Sa oled siin

MSA - meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu

https://msa.sm.ee/

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu on riiklik register, milles on Eestis levitatavate meditsiiniseademete üldandmed, kasutusjuhendid ja pakendite koopiad. Lisaks on andmebaasis teave Eestis levitavate abivahendite ja nende soodusnimekirjades olemise kohta.

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu pidamise eesmärgid on:

  1.  Eestis turule lastud, kasutusele võetud, esmakordselt levitatud ja esmakordselt professionaalselt kasutatud meditsiiniseadmete andmete ning meditsiiniseadmete ohujuhtumite, kliiniliste uuringute ja järelevalvemenetluste andmete registreerimine, kogumine, töötlemine, analüüsimine ja Euroopa meditsiiniseadmete andmepangale edastamine;
  2.  ravikindlustuse seaduse alusel Eesti Haigekassa poolt meditsiiniseadmete ja nendega võrdsustatud toodete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise andmete registreerimine, kogumine, töötlemine ja analüüsimine;
  3.  sotsiaalhoolekande seaduse mõistes abivahendite müügi ja üürimise andmete registreerimine, kogumine, töötlemine, analüüsimine ja avalikustamine.
 

Kontaktid:

Meditsiiniseadmete tootmine - mso@terviseamet.ee, tel. 580 94339
Meditsiiniseadmete levitamine - Indrek Valvas, mso@terviseamet.ee, tel. 580 93617
Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu - Kärt Veliste, kart.veliste@haigekassa.ee, tel. 620 8475
Abivahendid - Reelika Dampf, reelika.dampf@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel. 5380 5089
Üldised andmekogu puudutavad küsimused mso@terviseamet.ee

Andmekogu töös võib esineda tõrkeid ning sellest tulenevalt on taotluste menetlemine häiritud. Palun teatada esinevatest probleemidest esitades ekraanipildi e-maili teel mso@terviseamet.ee

 

EUDAMED - üleeuroopaline meditsiiniseadmete andmebaas

Andmebaasi eesmärk on täita meditsiiniseadmete 93/42, IVD seadmete 98/79 ja aktiivsete implanteeritavate seadmete 90/385 direktiivide nõuet hallata Euroopas levitatavaid ja toodetavaid meditsiiniseadmeid. Hetkel on EUDAMED tavainimestele kinnine andmekogu ning nähtav vaid Euroopa liikmesriikide pädevatele asutustele (sh Terviseamet).

26. maist 2021 muutub EUDAMED seoses uue määruse jõustumisega meditsiiniseadmete kohta avalikuks andmebaasiks, kus tootjad peavad oma toodetavad meditsiiniseadmed andmebaasi registreerima ja neid iga-aastaselt uuendama. Samuti tekib levitajal kohustus veenduda, et tema poolt levitatavad seadmed on tootja poolt EUDAMEDi kantud.

Ära osta/kasuta seadet, mida pole kantud EUDAMED'i!

Iluteenuse osutajatele:

  • veendu, et seade, millega teenust osutad, on kantud EUDAMED'i

vajadusel saad sealt ka lisainfot seadme kohta

  • nt kliiniline hinnang - kasutusjuhendis/pakendil ei tohi olla rohkem näidustusi kui kliinilises hinnangus kirjas on
 
Files: 
KuupäevManusSuurusLaiendus
11.09.2018 - 10:24PDF icon Lühijuhend MSA kasutamiseks749.19 KBpdf