Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 

Lobitegevus

Kohtumised huvigruppide ja lobistidega
 

Lobitegevus on osa huvide esindamisest demokraatlikus otsustusprotsessis. Lobitegevuses otsitakse kontakti ametnike või poliitikutega, et saavutada endale sobiv tulemus. Mõjutamise tulemuseks võib olla poliitika, seaduseelnõu võiseaduse teksti muutmine, dereguleerimine ning samuti riigihangete planeerimise ja tingimuste mõjutamine. Vaatamata sellele, et lobitegevusel on peamiselt negatiivne foon, ei ole siiski igasugune lobitegevus ebasoovitav.

Vabariigi Valitsus kiitis 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele, mille leiab siit (PDF).

Poliitikaotsuste hulka loetakse näiteks õigusaktid ja nende eelnõud, strateegilised dokumendid (suunad, strateegiad, kontseptsioonid, programmid, tegevuskavad jms) ning muud valdkonna poliitikaotsused.

Lobist on füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb lobitöö raames huvide eest seismisega, olgu tegemist era-, avalike või mõne ühiskonnagrupi huvidega, tasu eest või tasuta.

Riigi huvides on tasakaalustatud lobitegevus, et kitsad erahuvid ei domineeriks poliitikakujundamises ja õigusloomes. Lobimine võib toimuda nii lobistide initsiatiivil kui riigi poolse kaasamise tulemusena. Lobitegevuses on alati kaks poolt – lobist ja lobitav.

TERVISEAMETI KOHTUMISED LOBISTIDEGA
 


KOHTUMISE 
KUUPÄEV


KOHTUMISE 
TEEMA

LOBISTI VÕI TEMA ESINDATAVA 
NIMI JA ORGANISATSIOON


AMETIISIKU NIMI 
JA AMETIKOHT

04.03.2024 Arutati ortodontia teenuse teemal, kus selgitati ja anti seisukoht Terviseameti poolt, kas ja mis mahus tohib hambaarst teostada ortodontilisi protseduure. Lisaks arutati ortodontia teenuse kättesaadavuse üle ning Proimplanti müügijuht tegi enda pakutava tootelahenduse kohta tutvustuse ja ettepaneku, et seda kasutusele võttes ja tõlgendades õigusruumi seda lubavalt, oleks võimalik ortodontia kättesaadavust leevendada.

Joanna Karu, Proimplant OÜ

peadirektori asetäitja Ragnar Vaiknemets, õigusosakonna juhataja Agne Ojassaar, tervishoiuteenuste osakonna nõunik Katrin Roosipuu
19.09.2022 Sõltuvust tekitava potentsiaaliga (STP) ravimite väljakirjutamine. Arutati Terviseameti järelevalve plaane ja ettepanekut tõhustada järelevalvet sõltuvust tekitavate ravimite väljakirjutamise üle Peeter Jaanson, Eesti Psühhiaatrite Selts peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, järelevalvevaldkonna juht Leho Kuusk
03.08.2022

„Kiropraktikud kui tervishoiutöötajad – arutati Rainer Kägo ettepanekuid: 1) et kiropraktika esindajad saaksid Eestis tunnustatud kui tervishoiutöötajad, 2) kehtestada kiropraktika praktiseerijatele miinimum/kvaliteedi nõuded, 3) teha nende üle järelevalvet.

Rainer Kägo, Rainer Kägo Kiropraktikakliinik OÜ peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, peadirektor Birgit Lao02.06.2022

Certific OÜ ettepanek COVID-19 antigeeni kiirtestiga enesetestimise tunnustamiseks rahvusvahelise reisisertifikaadi väljastamisel. Kaugteenuste osutamise tulevikupotensiaal Eestis Liis Narusk, Silja Narusk, Certific OÜ peadirektor Birgit Lao, peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, õigusnõunik Agne Ojassaar, järelevalvevaldkonna juht Leho Kuusk, tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna osakonnajuhataja Ragnar Vaiknemets

31.05.2022
Haldusmenetluse teemad Lise-Lotte Lääne, Allar Jõks, Norman Aas, Sorainen peadirektor Birgit Lao

17.05.2022
COVID-19 hingeõhuanalüüsi kiirmõõtmissüsteemi kasutuselevõtu tutvustamine ja ettepanek rakendada seda riiklikus COVID-19 tõrje strateegias Märt Hohensee,
Mikorto OÜ

peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, nakkushaiguste labori laborijuhataja Janne Pullat

Viimati uuendatud 04.03.2024