Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Haiglanakkused

Tervishoiuteenuse osutamisega seotud infektsioon on seesugune infektsioon, mida patsiendil ei olnud enne 48 tundi tervishoiuteenust osutavasse asutusse saabumist või mis ei ole eelmises tervishoiuteenust osutanud asutuses viibimise jääknäht.

Operatsiooni piirkonna infektsioon on tekkinud 30 päeva jooksul pärast operatsiooni või implataadiga seotud operatsiooni korral kolme kuu jooksul pärast implataadi paigaldamist.

Seireprojektid

C.difficile on kõhulahtisuse tekitaja, mis sageli on seotud antibiootikumide tarvitamisega ning mis haigla tingimustes vajab kontaktisolatsiooni meetmete rakendamist. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) alustas üleeuroopalist seiret tervishoiuteenust osutavates asutustes 2016a. eesmärgiga saada ülevaadet infektsiooni levimusest liikmesriikides. Eesti osaleb projekti tegevustes al. 2016. Asutuste osalemine projektis on vabatahtlik, seire aluseks on rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika (vt.protkollid). Seire tulemusi jagatakse ainult osalejale.
Hetkleviuuringuid (inglise k. -PPS) TI levimuse osas korraldatakse ECDC poolt Euroopa aktiivravi haiglates alates 2010a. eesmärgiks on koguda teavet nii antibiootikumide kasutuse kohta kui ka saada täpsemat infot erinevate TI liikide levimusest. Eesti on liitunud projektiga 2010a. pilootuuringust alates. Viimane uuring toimus Euroopas 2016-2017 vahemikus, tulemused on hetkel analüüsimisel.
Intensiivraviga seotud infektsioonide seireprojektis osaleb Eesti alates 2010a. Eesmärgiks on saada ülevaade intensiivraviga seotud vereringeinfektsioonide, kopsupõletike ja urotrakti infektsioonide levimusest erineva tasandi intensiivravi osakondades.
Operatsiooni piirkonna infektsioonide seireprojektis osaleb Eesti alates 2015a. Eesmärk on saada ülevaade kindla operatsiooniliigiga seotud pindmiste, süva ja operatsiooni vahetu piirkonna infektsioonidest.

Seadusandlus

TI seotud valdkond on reguleeritud järgmiste aktidega: NETS, Vabariigi Valitsuse määrus nr 134.

Rahvusvahelise seire protokollid

Kateetriga seotud urotrakti infektsiooni ennetamise juhendmaterjal
EU-JAMRAI projekt 2018-2020 (ZIP)

Euroopa Komisjon algatas 2018. aastal liikemsriikide erinevaid osapooli kaasava ühisprojekti (EU-JAMRAI-Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections), mille eesmärk on aidata kaasa antimikroobse resistentuse (AMR) ja tervishoiuga seotud infektsioonide vähendamisele. Projekti läbiviimise ajavahemik on 2018- 2020. Osalejateks on rohkem kui 44 organisatsiooni erinevatest riikidest ning töö on jaotatud 8 töörupi vahel. Eesti osaleb Terviseameti vahendusel kolmes töögrupis. Neist üks (töögrupp 6.2) on seotud kateetriga seotud urotrakti infektsioonide ennetamisega. Töö käigus luuakse ühtne juhendmaterjal kateteriseerimisega seotud tegevuste läbi viimiseks. Ühtlasi töötatakse välja dokumendid, mille abil on võimalik korraldada järelevalvet (võimalikud mõõdikud, küsimustikud jne). Tegemist on soovitusliku töövahendiga asutustele ja osakondadele.
 Rahvusvahelised protokollid leiate ECDC kodulehelt

Publikatsioonid

Surveillance and outbreak report – Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017 (PDF)

Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis (PDF)

Surveillance and outbreak report – Healthcare-associated pneumonia in acute care hospitals in European Union/European Economic Area countries: an analysis of data from a point prevalence survey, 2011 to 2012 (PDF)

Surveillance and outbreak report – Antimicrobial use in European acute care hospitals: results from the second point prevalence survey (PPS) of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017 (PDF)

Juhendid tervishoiuteenuse osutajale