Meditsiiniseadmete kasutuselevõtt

Meelespea meditsiiniseadme professionaalsele kasutajale, kes osutab tervishoiuteenust:

  • taga meditsiiniseadme tootja poolt kehtestatud kasutus- ja hooldustingimused
  • hoia kasutusjuhendid seadme kasutuskohas
  • meditsiiniseadme remonttöid teeb pädev isik
  • enne teenuse osutamist veendu, et meditsiiniseade on tehniliselt korras ja ohutu
  • seadme professionaalne kasutamine on registreeritud meditsiiniseadmete andmebaasis

 

Koostamisel ja kooskõlastamisel - Pille ja JVO-ga 

Arst

Iluteenuse osutaja - millised teenused peavad omama tegevuslubasid (vastavad viited)

Mida tähele panna