Sa oled siin

 

 TAGASI COVID-19 LEHELE »

Mis vahe on liikumispiirangul, eneseisolatsioonil ja karantiinil?

 

LIIKUMISPIIRANG

 • Juhul kui koroonaviiruse test osutub positiivseks, kehtib teile liikumispiirang ning teil on keelatud lahkuda oma elukohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest kuni tervenemiseni. Elukohast võib lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või hädajuhtumi korral, kui ohus on teie elu või tervis. Positiivse diagnoosi saanud inimese perele kehtib samasugune liikumisvabaduse piirang.

  •  Erandina võib haigustunnuste puudumisel lahkuda oma elukohast juhul, kui:
   • pereliige on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutav inimene
   • kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku ja see ei ole muul viisil võimalik. Seejuures tuleb järgida kõiki avalikus ruumis liikumise piiranguid
   • kui elukohas on välistatud igasugune kontakt koroonaviiruse diagnoosi saanud isikuga
   • õues viibimiseks, kui järgitakse kõiki varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid avalikus kohas
 • Kui riigipiiri ületab kolmandatest riikidest pärit inimene töötamise või õppimise eesmärgil, siis lisaks 14-päevasele liikumisvabaduse piirangule peab kutsuja või tööandja korraldama inimesele esimese testimise viivitamata ja kordustestimise mitte varem kui 14 päeva möödudes.
 • Liikumisvabaduse piirangute puhul ei saa inimene haigushüvitist, v.a. haigustunnuste tekkimisel.
 • Teabe riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt »

ENESEISOLATSIOON

 • COVID-19 kinnitatud haige peab püsima arsti otsusel eneseisolatsioonis, mille puhul kehtivad inimesele samad nõuded, mis VV korralduses nr 257 karantiini korral (PDF). Mõlema alusel võib lahkuda inimene eneseisolatsioon vaid erandjuhtudel (hädajuhtum, politsei korraldusel, haiglasse transport tervise halvenemisel vms).
 • COVID-19 kinnitatud haige lähikontaktne peab jääma eneseisolatsiooni, mille puhul kehtivad inimesele samad nõuded, mis VV korralduses nr 257 karantiini korral (PDF). COVID-19 nakkusesse haigestunu lähikontaktsete puhul ei käsitleta eneseisolatsiooni, st kodus püsimise nõude rikkumisena seda, kui inimene lahkub ajutiselt oma viibimiskohast, et hankida igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku ja kui muul viisil ei ole selle hankimine võimalik. Hädavajaliku all mõeldakse eelkõige toitu ja ravimeid. Sel juhul peab inimene võtma kasutusele kõik meetmed, et viiruse võimalikku levikut tõkestada, sh kasutama näomaski, kasutama kindaid või desinfitseerima käsi, hoidma distantsi teiste inimestega ning valima kodust lahkumiseks sellise kellaaja, kus on teiste inimestega kokkupuutumise võimalus väikseim.
 • Eneseisolatsiooni puhul saab haigushüvitist.

KARANTIIN

 • Karantiini korral ei tohi inimene oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, selle saab kehtestada VV oma korraldusega või TA haldusaktiga, kui on oht eriti ohtliku või uudse ohtliku nakkushaiguse leviku oht nakkuskoldest väljapoole (NETS § 27).
 • Karantiini puhul saab haigushüvitist.
 

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele

Teabe riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt »

 

Liikumispiirangust vabastamine

NB! Terviseametil ei ole õigust vabastada Eestisse saabunud isikuid Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud liikumisvabaduse piirangutest ega lühendada liikumisvabaduse piirangu pikkust.