Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nakkushaigustest teavitamine

Tervishoiuteenuse osutajad edastavad nakkushaiguskahtluse ja haiguse diagnoosimise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teavet Terviseametile. 

Nakkushaigusjuhtumid registreeritakse nakkushaiguste registris ja moodustuvat andmekogu kasutatakse nakkushaiguste ennetamiseks ja nende levikutendentside selgitamiseks.
​​​​​​​

Nakkushaiguste kohta edastatavate teatiste vormid leiab siit »