Koostamisel

 

 

Meditsiiniseadmete määrused jõustusid  25.05.2017. Terviseamet peab hakkama määrusi rakendama alates 26.05.2020 (2017/745) ja 26.05.2022 (2017/746).  Määruste vastavalt artiklist 123 või artiklist 113 leiate jõustumine ja kohaldamise kuupäevad ja nende erisused.

Määrused rakenduvad täielikult alates 26.05.2027. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon tegeleb aktiivselt määruse rakendamise lihtsustamisega ja vajalike rakendusaktide välja töötamisega.