Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu (MSA)

msa.sm.ee
 

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu on riiklik register, milles on Eestis levitatavate meditsiiniseademete üldandmed, kasutusjuhendid ja pakendite koopiad. Lisaks on andmebaasis teave Eestis levitavate abivahendite ja nende soodusnimekirjades olemise kohta.

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu pidamise eesmärgid on:

 1.  Eestis turule lastud, kasutusele võetud, esmakordselt levitatud ja esmakordselt professionaalselt kasutatud meditsiiniseadmete andmete ning meditsiiniseadmete ohujuhtumite, kliiniliste uuringute ja järelevalvemenetluste andmete registreerimine, kogumine, töötlemine, analüüsimine ja Euroopa meditsiiniseadmete andmepangale edastamine;
 2.  ravikindlustuse seaduse alusel Eesti Haigekassa poolt meditsiiniseadmete ja nendega võrdsustatud toodete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise andmete registreerimine, kogumine, töötlemine ja analüüsimine;
 3.  sotsiaalhoolekande seaduse mõistes abivahendite müügi ja üürimise andmete registreerimine, kogumine, töötlemine, analüüsimine ja avalikustamine.

Kontaktid

 • Meditsiiniseadmete tootmine - [email protected],
  tel. 5853 3610

 • Meditsiiniseadmete levitamine - Katrin Hatšaturova, 
  [email protected], tel. 5331 2966

 • Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu - Kärt Veliste, 
  [email protected], tel. 620 8475

 • Abivahendid - Reelika Dampf, 
  [email protected], tel. 5380 5089

 • Üldised andmekogu puudutavad küsimused 
  [email protected]

 • Andmekogu töös võib esineda tõrkeid ning sellest tulenevalt on taotluste menetlemine häiritud. Palun teatada esinevatest probleemidest esitades ekraanipilt e-posti teel aadressil 
  [email protected]

 

Ära osta/kasuta seadet, mida pole kantud EUDAMED'i!

Iluteenuse osutajatele:
 • veendu, et seade, millega teenust osutad, on kantud EUDAMED'i, vajadusel saad sealt ka lisainfot seadme kohta,
 • nt kliiniline hinnang - kasutusjuhendis/pakendil ei tohi olla rohkem näidustusi kui kliinilises hinnangus on kirjas.

EUDAMED - üleeuroopaline meditsiiniseadmete andmebaas

26. maist 2021 hakati rakendama meditsiiniseadmete uut määrust täies mahus, va EUDAMED-iga seotud aspekte. EUDAMED-i täielik valmimine on edasi lükatud 2023. aasta lõppu. Erinevad EUDAMED-i moodulid valmivad järk-järgult, kuid kuna määruses on tingimus, et EUDAMED muutub kohustuslikuks ainult siis, kui see on täielikult funktsioneeriv. Seniajani on EUDAMED-i kasutamine vägagi soovitatav. Määruse alusel valmiv EUDAMED on meditsiiniseadmete kohta avalikuks andmebaasiks, kus tootjad peavad oma toodetavad meditsiiniseadmed andmebaasi registreerima ja neid iga-aastaselt uuendama. Samuti on võimalik levitajal veenduda, et tema poolt levitatavad seadmed on tootja poolt EUDAMED-i kantud.

EUDAMED-i avalik aadress on https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Küsimused ja vastused EUDAMED-s registreerimise kohta ettevõtjatele (PDF)