Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Antimikroobne resistentsus

Antimikroobne resistentsus (AMR) on mikroobide (viiruste, bakterite, seente ja algloomade) võime muutuda vastupanuvõimeliseks seni toiminud antimikroobsetele preparaatidele (nt. antibiootikumid).

Üks kriitilisemaid probleeme on seni tavaliste infektsioonhaiguste raviks kasutatud antibiootikumide kasutusvõimaluste kadumine. Selleks, et ka tulevastele põlvedele jätkuks infektsioonide ravimiseks ja ennetamiseks antibiootikume, tuleb nende kasutamisse suhtuda vastutustundlikult juba täna.

Ravimite vale kasutamise tagajärjel võivad bakterid tulevikus antibiootikumiravile enam mitte alluda. Bakterite allumatust antibiootikuravile kutsutakse antimikroobseks resistentsuseks ning seda hinnatakse maailmas üheks suuremaks ohuks inimeste ja loomade tervisele.

Antibiootikumide kasutamisest saab lugeda SIIT »

 

Valdkonna tegevusi reguleerib nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus.

Seireprojektid

Seireprojektid

AMR seiret teostab Euroopas ECDC EARS-Net raames alates aastast 2001.

Eestist osalevad käesoleval hetkel projektis kõik mikrobioloogia laborid. Andmeid kogutakse verekülvidest ja liikvorist leitud 8 bakteri kohta (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanni, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium).

Antibiootikumide kasutuse kohta kogub andmeid ECDC ESAC-Net ja neid andmeid edastab Eestist ravimiamet.

Raportid

Juhendid

Juhendid

Haiglatel on kasutusel oma empiirilise antibakteriaalse ravi juhendid, mis erinevad haiglati.

Ambulatoorses osas on Eesti infektsioonhaiguste selts välja andnud AB ravijuhendi perearstidele.

Avaldatud infomaterjalid

 

Miks on oluline antibiootikume arsti juhiste kohaselt kasutada?

 

Aegunud või üleliigse ravimi koht on apteegis