Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soodustused 

Eestis levitatavad meditsiiniseadmed on leitavad meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogust (msa.sm.ee). Te saate sealt vaadata Eestis turul olevaid meditsiiniseadmeid ning leida ka, kas konkreetne seade on Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti poolsetes hüvitamiste nimekirjades.

Oma toote hüvitatavatesse nimekirjadesse saamiseks tuleb taotlus esitada MSA kaudu.

Nimekirjad avaldatakse tervise ja tööministri määruses "Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord”.