Meditsiinikiiritus 

Tulenevalt kiirgusseaduse § 44. Diagnostiline referentsväärtus punkt (3) Diagnostilised referentsväärtused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, on Terviseametil kohustus kehtestada diagnostilised referentsväärtused.

Terviseteenuse osutajale: ootame teilt igal aastal meditsiinikiiritust kasutavate uuringute kohta andmeid mso@terviseamet.ee 

Küsimuste korral palun pöörduge mso@terviseamet.ee

NB! Dooside kogumise kiirjuhendit täiendatakse igal aastal.

Esialgu on kehtestatud 5 uuringu diagnostilised referentsväärtused, need on leitavad kiirgusseaduse lisast.

 

Auditeid puudutav info lisatakse jooksvalt

 

Kiirjuhend patsiendidooside kogumiseks (täiskasvanud) (DOCX)

Täispikk juhend „JUHEND MEDITSIINIRADIOLOOGIA PROTSEDUURIDEL PATSIENDIDOOSI HINDAMISEKS 24.11.2013“ (PDF)

Allpool leitav kiirjuhend, sama juhend täidetava failina avaneb SIIT (DOCX)

Üldandmed kiirgustegevusloaomaja kohta:
 • Asutus ja kabinet
 • Andmete kogumise eest vastutaja
 • Andmete kogumise kuupäev
 • Röntgenseade (tootja, mudel, seadmenumber)
 • Pildiretseptori liik – digitaalne või fosfoorplaat
 • Pildiretseptori nominaalne koguväli ühikutega

 

Mammograafia:
 • MLO ja CC projektsioonid hajukiirtefiltriga
 • 10 patsiendi doosid iga projektsiooni kohta
 • Valimi vanus 50‐64 a
 • Rinnapaksus kokkusurutult ühikutega
 • Patsiendi vanus aastates
 • MGD väärtus ühikutega
 • MGD-näidiku kalibreerimise või seadme kiirgussaagise mõõtmise eest vastutaja nimi
 • AEC  (automaatekspositsioonisüsteem) kasutusel? Jah/ei
 • Märklaud/filter väljendatud hariliku murruna (kujul arv/arv)
 • Fookus-laud-kaugus (FTD) ühikutega
 • Röntgentoru pinge ühikutega
 • Röntgentoru laeng ühikutega

 

Muu radiograafia (Kolju AP/PA, Kolju LAT, Rindkere PA, Rindkere LAT, Lülisamba lumbaalosa AP, Lülisamba lumbaalosa LAT, Vaagen AP, Kuseteed AP)
 • Ülesvõtte piirkond ja projektsioon
 • 10 patsiendi doosid iga erineva projektsiooni kohta
 • Valimi kaal 60‐80 kg (keskmine kaal 70 ± 3 kg)
 • Patsiendi kaal
 • Patsiendi sünniaasta
 • Patsiendi sugu
 • DAP (mGy*cm2 või μGy*m2) ESD väärtused iga patsiendi kohta ühikutega
 • DAP-näidiku kalibreerimise või seadme kiirgussaagise mõõtmise eest vastutaja nimi
 • Fookus-pildiretseptor-kaugus (FRD) ühikutega
 • Fookus-nahk-kaugus (FSD) ühikutega
 • Lisafiltratsioon jah/ei (jah vastuse korral mm Al või mm Cu)
 • Kiirgusvälja mõõtmed (pildiretseptoril) ühikutega
 • AEC (automaatekspositsioonisüsteem) kasutusel jah/ei
 • Röntgentoru laeng ühikutega
 • Röntgentoru pinge ühikutega
 • Hajukiirtevõre kasutusel jah/ei