NAKIS

Nakkushaiguste infosüsteem NAKIS on lihtne, kiire ja turvaline andmete edastamise võimalus nakkushaiguste registrisse. Süsteem toimib alates 1. oktoobrist 2009, on ette nähtud registreeritud kasutajatele ning võimaldab edastada 7 erinevat teatiste liiki. Andmete edastamine toimub Tervise- ja tööministri 12.03.2019. a määrusega nr 24 alusel.

Enamus andmetest laekub nakkushaiguste registrisse läbi NAKISe.
 

 Nakkushaiguste infosüsteemi kasutajaks registreerimine
 

  • NAKIS-e kasutajaks võib-olla iga tervishoiuteenuse osutaja, kellel on eelnevalt Terviseametiga sõlmitud andmete elektroonilise edastamise leping.
  • Enne infosüsteemi kasutajaks määramist on otstarbekas läbida NAKIS-e koolitus.
  • Seejärel annab Tervisemeti administraator NAKIS-e kasutajale õigused ning määrab rolli ja tegevuspiirkonna (maakonna tasandil).

     
 
 

Nakkushaiguste infosüsteemi kasutamine 

Lisainfo

  • Nakkushaiguste registri põhimäärus »

    Nakkushaiguste register on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutseva Terviseameti juures alates 2004. aastast peetav andmekogu. Nakkushaiguste registri põhimäärus on sätestatud Tervise- ja tööministri 12.03.2019. aasta määrusega nr 25.

 

 

Kontakt

Elve Kaur

Nakkushaiguste osakonna spetsialist

Telefon: 794 3500
E-post: elve.kaur@terviseamet.ee