Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 

Perearsti iseteenindus

Üldarstiabi osutamise tegevusloa omajal on kohustus edastada Terviseametile perearsti nimistuga seotud andmed medre.tehik.ee kaudu. Edastatud andmed kuvatakse Terviseameti registris.

 

Iseteeninduse kasutamisel tekkivate küsimuste korral saab pöörduda meiliaadressile: [email protected].

 

Iseteeninduse asukoht


https://medre.tehik.ee

  Teenuse kasutusõigus: Automaatne teenuse kasutusõigus on äriregistris oleva üldarstiabi osutava äriühingu juhatuse liikmel.
Kasutusõigust saab anda ka teistele töötajatele.

Perearsti nimistute iseteeninduskeskkonnas haldamise JUHEND (PDF)

 

Selgitused iseteeninduse täitmisest

Nimistu haldamine iseteeninduses

Perearstil on võimalik iseteeninduses hallata oma nimistut.

  • Muuta/lisada nimistu telefoni numbrit, e-posti, kodulehte, lahtiolekupäevi ning lahtiolekuaegu
  • Lisada, muuta ja eemaldada töötajaid nimistus
  • Lisada, muuta ja eemaldada vastuvõtuaegasid
  • Lisada, muuta ja eemaldada telefonikonsultatsiooni aegu
  • Lisada ja eemaldada asendusarste
  • Lisada, muuta ja eemaldada asendusperioode

Töötaja roll nimistu vaates

Nimistule perearsti või ajutise asendaja saab määrata registris ainult Terviseamet vastava Haigekassa otsusega.
Ajutine asendaja on vabanenud nimistule määratud vähemalt arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja, kes täidab ajutiselt perearsti kohustusi.
Nimistu juures töötava arsti, perearsti, pereõe ja asendusarsti rolli saab töötajatele valida ainult iseteeninduse kasutaja, kes nimistuid haldab (perearst ise). Näiteks Terviseamet määrab nimistule perearsti. Sama perearst peab nimistu haldamisel lisama ennast töötajate nimekirja rolliga perearst ning haldama ka pereõdede, enda võimalike asendusarstide ning nimistu juures töötavate arstide töötamisi.
Nimistu juures töötav arst on arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja, kes osutab koos perearstiga nimistusse kantud isikutele üldarstiabi.
Võimalik asendaja on perearsti potentsiaalne asendusarst. Asendusarst on vähemalt arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja, kes asendab perearsti viimase töölt ajutise eemalviibimise ajal.

Üldarstiabi osutaja juurest lahkub tervishoiutöötaja (v.a nimistuga perearst)

Kui tervishoiutöötajaga lõpetatakse töösuhe (tervishoiutöötaja lahkub asutusest), siis tuleb teostada järgnevad toimingud:

  • Perearstil tuleb eemaldada nimistust tervishoiutöötaja (seos tervishoiutöötaja ja nimistu vahel).

Selleks kasutage iseteenindust, minge nimistu detailvaatesse töötajate sektsiooni juurde ning eemaldage töötaja.

  • Asutuse juhatuse liikmel tuleb lõpetada seos tervishoiutöötaja ja asutuse vahel.

Selleks tuleb juhatuse liikmel tervishoiutöötaja töötamise lõpetamise kuupäev märkida kindlasti Töötamise registris (TÖR). Iseteeninduses tegevusi tegema ei pea töötaja eemaldamise osas, kuna toimub TÖR päring, mille käigus eemaldatakse automaatselt lahkunud töötaja asutusest (tegevusloa pealt).

Juhul kui töösuhe lõpetatakse ainult nimistus, siis kaob seos töötaja ja nimistu vahel. Kui lahkunud töötaja lahkumine jääb märkimata Töötamise Registris, siis jääb ka lahkunud töötaja asutuse töötajate hulka edasi, kuna seos jääb töötaja ja asutuse vahel lõpetamata.