 • Lähikontaktsetel soovitatakse 5 päeva viibida eneseisolatsioonis.

 • Jälgige oma tervislikku seisundit.

 • Terviseseisundi halvenemisel teavitage oma perearsti ning järgige edasisi perearsti juhiseid.

KUIDAS END KAITSTA?
 

 • Pese tihti käsi 
  Kätepesuks kasuta sooja vett ja seepi ning avalikes kohtades kasuta käte desinfitseerimisvahendit.
 • Soovitus kanda maski

  Soovitame rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis kanda maski, eriti riskirühmadel.

 • Liigu hajutatult
  Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. Võõrastest inimestest tuleb hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

 • Jälgi hingamisteede hügieeni 
  Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
 • Väldi silmade, nina ja suu katsumist
  Kui puudutad oma silmi, nina või suud mustade kätega, siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.
 • Vaktsineeri end COVID-19 vastu
  Rohkem infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee

COVID-19 SÜMPTOMID
JA LEVIMINE

 • COVID-19 peamised sümptomid: 
  ● peavalu,
  ● köha,
  ● palavik,
  ● hingamisraskused,
  ● kurguvalu,
  ● köha,
  ● lihasvalu,
  ● maitsemeelte kadu,
  ● haistmismeelte kadu,
  ● väsimus,
  ● nõrkustunne.
 • Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid, eelkõige köha. 
 • COVID-19 haige on nakkusohtlikuks ca 2 päeva enne ja kuni 10 päeva pärast haigusnähtude tekkimist.
 • Kuna COVID-19 sümptomid võivad olla väga kerged, jälgi oma tervist tähelepanelikult ning pöördu perearsti poole või helista perearsti nõuande liinile 1220 ka kergete sümptomitega.
 • Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista hädaabinumbrile 112.

KUIDAS SAADA VAKTSINEERIMA?

 • Broneeri aeg digiregistratuuris 
  www.digilugu.ee lehele saad logida sisse ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või SMART-ID-ga. Seal kuvatakse esimesed saadaolevad ajad. Alla 18-aastastele saab digiregistratuuris aja broneerida lapsevanem või ametlik hooldaja.
 • Mine lihtsalt vaktsineerimispunkti kohale 
  Info ilma eelregistreerimiseta toimuvate vaktsineerimiste kohta on koondatud vaktsineeri.ee veebilehele.
  Vastuseid koroonaviirusega seotud küsimustele 
  saab ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse kriisiinfotelefonilt 1247.
 
 

KUST KÜSIDA INFOT?

Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse kriisiinfotelefon ☎️ 1247.
(välismaalt helistades +372 600 1247).

 Tervist puudutavate küsimuste korral helista perearsti nõuandetelefonile ☎️ 1220.
(välismaalt helistades +372 634 6630).

 Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista hädaabinumbrile ☎️ 112.

Küsimuste korral pöörduge terviseameti poole e-posti teel: [email protected]

 

                   

Koroonaviiruse haigus COVID-19

Olen COVID-19 haige

 • Püsi kodus ja väldi kontakte teiste inimestega.

 • Võta ühendust oma perearstiga. Juhul, kui ei saa ühendust oma perearstiga, siis helista perearsti nõuandeliinile 1220.

 • Palume haigestunutel teavitada oma lähikontaktseid võimalikust nakatumise riskist. Vaata, keda loetakse lähikontaktseks »
   

Olen lähikontaktne

 • Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse peiteperioodist palume Teil viibida kodus 5 päeva alates lähikontaktist.

 • Jälgi oma tervislikku seisundit.

 • Teavitage esimesel võimalusel oma perearsti enda kokkupuutest COVID-19 haigestunuga.

 • Terviseseisundi halvenemisel teavitage taaskord oma perearsti ning järgige edasisi perearsti juhiseid.

 

KUIDAS END KAITSTA?
 

 • Pese tihti käsi 
  Kätepesuks kasuta sooja vett ja seepi ning avalikes kohtades kasuta käte desinfitseerimisvahendit.
 • Soovitus kanda maski

  Soovitame rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis kanda maski, eriti riskirühmadel.

 • Liigu hajutatult
  Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. Võõrastest inimestest tuleb hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

 • Jälgi hingamisteede hügieeni 
  Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
 • Väldi silmade, nina ja suu katsumist
  Kui puudutad oma silmi, nina või suud mustade kätega, siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.
 • Vaktsineeri end COVID-19 vastu
  Rohkem infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee

COVID-19 SÜMPTOMID
JA LEVIMINE

 • COVID-19 peamised sümptomid: 
  ● peavalu,
  ● köha,
  ● palavik,
  ● hingamisraskused,
  ● kurguvalu,
  ● köha,
  ● lihasvalu,
  ● maitsemeelte kadu,
  ● haistmismeelte kadu,
  ● väsimus,
  ● nõrkustunne.
 • Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid, eelkõige köha. 
 • COVID-19 haige on nakkusohtlikuks ca 2 päeva enne ja kuni 10 päeva pärast haigusnähtude tekkimist.
 • Kuna COVID-19 sümptomid võivad olla väga kerged, jälgi oma tervist tähelepanelikult ning pöördu perearsti poole või helista perearsti nõuande liinile 1220 ka kergete sümptomitega.
 • Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista hädaabinumbrile 112.

KUIDAS SAADA VAKTSINEERIMA?

 • Broneeri aeg digiregistratuuris 
  www.digilugu.ee lehele saad logida sisse ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või SMART-ID-ga. Seal kuvatakse esimesed saadaolevad ajad. Alla 18-aastastele saab digiregistratuuris aja broneerida lapsevanem või ametlik hooldaja.
 • Mine lihtsalt vaktsineerimispunkti kohale 
  Info ilma eelregistreerimiseta toimuvate vaktsineerimiste kohta on koondatud vaktsineeri.ee veebilehele.

  Vastuseid koroonaviirusega seotud küsimustele 
  saab ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse kriisiinfotelefonilt 1247.
 
 

KUST KÜSIDA INFOT?

Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse kriisiinfotelefon ☎️ 1247.
(välismaalt helistades +372 600 1247).

 Tervist puudutavate küsimuste korral helista perearsti nõuandetelefonile ☎️ 1220.
(välismaalt helistades +372 634 6630).

 Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista hädaabinumbrile ☎️ 112.

Küsimuste korral pöörduge terviseameti poole e-posti teel: [email protected]

 

                   

Meditsiiniseadmete ohutusalane teave


Meditsiiniseadmete ohutusalane teave 

Meditsiiniseadmete osakond seisab hea selle eest, et Euroopa ühisel turul oleksid esindatud ainult turvalised ja efektiivsed meditsiiniseadmed. Nagu seadmete puhul ikka, tuleb mõnikord nende puhul ette rikkeid, tootmispraake või funktsioneerimise anomaaliad. Meditsiiniseadmete puhul on oluline ohust kiire teavitamine, sest mida kiiremini probleem ilmsiks tuleb, seda vähem inimesi saab kannatada.

 

 • Millest on vaja teavitada?

  Meditsiiniseadme seadus defineerib ohujuhtumit kui meditsiiniseadme riket, omaduste või talitluse halvenemist, samuti puuduseid märgistuses või kasutusjuhendis, mis otseselt või kaudselt põhjustasid, võivad põhjustada, võisid põhjustada või oleksid võinud põhjustada patsiendi, kolmandate isikute või tavakasutaja tervisekahjustuse või surma või on seotud niisuguse meditsiiniseadme omaduste või talitluse halvenemisega, mille tootja on korduvalt turult tagasi kutsunud.

 • Mis aja jooksul tuleb ohujuhtumist teavitada?

  Ohujuhtumist teada saamisel tuleb sellest teatada viivitamatult, aga mitte hiljem kui:
   2 kalendripäeva jooksul, kui on ilmnenud tõsine oht rahva tervisele; 
  ● 10 kalendripäeva jooksul, kui tegemist on juhtumiga, mis põhjustas või oleks võinud põhjustada surma või tõsise tervisekahjustuse; 
  ● 30 kalendripäeva jooksul kõik teised juhtumid.

 • Kuidas saab ohujuhtumist teavitada ja keda tuleb teavitada?

  Levitaja teavitab tootjat ning vajadusel (ehk juhul kui tootjaga on kokku lepitud, et teavitab pädevat asutust tema eest) pädevat asutust (Terviseametit).

  ● vt "Ohujuhtumist teavitamise vorm levitajale (DOC)"


  Tootja teavitab selle riigi pädevat asutust, kelle territooriumil ohujuhtum aset leidis.

  Tootjad teavitavad Terviseametit ohujuhtumitest kasutades üle Euroopalist tootjale mõeldud rapordi vormi (MIR). See on küll ingliskeelne, aga on detailsem ja täitmiseks mõnevõrra mugavam. Vormi saavad kasutada ka levitajad, juhul kui tootjaga on kokku lepitud, et levitaja teeb teavitust tootja asemel. 

 


Tavakasutaja roll ohutusjärelevalve süsteemis on samuti väga oluline, kuigi ohujuhtumitest teavitamise kohustus ei ole tavakasutaja jaoks seadusega reguleeritud. Seega on oluline luua tavakasutajaga usalduslik suhe ning mugavad ühenduse võtmise võimalused. Reeglina pöördub tavakasutaja just seadme ostukohta või kontakteerub pakendil märgitud levitaja või tootjaga. Oluline on tavakasutaja poolt teavitatud ohujuhtumitest pädevat asutust informeerida samamoodi, nagu kõigist teistest. Juhul kui tavakasutaja teavitab ohujuhtumist pädevat asutust (Terviseametit), tagab Terviseamet, et vastav info jõuab tootjani ning tagasiside teavitajani. 

 

Meditsiiniseadmete ohutusalane teave

Meditsiiniseadmete ohutusalane teave 

Meditsiiniseadmete osakond seisab hea selle eest, et Euroopa ühisel turul oleksid esindatud ainult turvalised ja efektiivsed meditsiiniseadmed. Nagu seadmete puhul ikka, tuleb mõnikord nende puhul ette rikkeid, tootmispraake või funktsioneerimise anomaaliad. Meditsiiniseadmete puhul on oluline ohust kiire teavitamine, sest mida kiiremini probleem ilmsiks tuleb, seda vähem inimesi saab kannatada.

Millest on vaja teavitada?

Meditsiiniseadme seadus defineerib ohujuhtumit kui meditsiiniseadme riket, omaduste või talitluse halvenemist, samuti puuduseid märgistuses või kasutusjuhendis, mis otseselt või kaudselt põhjustasid, võivad põhjustada, võisid põhjustada või oleksid võinud põhjustada patsiendi, kolmandate isikute või tavakasutaja tervisekahjustuse või surma või on seotud niisuguse meditsiiniseadme omaduste või talitluse halvenemisega, mille tootja on korduvalt turult tagasi kutsunud.

Mis aja jooksul tuleb ohujuhtumist teavitada?

Ohujuhtumist teada saamisel tuleb sellest teatada viivitamatult, aga mitte hiljem kui:

 • 2 kalendripäeva jooksul, kui on ilmnenud tõsine oht rahva tervisele; 

 • 10 kalendripäeva jooksul, kui tegemist on juhtumiga, mis põhjustas või oleks võinud põhjustada surma või tõsise tervisekahjustuse; 

 • 30 kalendripäeva jooksul kõik teised juhtumid.


Kuidas saab ohujuhtumist teavitada ja keda tuleb teavitada?

Levitaja teavitab tootjat ning vajadusel (ehk juhul kui tootjaga on kokku lepitud, et teavitab pädevat asutust tema eest) pädevat asutust (Terviseametit).

Tootja teavitab selle riigi pädevat asutust, kelle territooriumil ohujuhtum aset leidis.

Tootjad teavitavad Terviseametit ohujuhtumitest kasutades üle Euroopalist tootjale mõeldud rapordi vormi (MIR). See on küll ingliskeelne, aga on detailsem ja täitmiseks mõnevõrra mugavam. Vormi saavad kasutada ka levitajad, juhul kui tootjaga on kokku lepitud, et levitaja teeb teavitust tootja asemel. 

Tavakasutaja roll ohutusjärelevalve süsteemis on samuti väga oluline, kuigi ohujuhtumitest teavitamise kohustus ei ole tavakasutaja jaoks seadusega reguleeritud. Seega on oluline luua tavakasutajaga usalduslik suhe ning mugavad ühenduse võtmise võimalused.

Reeglina pöördub tavakasutaja just seadme ostukohta, või kontakteerub pakendil märgitud levitaja või tootjaga. Oluline on tavakasutaja poolt teavitatud ohujuhtumitest pädevat asutust informeerida samamoodi, nagu kõigist teistest.

Juhul kui tavakasutaja teavitab ohujuhtumist pädevat asutust (Terviseametit), tagab Terviseamet, et vastav info jõuab tootjani ning tagasiside teavitajani. 

 

Mänguasjad

Mänguasjade ohutus

Kõik turustatavad mänguasjad peavad olema ohutud. Selleks, et mänguasju turule viia, peavad mänguasjade tootjad, importijad ja levitajad järgima teatud reegleid ja tõendama oma toodete ohutust. Toodete ohutust ja nõuetekohasust näitab mänguasjale paigaldatud CE-märgis. 

 

Olulisemad sammud erinevatele ettevõtjatele

TOOTJALE

Enne mänguasja ELi turule viimist, peab tootja:

• viima läbi ohutushinnangu keemiliste, füüsikaliste, mehaaniliste, elektriliste, tuleohtlike ja muude ohtude analüüsimiseks

• valima ühe kahest võimalikust vastavushindamismenetlusest, et näidata mänguasja vastavust asjakohastele ohutusnõuetele:
     
     1. tootja rakendab harmoneeritud standardeid, mis katavad kõiki mänguasja asjakohaseid  ohutusnõudeid ja tagab, et tema tootmisprotsess tagab vastavuse ("sisemine tootmiskontrolli menetlus"). Lisateavet leiate otsuses nr 768/2008 / EÜ.

     2. kolmanda osapoole sertifikaat: tootja esitab teavitatud asutusele EÜ tüübihindamise taotluse. Teavitatud asutus kontrollib mänguasja ja väljastab EÜ tüübihindamistõendi, kui mänguasi vastab ELi ohutusnõuetele. Tootjad peavad tagama oma tootmisprotsesside, et nende mänguasjad vastaksid kinnitatud tüübile - rohkem "tüübiprotseduurile vastavust".

• koostama tehnilise dokumentatsiooni kõikide asjakohaste üksikasjadega, mis tagavad nende mänguasja vastavuse olulistele ohutusnõuetele

• koostama EÜ vastavusdeklaratsiooni, milles kinnitatakse, et on täidetud olulised ohutusnõuded. Selle dokumendi koostamisel vastutab tootja mänguasja vastavuse oluliste ohutusnõuete eest

• kinnitama mänguasjale CE-märgise kas otse mänguasjale, kinnitatud sildile või pakendile

• kinnitama oma nime ja aadressi ning elemendi, mis võimaldab jälgida mänguasja tuvastamist (nt partii või seerianumber)

• veenduma, et mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusteave ning see kannab nõutavaid hoiatusi.

IMPORTIJALE

Enne mänguasjade ELi turule viimist, peab importija:

• veenduma, et tootja on läbi viinud asjakohase vastavushindamise menetluse, et näidata, et mänguasi vastab olulistele ohutusnõuetele

• veenduma, et tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni, mis näitab mänguasja vastavust olulistele ohutusnõuetele

• hoidma EÜ vastavusdeklaratsiooni koopiat, mis kinnitab, et oluliste ohutusnõuete täitmine on tõestatud. Käesoleva dokumendi koostamisel vastutab tootja mänguasja vastavuse eest ohutusnõuetele

• veenduma, et CE-vastavusmärgis oleks kinnitatud kas otse mänguasjale, sildile või pakendile

• kinnitama märgistusele oma nime ja aadressi

• veenduma, et tootja on kinnitanud oma nime ja aadressi ning elemendi, mis võimaldab jälgida mänguasja tuvastamist (nt partii või seerianumber)

• veenduma, et mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusteave ning see kannab nõutavaid hoiatusi

LEVITAJALE

Turustaja peab kontrollima, et:

• CE-vastavusmärgis kinnitatakse kas otse mänguasjale, sildile või pakendile
 

• tootja on kinnitanud oma nime ja aadressi ning elemendi, mis võimaldab jälgida mänguasja tuvastamist (nt partii või seerianumber)

• importija on oma nime ja aadressi kinnitanud

• mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusteave ning tal on nõutavad hoiatused

KASULIKKE VIITEID

• Euroopa Komisjon – mänguasjade valdkond

• Vastavushindamist tegevad asutused mänguasjade ohutuse valdkonnas

• Harmoneeritud standardid mänguasjade valdkonnas

• Eesti Standardikeskus

• Mänguasjade uuringud Terviseohutuslaboris

• Tehnilise dokumentatsiooni juhend

• CE-märgis

ÕIGUSAKTID

 

Lehed