Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meditsiiniseadme määratlemine 

Toote määratlemiseks saatke meile võimalikult palju teavet toote kohta – mso@terviseamet.ee

Meile sobib nii internetilink kui ka pakendi koopia, kasutusjuhendi koopia, sertifikaadid, deklaratsioonid.
Võimalusel saatke teave eesti või inglise keeles.