Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu (MSA)

msa.sm.ee
 

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu on riiklik register, milles on Eestis levitatavate meditsiiniseademete üldandmed, kasutusjuhendid ja pakendite koopiad. Lisaks on andmebaasis teave Eestis levitavate abivahendite ja nende soodusnimekirjades olemise kohta.

Andmekogudest saate kontrollida, kas meditsiiniseade on kantud nõuetekohaselt andmekogudesse.

Samuti saate andmekogudest vaadata seadmete kohta lisainfot ja dokumente.

MEDITSIINISEADMETE JA ABIVAHENDITE ANDMEKOGU PIDAMISE EESMÄRGID

1. Eestis turule lastud, kasutusele võetud, esmakordselt levitatud ja esmakordselt professionaalselt kasutatud meditsiiniseadmete andmete ning meditsiiniseadmete ohujuhtumite, kliiniliste uuringute ja järelevalvemenetluste andmete registreerimine, kogumine, töötlemine, analüüsimine ja Euroopa meditsiiniseadmete andmepangale edastamine;

2. ravikindlustuse seaduse alusel Eesti Haigekassa poolt meditsiiniseadmete ja nendega võrdsustatud toodete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise andmete registreerimine, kogumine, töötlemine ja analüüsimine;

3. sotsiaalhoolekande seaduse mõistes abivahendite müügi ja üürimise andmete registreerimine, kogumine, töötlemine, analüüsimine ja avalikustamine.

 

KONTAKTID

Meditsiiniseadmete tootmine - [email protected], tel. 580 94339
Meditsiiniseadmete levitamine - Katrin Hatšaturova, [email protected], tel. 5331 2966
Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu - Kärt Veliste, [email protected], tel. 620 8475
Abivahendid - Reelika Dampf, [email protected], tel. 5830 5089
Üldised andmekogu puudutavad küsimused [email protected]

Andmekogu töös võib esineda tõrkeid ning sellest tulenevalt on taotluste menetlemine häiritud. Palun teatada esinevatest probleemidest saates ekraanipilt e-maili teel aadressile [email protected]

 

EUDAMED - üleeuroopaline meditsiiniseadmete andmebaas

26. maist 2021 hakati rakendama meditsiiniseadmete uut määrust täies mahus, va EUDAMED-iga seotud aspekte. EUDAMED-i täielik valmimine on edasi lükatud 2023. aasta lõppu. Erinevad EUDAMED-i moodulid valmivad järk-järgult, kuid kuna määruses on tingimus, et EUDAMED muutub kohustuslikuks ainult siis, kui see on täielikult funktsioneeriv. Seniajani on EUDAMED-i kasutamine vägagi soovitatav. Määruse alusel valmiv EUDAMED on meditsiiniseadmete kohta avalikuks andmebaasiks, kus tootjad peavad oma toodetavad meditsiiniseadmed andmebaasi registreerima ja neid iga-aastaselt uuendama. Samuti on võimalik levitajal veenduda, et tema poolt levitatavad seadmed on tootja poolt EUDAMED-i kantud.

EUDAMED-i avalik aadress on https://ec.europa.eu/tools/eudamed