Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

MASKIDE KASUTAMISEST 

TAGASI COVID-19 LEHELE »

Soovitame kanda maski rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis, eriti riskirühmadel. 

Soovituslik on kanda meditsiinilist või sellega võrdsustatud maski.

Kaitsemaskiks peetakse tavamõistes nii meditsiinilist kaitsemaski kui ka muid hingamisteede kaitsevahendeid, näiteks isetehtud maski.

Mask vähendab võimalust, et läheduses köhivalt inimeselt jõuab viirus pritsmetega terve inimeseni koguses, mis põhjustab nakatumise ja haigestumise.

Maskide tüüpe saab liigitada kolmeks:

 • Mittemeditsiinilised kaitsemaskid (kogukonnas kasutatavad kaitsemaskid, isetehtud maskid) on isetehtud või kaubanduses saadaolevad kaitsemaskid. Enamasti on need valmistatud erinevatest tekstiilimaterjalidest (riidest) või muudest materjalidest.

 • Meditsiinilised kaitsemaskid on maskid, mis on mõeldud eelkõige selleks, et kaitsta patsienti meditsiinilise protseduuri ajal. Maskid vastavad ka Euroopa standardis EN 14683:2019 määratletud nõuetele.

 • Filtreerivad poolmaskid kaitsevad väliskeskkonnas leiduvate osakeste eest. Filtreerivaid poolmaske jaotatakse klassideks selle järgi, kui hästi need filtreerivad. FFP2 klass tähendab, et see filtreerib 95% osakesi, mille läbimõõt on 0,3 µm ehk 0,0003 millimeetrit või enam. FFP3 kaitseklassi mask filtreerib vähemalt 99% õhus leiduvatest osakestest. Neid maske tohib kanda kuni kaheksa tundi.

Meditsiinilist maski võib riidest korduvkasutatava maskiga asenda nö terve, riskigruppi mittekuuluv tavainimene, kes ei hoolda ega ravi COVID-19 haigestunut. Isetehtud maski ei ole otstarbekas soovitada COVID-19 haigele ja tema ravi või hooldamisega tegelevatele isikutele ega riskigruppi kuuluvatele inimestele.

 

Mida mittemeditsiinilise maski puhul silmas pidada?


Mittemeditsiinilised maskid peavad vastama standardile CWA 17553:2020 või 237 CWA 17553:2020. Lisaks tuleks meeles pidada, et isetehtud mask peaks vastu pidama 5 pesutsüklit, minimaalse temperatuuriga 60°C. Samuti ei või mittemeditsiinilisel maskil olla sissehingamis- ja/või väljahingamisklappe.

Kui kasutaja nahk on kuiv või niiske, või kui kasutaja liigutab pead, peab isetehtud mask jääma kasutaja nina, põskede ja lõua peal püsivalt paigale. Mask on maksimaalselt tõhus juhul, kui seda kantakse otsekontaktis palja nahaga. Habe võib vähendada maski filtreerimistõhusust.

Isetehtud maski puhul on eriti oluline materjal, millest see on tehtud. Isetehtud mask peaks olema tehtud tihedalt kootud materjalist ning kui mask on tehtud mitmest kihist, võib see aidata osakesi paremini kinni püüda.

WHO andmetel võiks isetehtud mask koosneda kolmest kihist:

 • Sisemine kiht võiks olla õhku paremini läbilaskvast materjalist, näiteks puuvillasest kangast.
 • Keskmine kiht võiks olla mittekootud materjalist, näiteks polüpropeenist.
 • Välimine kiht võiks olla tihedamast kangast, näiteks polüester või polüestri segu.

(Allikas: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks)

 

Kuidas maski õigesti ette panna ning eemaldada?

Selleks, et maskid oleksid võimalikult efektiivsed, on oluline meeles pidada maskide õiget kasutamist.

 

Maski ette pannes:

 1. Pese käed enne maski puudutamist ja ettepanemist või pesemisvõimaluse puudumisel kasuta antiseptikumi.
 2. Veendu, et mask on puhas ja terve.
 3. Kata nina ja suu maskiga selliselt, et mask oleks võimalikult tihedalt näo vastas.

 

  Maski kandmisel:

  1. Ära kasuta maski, mis on katkine või määrdunud.
  2. Jälgi, et mask kataks korrektselt nina ja suu, ära kanna maski ainult nina all.
  3. Väldi maski puutumist kandmise ajal, see suurendab maski saastumist ja seeläbi ka haigestumise ohtu.
  4. Eemalda mask, kui see määrdub või muutub märjaks.
  5. Oma isiklikku ja kantud maski ei tohi teistega jagada.
    

      

     Maski eemaldades:

     1. Pese käed enne maski eemaldamist või pesemisvõimaluse puudumisel kasuta antiseptikumi.
     2. Maski eemaldades võta kinni maski tagaosast ja väldi esikülje puudutamist.
     3. Ühekordselt kasutatav meditsiiniline kaitsemask tuleks peale kasutamist asetada eraldi kilekotti ja visata ohutusse kohta.
     4. Korduvkasutatav mask aseta peale kasutamist pealtsuletavasse plastikkotti.
     5. Korduvkasutatav kaitsemask tuleks peale iga kasutamist võimalikult kiiresti pesta tavalise pesuvahendiga vähemalt temperatuuril 60 °C või vastavalt pakendil toodud juhistele.
     6. Peale maski eemaldamist pese käed või pesemisvõimaluse puudumisel kasuta antiseptikumi.


      Alati tuleks meeles pidada, et kaitsemaskide kasutamine on vaid täiendav meede ning ei tohiks unustada kätehügieeni, sotsiaalselt distantseerumist, haigena koju jäämist ning näo, silmade ja suu puudutamise vältimist.

       

      Kuidas maske õigesti käidelda?

      • Avalikus ruumis olles (nt pärast toidupoe külastamist) soovitame kasutatud meditsiinilise kaitsemaski, kindad, taskuräti jms võimaliku nakkusohuga esemed sõlmida selleks kaasvavõetud eraldi kilekotti, et need ei ohustaks teisi. On poode, kus on selliste jäätmete tarvis eraldi prügikastid. Kui sellised prügikastid puuduvad, siis tuleb kasutatud isikukaitsevahendid visata kilekotti suletult olmeprügi hulka.
      • Kui soovite korduvkasutatava maski kohe pärast kasutamist ära visata, siis asetage see kilekotti, sulgege kott kindlalt ning visake segaolmejäätmetesse.
      • Kui soovite korduvkasutatavast maskist vabaneda pärast eriolukorda ehk ajal, mil nakkusoht on möödas, siis tuleb see visata tekstiilijäätmete hulka.

      Kindlasti ei tohi panna oma kasutatud isikukaitsevahendeid prügikasti selliselt, et neile pääsevad lihtsasti juurde inimesed, kes prügikastist midagi otsivad ning kes võivad seeläbi võimaliku nakkusega kokku puutuda. Samuti ei tohi oma kasutatud isikukaitsevahendeid ega muid jäätmeid poe juurde ega loodusesse maha visata.

       

      Mis peab olema nõuetele vastava meditsiinilise maski müügipakendil?


      On palju edasimüüjaid, kes reklaamivad oma maske kirurgiliste või meditsiinilistena. Järjest enam müüakse maske nõutele mittevastavas pakendis, kuigi levitaja kohustus on veenduda, et maski tootja on nõudeid täitnud.

      Puudused märgistustes tähendavad, et tegemist on ohtliku tootega ning edasimüüjatel on keelatud selliste seadmete levitamine.

      Üks kõige lihtsam viis veendumaks, kas teie ostetavad ja/või müüdavad maskid vastavad nõutele, on vaadata, kas tootja on suutnud pakendile kogu vajaliku teabe trükkida.

      Meditsiinilise maski müügipakendil peab olema:

      1. Toote nimi
       Üldjuhul on selleks „ühekordne meditsiiniline mask, 3-kihiline, paeltega või kõrva-aasadega“
        
      2. Maskide kogus ja mõõdud
       Tavaliselt on meditsiinilised maskid pakitud 10, 20 või 50 kaupa.

       Kõige tavalisemad mõõdud on 17,5 X 9,5 cm, kuid need võivad erineda (on ka laiemaid või lühemaid maske).
        
      3. Tootja nimi ja postiaadress
       Tootjat tähistab must tehase märk. 

       Tootja sümbol pakendil:

      1. Kui tootja asub väljaspool Euroopa majanduspiirkonda, siis volitatud esindaja nimi ja postiaadress.

       Volitatud esindaja võib olla tähistatud sümboliga EC REP:

      1. CE-märgis
       CE-märgise paigaldab tootja kulumatul ja eemaldamatul kujul. Märgis on Euroopa Liidu poolt kaitstud kindlate proportsioonidega kujutis.

      Õiged proportsioonid on tuvastatavad, kui mõttes lisada alla ruuduline taust:

      1. Tootmiskuupäev
       Tootmiskuupäeva sümbol:

      1. Partiinumber
       Numbri ees on sümbol: 

      Tavaliselt sisaldub partiinumbris tootmise aasta ja kuu.

      1. Seadme säilivusaeg
       Ees on sümbol:

      1. Meditsiinilistele maskidele kohalduv Euroopa standard EN 14683:2019.
       Võib olla ka kujul  EN 14683:2019+AC:2019 või ilma aastata ehk EN 14683.
        
      2. Maski tüüp: Type I, Type II, Type IIR
       Nende tüüpide taga on standardis toodud nii minimaalne bakteriaalse filtreerimise efektiivsus (BFE), kui ka maksimaalne õhutakistus ehk kui kerge on maskiga hingata.
       Type I maskide BFE on vähemalt 95%, Type II ja Type IIR omal vähemalt 98%. Type IIR maskiga on tavaliselt raskem hingata, sest tal on pritsmekindel kiht peal.
        
      3. Seadme kasutusotstarve vastavalt maski tüübile
       Type I mask on mõeldud kasutamiseks meditsiinilisel personalil kergemate meditsiiniliste protseduuride ajal. Seda maski kannavad ka piisknakkust levitada võivad patsiendid vähendamaks nakkuse edasikandumise riski.
       Type II ja Type IIR on mõeldud kasutamiseks operatsioonisaalis. R tähistab pritsmekindlust.
        
      4. Ühekordseks kasutamiseks mõeldud maski sümbol:

      1. Maski õige paigaldamine
       On selgitatud järjestatud tegevuste ja/või piltidega.

        
      2. Aeg, kui kaua võib maski näo ees hoida
       Tavapäraselt maksimaalselt 4 tundi, aga on lisatud ka hoiatus, et kui mask liigniiskub, tuleb maski vahetada.

      Maskidel ei pea olema pakendisse eraldi lisatud kasutusjuhendit, kui kogu teave on pakendil välja toodud.
      Aga see ei välista, et väga korralikud tootjad kasutusjuhendi ka paki sisse lisavad.

      Levitaja kohustus on jälgida, et maski tootja on nõudeid täitnud. Levitaja on levitusahelas olev isik, kes tegeleb toote (ka meditsiiniseadme) müügiga kuni lõpptarbijani. Meditsiiniseadme levitaja on näiteks maaletooja, hülgimüüja, internetikaupmees, toidupood, ajalehekiosk ja kõik teised kohad, kus müüakse meditsiiniseadet.

       

      Hulgiostu planeerides küsige alati vastavusdeklaratsiooni

      Meditsiinilised maskid on I klassi meditsiiniseadmed. Nende puhul koostab tootja ise vastavusdeklaratsiooni (Declaration of Conformity). Kui tootja asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, siis võib seda teha ka volitatud esindaja.

      Kui tootja on kinnitatud vastavust direktiivile 93/42/EMÜ, siis on vastavusdeklaratsiooni sisu järgmine:

      Vastavusdeklaratsioon 93/42/EMÜ järgi

      • Tootja: tootja nimi ja aadress
      • Toote nimi: meditsiiniline mask, kõrva-aasadega
      • Mudelid: (pakendil peavad ka olema toodud) erinevad mõõdud nt 16 x 10 cm ja 17,5 x 9,5 cm. Või mudelid – kollane, sinine valge.
      • Seadme sihtotsarve: mille jaoks see on mõeldud (direktiivi alusel väljastatud deklaratsioonil ei pruugi see toodud olla, sest osad liikmesriigid ei nõua selle punkti täitmist).
      • Seadme riskiklass ja reegel: meditsiiniline mask on I riskiklassis reegli 1 alusel.
      • Kinnitus selle kohta, et vastavusdeklaratsioonil esitatud seade vastab meditsiiniseadme direktiivile (MDD) 93/42/EMÜ (või IVD direktiiv 98/79/EÜ või AIMD direktiiv 90/385/EMÜ) ja kui see on kohaldatav kõigile muudele asjakohastele liidu õigusaktidele, milles on säte EL-i vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kohta. Ja märge, et vastavusdeklaratsioon on välja antud üksnes tootja vastutusel.
      • Vastavushindamise protseduur on läbi viidud vastavalt direktiivi 93/42/EMÜ lisale VII (steriilse maski korral V).
      • Standardid, mida on kasutatud: meditsiinilise maski korral EN 14683:2019.
      • Kui tootja asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkoda, siis on kas siin või kohe tootja alla toodud ka volitatud esindaja nimi ja postiaadress.
      • Deklaratsiooni väljaandmise koht ja kuupäev, allakirjutaja nimi ja amet koos allkirjaga.

      ELi vastavusdeklaratsiooni teave 2017/745 alusel

      Kuna 2017 jõustus EL määrus 2017/745, siis on lubatud I klassi meditsiiniseadme turule viimine EL määruse 2017 alusel, st vastavusdeklaratsioonis kinnitatakse sellisel juhul vastavust EL määrusele 2017/745 ja selle sisu on:

      • Tootja (kui see on asjakohane, tootja volitatud esindaja nimi), registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk, registreeritud tegevuskoha aadress, millel saab nendega ühendust võtta ja nende asukoha kindlaks teha.
      • Märge, et ELi vastavusdeklaratsioon on väljastatud üksnes tootja vastutusel.
      • Toote nimetus ja kaubanimi, tootekood, katalooginumber või muu üheselt mõistetav viide, mis võimaldab ELi vastavusdeklaratsiooniga hõlmatud seadme kindlaks tegemist ja jälgitavust (näiteks foto) ning selle sihtotstarve.
      • Seadme riskiklass kooskõlas VIII lisas sätestatud reeglitega.
      • Kinnitus selle kohta, et vastavusdeklaratsiooniga hõlmatud seade vastab käesolevale määrusele ja kui see on kohaldatav, siis kõigile muudele asjakohastele liidu õigusaktidele, millega sätestatakse ELi vastavusdeklaratsiooni väljaandmine.
      • Viited ühtsele kirjeldusele, mida on kasutatud ja mille alusel vastavust deklareeritakse.
      • Kui on asjakohane, siis lisatakse teavitatud asutuse nimetus ja tunnusnumber, vastavushindamismenetluse kirjeldus ja väljaantud sertifikaadi või sertifikaatide tunnusnumber (tunnusnumbrid).
       Steriilsete maskide korral:
       •  Vajaduse korral täiendav teave.
       •  Deklaratsiooni väljaandmise koht ja kuupäev, allakirjutanu nimi ja amet ning teave, kelle poolt ja kelle nimel on nimetatud isik allkirja lisanud ning allkiri.

      Päne tähele!

      Tootja, volitatud esindaja nimi ja toote enda nimi peab olema pakendil samad, mis vastavusdeklaratsioonil. Kui need ei ole samad, siis deklaratsioon ei käi selle toote kohta.

      • Tootja on isik, kes toote oma nime all turule viib.
        

      Dokument peab olema viisakas. Oleme näinud, kuidas on keebitud eri fondiga infot juurde.
      Näiteks nõnda: 

      Pakendil olev info peab olema usaldusväärne. Kuna tootmiskuupäev ja partiinumber muutuvad, siis need trükitakse valmisolevale pakendile hiljem juurde.
      NB! Kehva kvaliteediga trükk viitab võltsingule.

      Korraliku kvaliteedi näide:

      Võltsitud toodete näited:

      Levitajal on keelatud levitada meditsiiniseadmeid, mis tema teadmiste kohaselt ei vastanud nõutele või nõuetele mittevastavust oleks pidanud eeldama. Kui keegi pakub maske, mis ei vasta nõuetele, siis ärge ostke! Võimalusel saatke see info aadressile [email protected]