Kaebuste esitamine

Meditsiiniseadmete kohta saab kaebuse esitada e-posti aadressile: MSO@terviseamet.ee