Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

REISIMINE JA COVID-19

TAGASI COVID-19 LEHELE »

 

 Alates 1. detsembrist peavad piiriületaja ankeedi täitma kõik Eestisse sisenejad, 
välja arvatud need, kellele laienevad erandid

Ankeedi saab täita Terviseameti iseteeninduse keskkonnas aadressil iseteenindus.terviseamet.ee

Eesti piiriületaja ankeedil ei ole QR-koodi.

 

Eestisse saabudes on piiriületaja kohustatud riigipiiri ületamisel esitama Terviseametile järgmised andmed:

 • piiriületaja isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, reisidokumendi number, sugu ja kodakondsus);

 • piiriületajaga koos reisinud alaealise lapse isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kodakondsus);

 • piiriületaja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, elukoha või püsiva viibimiskoha postiaadress);

 • reisimisega seotud andmed (riik, kust Eestisse saabuti, saabumise kuupäev ning riigid, mida reisi jooksul läbiti, sealhulgas riigid, kus toimusid vahemaandumised või ümberistumised, isegi kui isik ei väljunud transiitalalt, ning välismaalase viibimiskoha andmed Eestis);

 • immuniseerimise ja testimise andmed (andmed nakkushaiguse COVID-19 läbipõdemise kohta, andmed nakkushaiguse COVID-19 suhtes vaktsineerituse kohta).

Piiriületaja deklaratsiooni saab täita kolm päeva enne Eestisse saabumist või saabumise päeval aadressil: iseteenindus.terviseamet.ee.
Pärast deklaratsiooni esitamist saadetakse täidetud ankeet Teie e-posti aadressile. Palume täidetud ankeet hoida alles digitaalselt või paberkandjal, et seda vajadusel piiril esitada.

Deklaratsiooni saab täita ka paberkandjal eesti keeles (DOCX), inglise keeles (DOCX) ning vene keeles (DOCX).

Rohkem informatsiooni leiab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Reisimisel kehtivate piirangute ja korraga tutvu lähemalt kriis.ee veebilehel.

Piiriületaja ankeedi täitmisest vabastatud isikud

Kui isik saabub riigist*, kus levib koroonaviiruse omikron tüvi, siis erandid ei kehti ja tuleb täita piiriületaja ankeet.

*Omikroni ohuriigid on hetkel: Lõuna-Aafrika Vabariik, Botswana, Malawi, Lesotho, Svaasimaa, Namiibia, Mosambiik, Zimbabwe, Egiptus ja Türgi.

Piiriületaja ankeedi täitmisest on vabastatud isikud, kes ei pea jääma välisriigist saabumise hetkel eneseisolatsiooni. Kui isik peab kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas, tuleb enne riiki saabumist täita piiriületaja ankeet.

Piiriületaja ankeeti ei pea täitma välisriigist Eestisse saabuvad reisijad, kes:

 • on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva;
 • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
 • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud maksimaalse kaitse ja saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
 • on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
 • on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
 • on haigustunnusteta ja ta on välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige või isik, kellel on Eesti diplomaatiline pass;
 • on haigustunnusteta ja saabub Eesti Vabariiki rahvusvahelise sõjalise koostöö raames;
 • on haigustunnusteta ja on välisdelegatsiooni liige, kes saabub Eesti Vabariiki riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks;
 • on haigustunnusteta ja on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega, ja saabub Eestisse tööülesannete täitmiseks;
 • on haigustunnusteta ja tuleb Eestisse osutama tervishoiuteenuseid või teenuseid, mis on vältimatult vajalikud COVID-19 seotud tervishoiukriisi lahendamiseks;
 • on haigustunnusteta ja on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik, ja saabub Eestisse tööülesannete täitmiseks;
  (Ei pea ankeeti esitama isegi juhul, kui lähteriigis levib omikron tüvi)
 • on haigustunnusteta ja kelle Eesti Vabariiki saabumise eesmärk on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega ja kes teenindab reisigruppe;
  (Ei pea ankeeti esitama isegi juhul, kui lähteriigis levib omikron tüvi)
 • on haigustunnusteta ja kelle Eesti Vabariiki saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
 • on haigustunnusteta ja kes kasutab Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil transiidiks;
 • on haigustunnusteta ja on Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni või Andorra Vürstiriigi või Monaco Vürstiriigi või San Marino Vabariigi või Vatikani Linnriigi (Püha Tool) või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kodanik, elanik või pikaajalist viisat omav isik ja tema perekonnaliige ja saabub Eesti Vabariiki nimetatud riikidest ning kes on järjest viimase 10 päeva jooksul viibinud ühes või mitmes nimetatud riigis, juhul kui nende riikide viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 75-ga või sellest väiksem. Välisministeerium avaldab vastava teabe riikide nakatumisnäitajate kohta oma veebilehel;
 • on haigustunnusteta ja eelnevas alapunktis nimetatud isik või isik, kes on kolmanda riigi, mis on Euroopa Liidu rohelises nimekirjas, elanik selle riigi õiguse kohaselt ja saabub Eestisse nimetatud riigist, kui selle riigi viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 75-ga või sellest väiksem;
 • on haigustunnusteta ja ületab Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelist riigipiiri vähemalt kaks korda nädalas vältimatu piiriülese töötamise või õppimise eesmärgil, kui isik on teinud viimase seitsme päeva jooksul vähemalt ühe SARS-CoV-2 testi ning selle testi tulemus on olnud negatiivne või kui arst on tunnistanud isiku nakkusohutuks;
 • on haigustunnusteta ja kelle elukoht on Eesti Vabariigis Valga või Läti Vabariigis Valka omavalitsusüksuse haldusterritooriumil ning kes ületab Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelist riigipiiri, kui isik ei välju vastavalt Valga või Valka omavalitsuste haldusterritooriumide piirest;
 • on haigustunnusteta ja saabub Eestisse turismi eesmärgil kuni 24 tunniks, kellele tervishoiuteenuse osutaja on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi, mille tulemus on negatiivne, või kellele tervishoiuteenuse osutaja on teinud kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne, välja arvatud juhul, kui isik on testimise kohustusest vabastatud muul käesolevas korralduses sätestatud juhul;
 • on haigustunnusteta ja on alla 12-aastane isik, kes saabub Eesti Vabariiki koos seadusliku esindaja või volitatud saatjaga, kelle suhtes ei kohaldata käesolevas korralduses nimetatud 10-kalendripäevast elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise kohustust ja COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise nõudeid. Alapunktis sätestatut ei kohaldata koos reisivatele alaealiste gruppidele (näiteks spordi- ja ekskursioonigrupid);
 • on haigustunnusteta ja on kuni 18-aastane (kaasa arvatud) isik, kui ta on teinud pärast Eestisse saabumist neljandal päeval SARS-CoV-2 RT-PCR testi, mille tulemus on negatiivne, ja kes võtab osa pärast nimetatud testi tulemuse teadasaamisest kuue päeva jooksul üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või huvikoolis läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest või noorsootööasutuses toimuvast tegevusest. Käesolevas alapunktis sätestatud eneseisolatsioonist vabastus kehtib ainult nimetatud tegevustes osalemiseks või nimetatud kohtade ja elukoha või püsiva viibimiskoha vahel liikumiseks. Käesolevas alapunktis sätestatut kohaldatakse ka isikule, kes saab 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks.

Kõik ülejäänud välisriigist Eestisse saabujad peavad täitma piiriületaja ankeedi Terviseameti lehel iseteenindus.terviseamet.ee

 

Korduma kippuvad küsimused

 

1. Mida teha, kui mulle kuvab deklaratsiooni esitades veateadet?

Kõigepealt tuleb üle vaadata, kas kõik väljad on korrektselt täidetud. Näiteks aadress tuleb esitada formaadis: tänava nimi, maja number, linn ja maakond.
Kui kõik väljad on korrektselt täidetud ning endiselt ei saa deklaratsiooni esitada, tuleks mõne aja möödudes uuesti proovida. Kui ka siis ei õnnestu, palume selles teada anda e-posti aadressil info@terviseamet.ee
 

2. Kuidas saan oma aadressi, saabumiskuupäeva muuta või reisi tühistada?

Kui Teie saabumiskuupäev või aadress muutub enne Eestisse jõudmist, saab seda muuta, esitades oma deklaratsiooni uute andmetega uuesti aadressil iseteenindus.terviseamet.ee 
 

3. Olen viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbipõdenud või viimase aasta jooksul COVID-19 vastu vaktsineeritud väljaspool Eestit, kuidas seda piiril tõendada?

Juhul, kui haigus põeti läbi teises riigis, siis selle tõendamiseks tuleb esitada ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles isiku ametlikult kinnitatud tõend (mis võib olla ka teise riigi andmebaasi väljatrükk) või ravidokumendi väljavõte. Positiivne antikehade test ei ole piisav läbipõdemise tõendamiseks.

Esitatud dokumendil peavad olema järgmised andmed:

 • isikuandmed;
 • läbipõdemise aeg;
 • terveks tunnistamise kliiniline alus;
 • testimise läbimise korral:
  •  analüüsi metoodika;
  •  selle tulemus;
  •  testi tegemise koht ja aeg;
  •  tegija ning viimase andmed.

Inimesed, kes on vaktsineeritud välimaal olles, saavad vaktsineeritust tõendada, esitades:

 • immuniseerimispassi, selle koopia või vastava tõendi (sh EL nõuetele vastav COVID-19 digitaalne vaktsineerimise tõend);
 • teise riigi andmebaasi väljatrüki, mis on ametlikult kinnitatud;
 • immuniseerimisepassi (mille väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal).

Teises riigis teostatud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni:

 • haigus, mille vastu immuniseeriti;
 • immuniseerimise kuupäev;
 • immuunpreparaat, mida kasutati;
 • mitu annust on isikule manustatud;
 • tõendi väljastaja andmed.
   

4. Olen viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbipõdenud või viimase aasta jooksul COVID-19 vastu vaktsineeritud Eestis, kuidas seda piiril tõendada?

COVID-19 läbipõdemist saab tõendada trükkides välja vastava saatekirja vastuse või epikriisi digilugu.ee portaalist. Varasema haigestumise tõendamiseks on vajalik esitada positiivseks osutunud PCR analüüsi tulemus. Positiivne antikehade test ei ole piisav läbipõdemise tõendamiseks.

Patsiendiportaalis saab endale luua Euroopa Liidu standardile vastava COVID digitõendi. Võimalik on luua kolme tõendit – enda vaktsineerituse, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemuse tõendamiseks.

Võltsimiskindlad tõendid võimaldavad edaspidi Euroopa Liidus turvalisemalt liikuda. Tõendit saab kasutada nii nutiseadmes kui väljaprindituna. Euroopa Liidu digitaalsete COVID tõendite ehtsust saab kontrollida veebilehel kontroll.digilugu.ee.

Varem loodud siseriiklikud vaktsineerimistõendid kehtivad praegu edasi ning jäävad inimesele patsiendiportaali alles.

Euroopa Liidu digitaalne COVID tõend ei ole pass ega reisidokument ning tõend ei ole eeltingimuseks piiriületamisel, kuid võib sõltuvalt sihtriigis kehtivatest nõuetest anda näiteks vabastuse eneseisolatsioonist. Reisimisel tuleb alati arvestada sihtriigis kehtivate nõuetega, lisainfo veebilehel: reisitargalt.vm.ee.

Küsimused-vastused Euroopa Liidu COVID digitõendite kohta: kkk.kriis.ee.