Meditsiiniseadmete määratlemine

Toote määratlemiseks saatke meile võimalikult palju teavet toote kohta – mso@terviseamet.ee

Meile sobib nii internetilink kui ka pakendi koopia, kasutusjuhendi koopia, sertifikaadid, deklaratsioonid.
Võimalusel saatke teave eesti või inglise keeles.