Geenitestid on in vitro meditsiiniseadmed.

Eestis kasutatavad ja müüdavad geenitestid peavad vastama EL-nõuetele - neil peab olema CE-märgis. Kõik geenitestide komponendid sh proovivõtmise vahendid peavad olema viidud nõuetekohaselt EL-turule.

 

Geenitestide mõned kliinilised kasutusvaldkonnad:

 1. Sünnieelne diagnostika
 2. Vastsündinute skriining
 3. Ainevahetusuuringud
 4. Geneetilise haiguse kahtlusel lastele tehtavad uuringud
 5. Pärilikud haigused sh pahaloomulised kasvajad
 6. Haigestumisriski määramine
 7. Viljatus 

   

Mitte-diagnostika eesmärgil tehtavad geneetilised testid:

 1. Vanemluse tõestamiseks
 2. Sugulussidemete uuringud
 3. Kriminalistikas kasutatavad

 

 

 

 

 

 

Eestis tehakse geeniteste vaid arsti saatekirja alusel. Selle peamine põhjus on, et patsient vajab alati nõustamist!

 

Mõned olulised mõtted geneetilise testimise kohta:

 • Geeniteste tohib teha patsiendi teadval nõusolekul!
 • Uuritavale isikule antakse asjakohast teavet geenitesti olemuse, tähenduse ja mõjude kohta, nagu on asjakohane
 • Kohustuslik nõustamine haiguste kohta, mida peetakse üldiselt ravimatuteks
  •  geenitest võib avaldada riski ravimatuks haiguseks
 • Geenitest võib avaldada infot patsiendi ja/või tema sugulaste kohta, mida tegelikult ei taheta teada
  •  "õigus mitte-teada"
 • Geneetilise testimise negatiivseks küljeks loetakse emotsionaalset mõju, milleks võib olla:
  •  süütunne, stress, depressioon
 • Geenitestid haiguste eelsoodumuse kohta
  •  lisaks geenidele on oluline osa haigestumises keskkonnal sh eluviisil