Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Vaktsineerimine

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll vaktsineerimise elluviimisel. Nendelt saadud info ja selgitused mõjutavad inimeste otsuseid ning kogutud tagasiside ja statistika aitavad suunata vaktsineerimispoliitikat. See kaitseliin võimaldab hoida nakkushaigused kontrolli all.

Sellelt lehelt leiab juhendmaterjale ja vorme igapäevaste ülesannete sujuvamaks teostamiseks ning viiteid seadustele ja infomaterjalidele.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni koosolekute materjalid: www.sm.ee/et/immunoprofulaktika-ekspertkomisjon

 

Immuniseerimiskava juhendid ja vormid

NB! Tuletame meelde, et alates 2022. aastast ei ole immuniseerimist teostanud tervishoiuteenuse osutajatel vaja esitada Terviseametile kord kvartalis aruannet „Nakkushaiguste immunoprofülaktika“ ega kord aastas aruannet „Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega“.

Terviseamet koostab alates 2022. aastast nakkushaiguste immunoprofülaktika ja immuniseerimisega hõlmatuse aruanded, põhinedes Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse poolt väljastatud aruannetel, mis põhinevad tervise infosüsteemi kantud immuniseerimisteatistel.

Immuniseerimised tuleb jätkuvalt dokumenteerida vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 4² lõikes ja 2 ja §-s 59² sätestatud nõuetele ning teha sellekohane sissekanne immuniseerimispassi (PDF) ja paberil/elektrooniliselt peetavasse immuniseerimisraamatusse.

Immuniseerimisest keeldumised tuleb jätkuvalt säilitada lapse tervisedokumentide juures ja vormistada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 

INFOMATERJALID, JUHISED

 

GRIPI JA COVID-19 VASTASE VAKTSINEERIMISE JUHISED

 

HPV VAKTSINEERIMISE MATERJALID

 

VAKTSINEERIMISEKS NÕUSOLEKU KÜSIMISE (SOOVITUSLIKUD) VORMID

  • B-viirushepatiit:

paberkandjal EST (PDF) | ENG (PDF) | RUS (PDF)

arvutis täidetav EST (PDF) | ENG (PDF) | 

  • Poliomüeliit

paberkandjal EST (PDF) ENG (PDF) | RUS (PDF)

arvutis täidetav EST (PDF) | ENG (PDF) | 

  • Leetrid, mumps, punetised: 

paberkandjal EST (PDF) | ENG (PDF) | RUS (PDF)

arvutis täidetav EST (PDF) | ENG (PDF) | 

  • HPV: 

paberkandjal EST (PDF) | ENG (PDF) | RUS (PDF)

arvutis täidetav EST (PDF) | ENG (PDF) | RUS (PDF)

  • Difteeria, teetanus: 

paberkandjal EST (PDF) | ENG (PDF) | RUS (PDF)

arvutis täidetav EST (PDF) ENG (PDF) | 

  • Difteeria, teetanus, läkaköha: 

paberkandjal EST (PDF) | ENG (PDF) | RUS (PDF)

arvutis täidetav EST (PDF) | ENG (PDF) |

  • Difteeria, teetanus, läkaköha, poliomüeliit: 

paberkandjal EST (PDF) | ENG (PDF) | RUS (PDF)

arvutis täidetav EST (PDF) | ENG (PDF)

  • Vaktsineerimiseks nõusoleku küsimise vorm

paberkandjal RUS (PDF)

arvutis täidetav RUS (PDF)

 
  • Vaktsineerimisest keeldumise soovituslik vorm

paberkandjal EST (PDF) | ENG (PDF) | RUS (PDF)

arvutis täidetav EST (PDF) ENG (PDF) | RUS (PDF)

NB! Lapsevanemal on õigus kinnitada keeldumist ka vabas kirjalikus vormis.