HIV-nakkus

Viimastel aastatel ei ole riigis esinenud olulist vähenemist uute juhtude arvus. WHO hinnangul võib Eestis halvemate prognooside kohaselt olla ligi 40% HIV-nakkuse juhtudest tuvastamata. HIV-nakkuse juhtude avastamist mõjutavad HIV-testimise tavad ja tase. Kõik Eesti elanikud võivad ennast tasuta testida oma perearsti juures. Kõikidel HIV-positiivsetel on võimalus saada eluaegselt tasuta ravi.

 

Terviseameti pädevuseks on referentlabori töö korraldamine, uute HIV-positiivsete registreerimine, laborites teostatud HIV testide andmete kogumine, andmete analüüs ja avaldamine.

 

 

 

 

2018. aastal Eestis diagnoositud HIV-positiivsed

2018. a seisuga 28. detsember on Eestis diagnoositud 190 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9901 inimesel, sealhulgas AIDS 539 inimesel.

2018. aastal registreeritud HIV tõbi (AIDS) kuude ja vanuse lõikes (PDF)  (uuendatud 3. jaanuar 2019 a.)

2018. aastal nakatunud - HIV tõbi maakonniti

Harjumaa

3

Tallinn 12
Lääne-Virumaa 3
Ida-Virumaa 2
Narva  
Hiiumaa 1
Pärnumaa 3

Saaremaa

1
Kokku 25

 

2018. aastal nakatunud - HIV nakkus maakonniti

Harjumaa

19

Tallinn 82
Ida-Virumaa 34
Narva 24
Hiiumaa 1
Lääne-Virumaa 8
Järvamaa 2
Läänemaa 1
Pärnumaa 4
Raplamaa 1
Saaremaa 1
Tartumaa 7
Viljandimaa 3
Valgamaa 2
Võrumaa 1
Kokku 190

2018. aastal registreeritud HIV nakkus maakondade lõikes (PDF)   (uuendatud 3. jaanuar 2019. a)
2018. aastal registreeritud HIV nakkus soo ja vanuse lõikes (PDF)   (uuendatud 3. jaanuar 2019. a)

Registreeritud kuude kaupa

Jaanuar 14
Veebruar 17
Märts 19
Aprill 16
Mai 25
Juuni 16
Juuli 12
August 18
September 13
Oktoober 14
November 13
Detsember 13
Kokku 190