Sa oled siin

Haiglanakkused

Tervishoiuteenuse osutamisega seotud infektsioon on selline infektsioon, mida patsiendil ei olnud enne 48 tundi tervishoiuteenust osutavasse asutusse saabumist või mis ei ole eelmises tervishoiuteenust osutanud asutuses viibimise jääknäht.

Operatsiooni piirkonna infektsioon on tekkinud 30 päeva jooksul pärast operatsiooni või implataadiga seotud operatsiooni korral kolme kuu jooksul pärast implataadi paigaldamist.

 

 

 

Seireprojektid

C.difficile on kõhulahtisuse tekitaja, mis sageli on seotud antibiootikumide tarvitamisega ning mis haigla tingimustes vajab kontaktisolatsiooni meetmete rakendamist. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) alustas üleeuroopalist seiret tervishoiuteenust osutavates asutustes 2016a. eesmärgiga saada ülevaadet infektsiooni levimusest liikmesriikides. Eesti osaleb projekti tegevustes al. 2016. Asutuste osalemine projektis on vabatahtlik, seire aluseks on rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika (vt.protkollid). Seire tulemusi jagatakse ainult osalejale.
Hetkleviuuringuid (ingl.k-PPS) TI levimuse osas korraldatakse ECDC poolt Euroopa aktiivravi haiglates alates 2010a. eesmärgiks on koguda teavet nii antibiootikumide kasutuse kohta kui ka saada täpsemat infot erinevate TI liikide levimusest. Eesti on liitunud projektiga 2010a. pilootuuringust alates. Viimane uuring toimus Euroopas 2016-2017 vahemikus, tulemused on hetkel analüüsimisel.
Intensiivraviga seotud infektsioonide seireprojektis osaleb Eesti alates 2010a. Eesmärgiks on saada ülevaade intensiivraviga seotud vereringeinfektsioonide, kopsupõletike ja urotrakti infektsioonide levimusest erineva tasandi intensiivravi osakondades.
Operatsiooni piirkonna infektsioonide seireprojektis osaleb Eesti alates 2015a. Eesmärk on saada ülevaade kindla operatsiooniliigiga seotud pindmiste, süva ja operatsiooni vahetu piirkonna infektsioonidest.

Seadusandlus

TI seotud valdkond on reguleeritud järgmiste aktidega: NETS, VV määrus N.134.

ECDC raportid

Siit leiate ülevaate ECDC poolt viimasel ajal avaldatud raportitest TI kohta.

Rahvusvahelise seire protokollid

Eesti keelsed protkollid leiate siit (hetklevi uuring, C. difficile). Rahvusvahelised protkollid leiate ECDC kodulehelt

Juhendid tervishoiuteenuse osutajale