Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 

 TAGASI COVID-19 LEHELE » 

Kes on lähikontaktne?

Kui oled saanud lähikontaktse teavituse Terviseametilt, HOIA rakenduselt või haigelt, kellega kokku puutusid, siis on oluline, et jääksid eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni määratud inimene ei tohi minna tööle, kooli või avalikesse kohtadesse ega kasutada ühistransporti. Viibida tuleb kodus. Poe või apteegi külastamise asemel tuleks pöörduda oma tuttavate poole või kasutada vajalike asjade tellimiseks e-kauplust. Kui tellid toidu- ja esmatarbekaubad kulleriga, väldi otsekontakti. Kodust võib väljuda vaid hädavajadusel, näiteks arsti juurde minekuks või esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks, kui inimene neid kodust lahkumata kätte ei saa.

Lähikontaktseks loetakse isikut, kes on olnud COVID-19 haigega kontaktis vähemalt 15 minutit (kokku viimase 24 h jooksul) ja lähemal kui kaks meetrit. COVID-19 haige on nakkusohtlikuks ca 2 päeva enne ja kuni 10 päeva pärast haigusnähtude tekkimist.

Haigestunud isikuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma koju eneseisolatsiooni, va juhul kui:
    a) olete läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arst on teid terveks tunnistanud ning terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
    b) olete läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
    c) olete COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta, või olete pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse ning sellest, kui arst on teid terveks tunnistanud, ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Lähikontaktne isik on näiteks see, kes:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on viibinud koos COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel (arvestades ka seda, et hommikul 5 minutit, pealelõunal 5 minutit ja õhtul 5 minutit, annab kokku samuti 15 minutit).
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine);
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata
  (nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis, tööruumis jne), kus ei ole piisavat õhuvahetust ja/või ei kasutatud isikukaitsevahendeid ning esineb oht kokkupuuteks viirusega.

Lähikontaktse isolatsioonipäevi aitab kalkuleerida Eesti Perearstide Seltsi isolatsioonikalkulaator.

 

Juhis COVID-19 haige lähikontaktsele

Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse peiteperioodist palume Teil viibida kodus 10 päeva alates lähikontaktist ning jälgida oma tervislikku seisundit. Kuigi testimine ei ole kohustuslik, on Terviseameti soovitus lähikontaktsetel 10-kalendripäevase karantiini lõppemisel läbida SARS-CoV-2 testimine, et avastada võimalik asümptomaatiline haigestumine. Teavitage esimesel võimalusel oma perearsti enda kokkupuutest COVID-19 haigestunuga. Terviseseisundi halvenemisel teavitage taaskord oma perearsti ning järgige edasisi perearsti juhiseid.

Siin on Teile käitumisjuhised 10-päevaseks jälgimisperioodiks:

 1. Kasutage kaugtöö ja -õppimise võimalust.
   
 2. Ärge lahkuge oma kodust või viibimiskohast:
  1. v.a igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks;
  2. v.a arsti kutsel raviasutuse visiidiks;
  3. v.a teiste isikutega täielikku kontakti vältides õues (pargis, metsas jne) viibimiseks.
  4. v.a kui 10 päeva pärast Terviseameti poolt tuvastatud lähikontakti tehtud SARS-CoV-2 PCR analüüsi tulemus on negatiivne;
 3. Järgige terviseohutuse nõudeid:
  1. peske regulaarselt seebi ja sooja veega käsi ja vajadusel desinfitseerige arvestades, et viirus võib levida saastunud esemetelt;
  2. vältige kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist;
  3. tuulutage regulaarselt ruume (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga);
  4. köhimisel/aevastamisel katke nina ja suu paberräti või käsivarrega (kasutatud paber visake kohe ära ja seejärel peske käed).
 4. Kui olete sunnitud igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku muretsedes viibima avalikus kohas, kandke kindlasti maski.

Täiendavate küsimuste korral tutvu piiranguid kehtestavate õigusaktide ja vajadusel nende seletuskirjadega veebiaadressil www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid.

Teadmiseks teiega koos elavatele inimestele – seni kui teil ei esine haigussümptomeid (NB! ka kerge väsimustunne ja kriipiv kurk on sümptomid), ei pea teie pereliikmed kodus püsima, vaid saavad jätkata oma igapäevase tegevusega. Kui teil tekivad haigussümptomid (tavaliselt 4.-6. päeval peale lähikontakti toimumist), siis on ka teie pereliikmed teie lähikontaktsed ja peavad samuti koheselt koju jääma.

Juhul, kui teil või teiega koos elaval inimesel:

 1. tekivad haigussümptomid, siis helistage esimesel võimalusel perearstile või perearsti infotelefonile 1220;
 2. öelge, et olete olnud lähikontaktis COVID-19 nakatunuga;
 3. kirjeldage perearstile oma tervislikku seisundit ja järgige arsti juhiseid;
 4. kui teie tervis järsult halveneb, siis helistage 112.

NB! Helistamise ajal palume kindlasti teavitada eelnevast kontaktist COVID-19 juhtumiga.

Haigustunnuste ilmnemisel palume ise mitte minna haigla erakorralise meditsiini osakonda ega perearsti vastuvõtule, vaid esmalt küsida ravisoovitused ning juhised telefoni teel. Haigustunnuste ilmnemisel või tervisliku seisundi halvenemisel palume kindlasti teavitada ka Terviseametit.

Koroonaviiruse alane lisainfo on leitav:

 1. Terviseameti leheküljelt www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
 2. Koroonakriisi leheküljelt www.kriis.ee/et/eriolukord-koroonaviirus

Ole teadlik, et:

nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS) § 22 lg 3 alusel on nakkushaiguste tõrje ja leviku tõkestamiseks kehtestatud Sotsiaalministri 31.10.2003 määrus nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded“. Nimetatud määruse punkti 31.2 kohaselt peavad kõik COVID-19 nakkusesse haigestunuga lähikontaktis olnud isikud jääma koju eneseisolatsiooni vastavalt arsti otsusele ning lähtudes Terviseameti juhistest. Sama punkti kohaselt peab COVID-19 kahtlusega laps püsima kodus ja teda ei tohi viia lasteasutusse, sealhulgas kooli ega lastele mängimiseks mõeldud avalikku ruumi või alale.

NETS § 44 lg 1 kohaselt teeb järelevalvet Terviseamet. Nõuete täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse (edaspidi KorS) § 28 lg 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid ja/või NETS § 46 lg 1-2 nimetatud vastutusmeetmeid. Vastavalt KorS § 28 lg 2 on sunniraha igakordse kohaldamise ülemmäär 9600 eurot. Vastavalt NETS § 46 lg 1-2 on nakkushaiguste tõrje nõuete rikkumise eest ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv kuni 200 trahviühikut ning juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.

 

НАЗАД НА СТРАНИЦУ COVID-19 »

Кто является лицом, близко контактировавшим с больным коронавирусом?

Если вы получили уведомление о близком контакте от Департамента здоровья, приложения HOIA или самого больного, с которым вы контактировали, очень важно оставаться в самоизоляции. Человек, обязанный соблюдать самоизоляцию, не может ходить на работу, в учебное заведение или общественные места, а также пользоваться общественным транспортом. Следует оставаться дома. Вместо посещения аптеки или магазина следует обратиться за помощью к своим знакомым или воспользоваться услугами интернет-магазинов для заказа необходимых товаров. Если вы заказываете еду и товары первой необходимости посредством курьерской доставки, избегайте прямых контактов. Покидать дом можно только в случае крайней необходимости (например, для посещения врача или покупки лекарств и товаров первой необходимости, если это невозможно сделать, не покидая дома).

Человеком, близко контактировавшим с зараженным, считается человек, который находился в контакте с больным COVID-19 в течение как минимум 15 минут (в общей сложности в течение последних 24 часов) на расстоянии ближе двух метров. Больной COVID-19 считается представляющим опасность заражения примерно за 2 дня до и в период до 10 дней после появления симптомов.

Все близко контактировавшие с больным должны оставаться дома в самоизоляции, за исключением тех лиц, кто:
    a) переболел COVID-19  и с момента признания врачом выздоровевшим прошло не более шести месяцев;
    b) прошел полный курс вакцинации против COVID-19 и с момента достижения максимальной защиты после последней дозы вакцины прошло не более одного года;
    c) переболел COVID-19 и привит одной дозой и после достижения максимальной защиты после вакцинации  прошло не более одного года или после первой дозы вакцины переболел COVID-19 и с момента признания врачом выздоровевшим прошло не более одного года.

Например, людьми, близко контактировавшими с зараженными, считаются лица, которые:

 • проживают в одном домохозяйстве с больным COVID-19;
 • находились вместе с больным COVID-19 в течение как минимум 15 минут на расстоянии до 2 метров (например, контакт в течение 5 минут утром, 5 минут после обеда и 5 минут вечером также составляет 15 минут);
 • находились в непосредственном физическом контакте с больным COVID-19 (например, при рукопожатии);
 • находились в непосредственном контакте с выделениями больного COVID-19 без использования средств защиты (например, на человека кашляли или он трогал салфетки пациента голыми руками);
 • находились в одном помещении с больным COVID-19 (например, в классе, помещении для совещаний, зале ожидания больницы, рабочем помещении и т. п.), где отсутствовала достаточная вентиляция и/или не использовались средства индивидуальной защиты, и наблюдался риск заражения вирусом.

Рассчитать продолжительность изоляции для людей, близко контактировавших с зараженным, можно с помощью калькулятора изоляции от Союза семейных врачей Эстонии »

 

Руководство для лиц, находившихся в тесном контакте с заражённым COVID-19

С учетом длительности инкубационного периода инфекционного заболевания COVID-19 просим Вас оставаться дома в течение 10 дней после тесного контакта с заболевшим и следить за своим здоровьем. Хотя тестирование не является обязательным, Департамент здоровья рекомендует контактным пройти тестирование на SARS-CoV-2 по истечению 10-дневного карантинного периода для выявления возможного бессимптомного заболевания.
При первой возможности сообщите своему семейному врачу о тесном контакте с больным COVID-19. Если вы заметили ухудшение самочувствия в период самоизоляции, сообщите об этом семейному врачу и следуйте его дальнейшим рекомендациям.

В течении 10-дневного периода наблюдения за здоровьем рекомендуем:

 1. Воспользуйтесь дистанционной работой и обучением.
   
 2. Не выходите из дома или места проживания, за исключением:
  1. необходимости приобретения продуктов и лекарств для повседневных нужд;
  2. посещения медицинского учреждения по приглашению врача;
  3. пребывания на открытом воздухе (в парке, в лесу и т. д.), избегая контакта с другими людьми;
  4. если результат теста на коронавирусную инфекцию сданный на 10-й календарный день со дня последнего тесного контакта с заболевшим оказался отрицательным.
 3. Соблюдайте требования гигиены:
  1. Регулярно мойте руки теплой водой с мылом и при необходимости дезинфицируйте их, так как вирус может распространяться через загрязненные предметы;
  2. не касайтесь руками лица, глаз, рта и носа;
  3. регулярно проветривайте помещения (не реже двух раз в день по 15 минут);
  4. при кашле / чихании закройте нос и рот бумажным платком или рукавом и немедленно выбросьте использованный бумажный платок, а затем вымойте руки.
 4. Если вы вынуждены находиться в общественном месте для приобретения товаров или услуг первой необходимости, вы должны обязательно носить маску.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с законодательными актами, устанавливающими ограничения и, при необходимости, с пояснениями к ним по адресу www.kriis.ee/ru.

К сведению людей, живущих с вами — до тех пор, пока у вас нет никаких симптомов заболевания (NB! Симптомами являются даже легкое чувство усталости и першение в горле), членам вашей семьи не нужно оставаться дома, они могут продолжать свои повседневные дела. Если у вас появятся симптомы заболевания (обычно на 4-6 день после тесного контакта), то члены вашей семьи также станут находящимися с вами в тесном контакте лицами и сразу должны будут остаться дома.

Если у вас или у кого- либо из проживающих с вами:

 1. при появлении симптомов заболевания как можно скорее позвоните своему семейному врачу или на информационную линию семейного врача 1220;
 2. обязательно сообщите о любом предыдущем контакте с COVID-19 больным;
 3. oпишите симптомы заболевания своему семейного врача и следуйте инструкциям врача;
 4. если ваше состояние здоровья резко ухудшится звоните по телефону 112 и вызовите скорую помощь.

NB! При звонке обязательно сообщите о любом предыдущем контакте с больным COVID-19.

При появлении вышеуказанных симптомов не обращайтесь в отделение неотложной помощи больницы или в кабинет семейного врача, а сначала попросите рекомендации по лечению и инструкции по телефону. В случае появления признаков болезни или ухудшения здоровья, пожалуйста, также сообщите об этом в Департамент здоровья.

Дополнительную информацию о коронавирусе можно найти на домашней странице:

 1. Департамента здоровья www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 
 2. и по адресу www.kriis.ee/ru/koronavirus-zdravoohranenie 

Важно иметь в виду, что:

в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (далее - NETS), требования по контролю и предотвращению распространения инфекционных заболеваний определены Постановление № 123 министра социальных дел от 31 октября 2003 года «Требования по борьбе с инфекционными заболеваниями». Согласно пункту 31.2 этого постановления, все лица, которые были в тесном контакте с человеком, инфицированными коронавирусом, должны оставаться дома в самоизоляции в соответствии с решением врача и в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения. Согласно тому же пункту, ребенок с подозрением на COVID-19 должен оставаться дома и не должен посещать детский сад, школу, общественные места или игровые площадки.

В соответствии с § 44 (1) NETS надзор за выполнением требований осуществляет Департамент здоровья. В случае несоблюдения требований применяются меры административного принуждения, указанные в § 28 (2) или (3) Закона об охране правопорядка (далее KorS), и / или меры ответственности, указанные в § 46 (1-2) NETS. В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Уголовного кодекса максимальная сумма штрафа каждый раз составляет 9600 евро. В соответствии с § 46 (1-2) NETS за нарушение требований по контролю за инфекционными заболеваниями предусмотрен штраф в размере до 200 штрафных единиц для физического лица и до 32 000 евро для юридического лица.

 

BACK TO PREVIOUS PAGE »

Who is a close contact?

If you have been notified by the Health Board, the HOIA app, or by an infected individual of being a close contact, it is important to self-isolate. An individual who is required to self-isolate may not go to work or school, or into public places, and may not use public transport. They must stay at home. Instead of visiting the grocery store or pharmacy in person, those individuals should seek the assistance of their acquaintances or order all required supplies from online stores. In the case of having groceries and convenience goods delivered by courier, direct contact must be avoided. Leaving home is only permitted in the event of an urgent need such as, for example, visiting a doctor or to buy convenience goods or medicinal products if there is no way for the individual to obtain those goods without leaving home.

A close contact is an individual who has been in contact with a COVID-19 case for at least fifteen minutes (in total within the past twenty-four hours), being within a distance of two metres from the infected individual. A COVID-19 case is infectious from a point approximately two days before developing symptoms and up to ten days afterwards.

Those who has had come into close contact with an individual who has fallen ill must self-isolate, unless person:
   1) suffered from COVID-19 and has been declared healthy by a physician and no more than six months have passed since the person was declared healthy;
   2) has completed the vaccination series for COVID-19, has developed full protection after the last dose of vaccine and no more than one year has passed since;
   3) has been given one dose of vaccine after recovering from COVID-19, has developed full protection after the dose of vaccine and no more than one year has passed since, or a person has contracted COVID-19 after the first dose of vaccine and no more than one year has passed since the person was declared healthy by a physician. 

The following individuals are classed as being close contacts, amongst others:

 • an individual who lives in the same household as a COVID-19 case;
 • an individual who has been in the presence of a COVID-19 case for at least fifteen minutes, being within a distance of two metres from the infected individual (taking into consideration the fact that five minutes in the morning, five minutes in the afternoon, and five minutes in the evening also amounts to fifteen minutes in total);
 • an individual who has had direct physical contact with a COVID-19 case (such as when shaking hands);
 • an individual who has come directly into contact with the secretions of a COVID-19 case without using personal protective equipment (such as having been coughed on, or touching a patient’s tissue with bare hands);
 • an individual who has been in the same insufficiently-ventilated room as a COVID-19 case (such as in the same classroom, meeting room, hospital waiting room, etc), and/or has not used personal protective equipment, while there is a risk of having come into contact with the virus.

The duration of a close contact’s self-isolation period can be calculated with the help of the isolation calculator by the Estonian Family Physicians Association.

 

Instructions for COVID-19 close contacts

Based on the duration of incubation period of COVID-19, we ask you to stay at home and monitor your health for 10 days starting from the day of close contact with the diseased person.
Although testing is not mandatory, we recommend all the close contacts take a SARS-CoV-2 test at the end of their 10-day quarantine period in order to detect any possible asymptomatic COVID-19 cases.  Please notify your family physician about your close contact to a COVID-19 diseased person as soon as possible. If your health deteriorates, notify your family physician once again and follow the doctor´s instructions.

Here are guidelines for the 10-day follow-up period:

 1. Use the opportunity to work and study from distance.
   
 2. Do not leave your home or location of self-isolation, except for:
  1. the acquisition of daily essentials;
  2. the invitation of a doctor to go visit a medical institution;
  3. going outdoors (in the park, the woods, etc.) while avoiding all contact with other people.
  4. if a test taken on the 10th calendar day since the last close contact comes back negative;
 3. Follow health safety requirements:
  1. wash your hands frequently using warm water and soap. If necessary use disinfectants, as the virus may spread from contaminated objects;
  2. avoid touching your face, eyes, mouth and nose with your hands;
  3. ventilate the rooms on a regular basis (at least twice a day for at least 15 minutes at a time);
  4. when coughing or sneezing, cover your nose and mouth with a paper tissue or with a flexed elbow (discard the used tissue immediately and then wash your hands).
 4. If you must visit public places in order to get essential daily supplies, please make sure you wear a mask.

In case of questions, acquaint yourself with the legislation establishing restrictions and, if necessary, the explanatory notes at www.kriis.ee/en and www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=8.

Concerning other members of your household, as long as you have not developed any symptoms of the disease (mild tiredness or a scratchy throat are also symptoms), your family members will not be required to stay at home. They may continue living their normal daily lives. If you develop symptoms (usually between four to six days after a close contact), your family members and other close contacts must also immediately start self-isolating.

If you or the people living with you:

 1. develop any symptoms of disease, call your family physician or the family physicians´ information line 1220 as soon as possible;
 2. when calling, say that you have had close contact with a COVID-19 diseased person;
 3. describe your current health condition to the doctor and follow the doctor´s instructions;
 4. if you experience sudden health deterioration, call the emergency centre at 112.

NB! During the call, please make sure to inform the doctor of your exposure to a COVID-19 diseased person.

Should any symptoms appear, please do not go to the hospital´s emergency department or family physician´s office, but first ask for instructions and treatment recommendations by phone. If you notice any signs of illness or health deterioration, please make sure to inform us at the Estonian Health Board as well.

Additional information on coronavirus can be found at:

 1. The Health Board´s website www.terviseamet.ee/en/covid19
 2. The corona crisis website www.kriis.ee/en/coronavirus-and-healthcare

Be aware, that:

according to § 22 (3) of the Communicable Diseases Prevention and Control Act (hereinafter NETS), Regulation No. 123 of the Minister of Social Affairs of 31.10.2003 “Requirements for the Control of Communicable Diseases” has been established for the prevention and control of communicable diseases. According to point 31.2 of that regulation, all persons who have been in close contact with a person infected with COVID-19 must remain at home in self-isolation in accordance with the doctor's decision and in accordance with the instructions of the Health Board. According to the same point, a child suspected of COVID-19 must remain at home and must not be taken to a childcare facility, including a school or a public place or area for children to play.

According to § 44 (1) of the NETS, the Health Board supervises compliance with the requirements established in the aforementioned legislation. In case of non-compliance with the requirements, the administrative coercive measures specified in § 28 (2) or (3) of the Law Enforcement Act and/or the liability measures specified in § 46 (1-2) of the NETS shall be applied. Pursuant to § 28 (2) of the Law Enforcement Act, the maximum amount of a penalty payment each time is 9600 euros. Pursuant to § 46 (1-2) of the NETS, a fine of up to 200 fine units for a natural person and up to 32 000 euros for a legal person shall be imposed for violation of the requirements for the control of infectious diseases.