Sa oled siin

 

 TAGASI COVID-19 LEHELE »

Mis vahe on liikumispiirangul, eneseisolatsioonil ja karantiinil?

 

LIIKUMISPIIRANG

 • Juhul kui saabute välisriigist, kehtib Teile liikumispiirang.
  Teabe riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt »

 • Kui koroonaviiruse test osutub positiivseks, on Teil keelatud lahkuda oma elukohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest kuni tervenemiseni.  Elukohast võib lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või hädajuhtumi korral, kui ohus on Teie elu või tervis. Positiivse diagnoosi saanud inimese perele kehtib samasugune liikumisvabaduse piirang.

  •  Erandina võib haigustunnuste puudumisel lahkuda oma elukohast juhul, kui:
   • pereliige on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutav inimene
   • kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku ja see ei ole muul viisil võimalik. Seejuures tuleb järgida kõiki avalikus ruumis liikumise piiranguid
   • kui elukohas on välistatud igasugune kontakt koroonaviiruse diagnoosi saanud isikuga
   • õues viibimiseks, kui järgitakse kõiki varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid avalikus kohas
 • Kui riigipiiri ületab kolmandatest riikidest pärit inimene töötamise või õppimise eesmärgil, siis lisaks 10-päevasele liikumisvabaduse piirangule peab kutsuja või tööandja korraldama inimesele esimese testimise viivitamata ja kordustestimise mitte varem kui 10 päeva möödudes.
 • Liikumisvabaduse piirangute puhul ei saa inimene haigushüvitist, v.a. haigustunnuste tekkimisel.
   

Liikumispiirang, kui saabud välisriigist

Kui riiki saabumisel või 72 h enne Eestisse saabumist on tehtud esimene PCR koroonatest ning selle tulemus on negatiivne, tuleb 6 esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Ka tööl viibides tuleks teistega distantsi hoida, kanda vajadusel maski jne.

Mitte varem, kui 6 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine PCR test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee.
NB! Lugeda tuleb selliselt, et testi tegemise päev on 0-päev ehk esmaspäeval testi teinud isik saab teise testi teha mitte varem kui pühapäeval.

Kahe testi vahelisel perioodil peab järgima liikumisvabaduse piirangut. Varem kui kuue päeva pärast tehtud teine test ei lühenda eneseisolatsiooni.

Testimise kohta loe täpsemalt siit »

Teabe riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt »

 

ENESEISOLATSIOON

 

KARANTIIN

 • Karantiini korral ei tohi inimene oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, selle saab kehtestada VV oma korraldusega või TA haldusaktiga, kui on oht eriti ohtliku või uudse ohtliku nakkushaiguse leviku oht nakkuskoldest väljapoole (NETS § 27).
 • Karantiini puhul saab haigushüvitist.
 

Teabe riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt »

 

Liikumispiirangust vabastamine

NB! Terviseametil ei ole õigust vabastada Eestisse saabunud isikuid Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud liikumisvabaduse piirangutest ega lühendada liikumisvabaduse piirangu pikkust.