Sa oled siin

Metanooli piiramine tuuleklaasi- ja jääsulatusvedelikes

Alates 9. maist 2019 ei tohi üldsusele müüa tuuleklaasi- või jääsulatusvedelikke, mille metanooli sisaldus on suurem kui 0,6 %. Selle nõude järgimine on kohustuslik kõigile kemikaalide tootmise, importimise, levitamise ja kasutamisega seotud ettevõtetele.

Tarbijakaitseseaduse kohaselt ei kuulu kutselised ja tööstuslikud kasutajad üldsuse mõiste alla, seega võib neile rohkem kui 0,6 % metanooli sisaldavaid tooteid müüa, kuid üksnes hulgikaubanduses ja sularahata arvelduse korras. Juriidilised isikud peavad sellisel juhul võtma vastutuse oma töötajate tervise ja kemikaali ohutu kasutamise eest ning selle eest, et need tooted ei satuks tavatarbijate kätte. Tavatarbijale mõeldud lubatust suurema metanooli sisaldusega tooted tuli 9. maiks 2019 jaemüügist eemaldada.

Piirangu eesmärk on ära hoida mürgistusjuhtumeid, mis on põhjustatud autode klaasipesuvedelike ja metanooli sisaldava denatureeritud alkoholi väärkasutusest. Teadaolevalt tarbivad paljud kroonilised alkohoolikud nimetatud tooteid nende madalama hinna tõttu.

Metanooli kasutatakse erinevates toodetes nagu puhastus- ja antifriistooted ning kütused. Terviseamet paneb südamele, et metanooli näol on tegemist väga ohtliku ainega, mis nii nahale sattudes, allaneelamisel kui ka sissehingamisel on kahjulik inimese tervisele ning võib põhjustada pimedaksjäämist ja surma.