Gripp ja gripilaadsetesse viirusnakkustesse haigestumine

Siit leiab infot gripist ja ülemiste hingamisteede ägedatest nakkushaigustest.

 

 

Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis hooajal 2018/2019

Periood   Rutiinne epidemioloogiline
seire
  Gripitaoliste
haigusjuhtude
intensiivseire (ILI)
(sentinelseire)
Viroloogiline
seire
(laboratoorselt kinnitatud)
    ÜHVN Gripp Gripitaolised Gripp
Nädalad Kuupäevad Summa Summa Summa Summa
40. nädal 1.-7.10.18 3355

1

79  
41. nädal 8.-14.10.18 29704 109   1A
42. nädal 15.-21.10.18 2970 4 109  
43. nädal 22.-28.10.18 2899 1 75 1A
44. nädal 29.10 -4.11.18 3099 4 102 2A
45. nädal 5.-11.11.18 3019 2 98  
46. nädal 12.-18.11.18 2842 6 82 2A
47.nädal 19.-25.11.18 3081 14 83 1A
48.nädal 26.11-02.12.18 3937 13 105 6A
49.nädal 03.-09.12.18 3242 13 91 9A
50.nädal 10.-16.12.18 3150 58 107 24A
51. nädal 17.-23.12.18 3850 204 109 95A
52. nädal 24.-30.12.18 2524 210 105 210A
1. nädal 31.12-06.01.19 3269 480 158 261A
2. nädal 07.-13.01.19 3644 513 163 207A
3. nädal 14.-20.01.19 4390 671 177 201A, 9A (H1N1pdm), 7B
4. nädal 21.-27.01.19 4552 983 202

371A, 2B

5. nädal 28.01-03.02.19 6424 1576 261 539A, 14B
6. nädal 04.-10.02.19 5978 1455 268 532A
7. nädal 11.-17.02.19 5801 1400 245 394A, 4B

8. nädal

18.-24.02.19 5488 1018 222 342A, 5B

 

 

Gripiseire


Terviseamet korraldab gripi sentinel-seire programmi, mille eesmärgiks on gripi sesoonse epideemiaprotsessi intensiivsuse kindlaks määramine ning  epideemiaprotsessi muutuste jälgimine.

Sentinelseire on gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärane valikuline uuring, mis põhineb üheaegselt viroloogiliste ja kliiniliste andmete kogumisele teatud skeemi järgi, mis võimaldab saadud andmeid laiendada kogu elanikkonnale.

Eestis on seirega hõlmatud 11 maakonda, lisaks Tallinn ja Narva. Seires osalevad 66 perearsti, kes esitavad iganädalaselt andmeid gripilaadsetesse haigustesse haigestumise kohta oma nimistu piires ning võtavad proove laboratoorseks uuringuks gripi haiguspildiga patsientidelt. Elanikkonna hõlmatus Eestis on 10,2%. Sentinelseire andmed loetakse usaldusväärseks, kui seirega kaetud elanikkonna protsent on suurem kui 2,5%.

 

Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis

 

 

Hinnangud gripihooajale 

 

 

Uuringud

 

 

 

Soovitused

 

 

Juhendid

 

  • Juhend haigelt uurimismaterjali võtmiseks, säilitamiseks ja transportimiseks
  • Isikukaitsevahendite kasutamine meedikutele (jaanuar 2011)
 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) infomaterjalid 2014

 

 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) infomaterjalid 2013