Tasude kehtestamine

Määruste 2017/745 ja 2017/746 eesmärk on tagada parem turujärelevlave meditsiiniseamete üle. Sellest lähtuvalt on liikmesriikidele antud uued ülesadned ja õigused. Kõik need ülseadned ja õigused täidavad rahva tervise huve, ettevõtjad saavad paremat teenust ja kodanikele pakutakse paremat kaitset. Täitmaks kõiki neid ülsandeid on vajalik piisaval hulgal pädevaid inimesi.

Eestis on osutautd meditsiiniseadme alaseid teenuseid seni tasuta. Tagamaks, et meil jätkub suutlikust määruste ülesannete täimiseks me plaanime kehtestada ettevõtetele riigilõivud.

Riigilõivud on koostamisel.