Esita meditsiiniseadmete kohta kaebus

Meditsiinideadmete kohta saab kaebuse esitada e-posti aadressil: MSO@terviseamet.ee