Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uute määruste rakendamine 

Meditsiiniseadmete määrused jõustusid 25.05.2017. Terviseamet rakendab 26. maist 2021 EL määrust 2017/745 meditsiiniseadmete kohta ning 26.05.2022 hakkame rakendama ka EL määrust 2017/746 in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta. Määruste vastavalt artiklist 123 või artiklist 113 leiate jõustumine ja kohaldamise kuupäevad ja nende erisused.

Määrused rakenduvad täielikult alates 26.05.2027. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon tegeleb aktiivselt määruse rakendamise lihtsustamisega ja vajalike rakendusaktide välja töötamisega.

Põletavamad küsimused ja vastused on leitavad CAMD kodulehelt

Samuti on võimalik CAMD kodulehel tutvuda määruste rakendusplaaniga  (PDF)

Terviseameti meditsiiniseadmete osakond lisab siia jooksvalt teavet.