Standardid

Standardid on tootja vahend, millega saab tõestada kooskõla üldiste ohutus- ja toimivusnõuete ning muude õiguslike nõuetega, nagu kvaliteedi- ja riskijuhtimine.

Alljärgnevatelt linkidelt leiate rahvusvaheliselt ühtlustatud standardid meditsiiniseadmete jaoks:

 

Eestis tegeleb standardite väljaandmisega Eesti Standardikeskus.