Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Reklaam

Meditsiiniseadme reklaam peab vastama reklaamiseaduses toodud üldnõuetele. Meditsiiniseadmed, millel on kaasas kasutusjuhend, loetakse reklaamiseaduse mõistes tehniliselt keerulisteks, ohtlikke aineid sisaldavateks või kasutamisel erioskust nõudvaks kaubaks. Nende reklaamimisel peab reklaam sisaldama üleskutset lugeda kasutusjuhendit ja vajaduse korral konsulteerida spetsialistiga.

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadme või teenuse reklaam peab sisaldama sellekohast teavet.

Samuti tuletame meelde, et seadme MSA-s registreerimine ei anna hinnangut seadme kvaliteedile ning see ei tähenda Terviseameti heakskiitu. Seadme registreerimist MSA-s ei ole lubatud kasutada seadme reklaamimisel.

NB! Reklaami üldnõudeid rikkuva reklaami tellimise, teostamise või avalikustamise eest vastutab reklaami tellija, teostaja ja avalikustaja.

Väited

Meditsiiniseadmega käib kaasas teave, mis on toodud seadme peal, kasutusjuhendis, pakendil, reklaamis ja mujal. Nende väidete alusel määratakse seadmele sihtotstarve.

Seadmete märgistusel, kasutusjuhendites, nende kättesaadavaks tegemisel, kasutuselevõtul ja reklaamimisel on keelatud kasutada teksti, nimesid, kaubamärke, kujutisi, väljendeid ja tähiseid, mis võivad eksitada kasutajat või patsienti seadme sihtotstarbe, ohutuse ja toimivusega osas seeläbi, et

a) seadmele omistatakse funktsioonid ja omadused, mida sellel tegelikult ei ole;

b) jäetakse ekslik mulje seadme abil ravimisest või diagnoosimisest, funktsioonidest või omadustest, mida sellel tegelikult ei ole;

c) kasutaja või patsient jäetakse teavitamata võimalikest riskidest, mis võivad kaasneda seadme kasutamisega vastavalt selle sihtotstarbele;

d) seadmele omistatakse muid otstarbeid peale nende, mille kohta on teatatud, et need on osa sihtsotstarbest, mille suhtes tehti vastavushindamine