Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meditsiiniseadmete kasutuselevõtt

Meelespea meditsiiniseadme valdajale, kes osutab tervishoiuteenust:

  • kasuta meditsiiniseadet ainult kooskõlas sihtotstarbega ja tootja ettenähtud juhistega
  • taga meditsiiniseadme tootja poolt kehtestatud kasutus- ja hooldustingimused
  • hoia kasutusjuhendid seadme kasutuskohas
  • meditsiiniseadme remonttöid teeb pädev isik
  • enne teenuse osutamist veendu, et meditsiiniseade on tehniliselt korras ja ohutu
  • seadme professionaalne kasutamine on registreeritud meditsiiniseadmete andmebaasis
     
  • Registreeri ohujuhtumid Terviseametis
  • Iluteenuste osutajatele esitatud nõuded on leitavad SIIT