Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 

 TAGASI COVID-19 LEHELE » 

Kes on lähikontaktne?

Kui oled saanud lähikontaktse teavituse Terviseametilt, HOIA rakenduselt või haigelt, kellega kokku puutusid, siis on oluline, et jääksid eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni määratud inimene ei tohi minna tööle, kooli või avalikesse kohtadesse ega kasutada ühistransporti. Viibida tuleb kodus. Poe või apteegi külastamise asemel tuleks pöörduda oma tuttavate poole või kasutada vajalike asjade tellimiseks e-kauplust. Kui tellid toidu- ja esmatarbekaubad kulleriga, väldi otsekontakti. Kodust võib väljuda vaid hädavajadusel, näiteks arsti juurde minekuks või esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks, kui inimene neid kodust lahkumata kätte ei saa.

Kui saate teate lähikontaktsuse ja eneseisolatsiooni perioodi kohta, mis hakkab juba lõppema, siis teadke, et selle põhjuseks võib olla haigestunu hiline testima minek või hilinenud märge HOIA rakenduses. Terviseamet saab info haige ja tema lähikontaktsete kohta alles siis, kui haigestunu positiivne testi tulemus on selgunud ning haigega on ühendust võetud. Samuti saab HOIA rakendus lähikontaktseid teavitada vaid juhul, kui haige on rakenduses teinud vastava märke.

Haigestunud isikuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma koju eneseisolatsiooni, va juhul kui:
    ●  isik on mitte rohkem kui 180 päeva tagasi COVID-19 haiguse läbi põdenud;
    ●  isik on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
    ●  isik on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta või ta on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Lähikontaktseks loetakse isikut, kes on olnud COVID-19 haigega kontaktis vähemalt 15 minutit (kokku viimase 24 h jooksul) ja lähemal kui kaks meetrit.

Lähikontaktne isik on näiteks see, kes:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on viibinud koos COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel (arvestades ka seda, et hommikul 5 minutit, pealelõunal 5 minutit ja õhtul 5 minutit, annab kokku samuti 15 minutit).
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine);
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis, tööruumis jne), kus ei ole piisavat õhuvahetust ja/või ei kasutatud isikukaitsevahendeid ning esineb oht kokkupuuteks viirusega.

COVID-19 haige on nakkusohtlikuks ca 2 päeva enne ja kuni 10 päeva pärast haigusnähtude tekkimist. Lähikontaktse isolatsioonipäevi aitab kalkuleerida Eesti Perearstide Seltsi isolatsioonikalkulaator.

 

Lasteaias, -hoius, üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes kehtib lihtsustatud karantiini kord

Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, võivad lapsed ja noored, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbipõdenud, jääda lihtsustatud karantiini.
See tähendab, et:

 • Lasteaialapsed saavad jätkata lasteaias või -hoius käimist ilma täiendava testimiseta.
 • Üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivad õpilased saavad jätkata kontaktõppes vaid siis, kui täidetakse järgmised tingimused:
  •   Pärast lähikontaktist teada saamist tuleb jääda koju tavapärasesse karantiini ning mitte varem kui neljandal päeval tuleb teha PCR-test. Selleks tuleb helistada testimiskeskuse numbril 646 4848 (E-R 8-19, L-P 10-18).
  •   Kui test osutub negatiivseks, võib õpilane osaleda õppe ja kasvatustegevuses, huvitegevuses ja noorsootöös, st jätkub lihtsustatud karantiin kuni lähikontaktist möödub 7 päeva.

  •   Positiivse testi korral tuleb võtta ühendust perearstiga ning jääda koju. Sellisel juhul lihtsustatud karantiinikord enam ei kehti.
  •   Lihtsustatud karantiiniperioodi jooksul ei ole lubatud käia avalikes kohtades (kinos, kohvikus, teatris jms), kuid võib osaleda õppetegevuses ning huvihariduses, -tegevuses ja noorsootöös, kui nad teevad mitte varem kui 4. päeval peale lähikontakti PCR-testi. Kuni testitulemuse selgumiseni tuleb jääda koju.
 • Kui täielikult vaktsineerimata õppija lähikontakt toimub väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras.
 • Kui õpilane ei ole nõutud testi teinud, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini.
 • Kui õpilane on COVID-19 haiguse läbipõdenud viimase 6 kuu jooksul või selle vastu vaktsineeritud, siis ta ei pea karantiini jääma ega sooritama ka PCR testi lähikontaktsuse korral.
 

Juhis COVID-19 haige lähikontaktsele

Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse peiteperioodist palume Teil viibida kodus 7 päeva alates lähikontaktist ning jälgida oma tervislikku seisundit. Teavitage esimesel võimalusel oma perearsti enda kokkupuutest COVID-19 haigestunuga. Terviseseisundi halvenemisel teavitage taaskord oma perearsti ning järgige edasisi perearsti juhiseid.

Siin on Teile käitumisjuhised 7-päevaseks jälgimisperioodiks:

1. Kasutage kaugtöö ja -õppimise võimalust.

2. Ärge lahkuge oma kodust või viibimiskohast:
    ●  v.a igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks;
    ●  v.a arsti kutsel raviasutuse visiidiks;
    ●  v.a teiste isikutega täielikku kontakti vältides õues (pargis, metsas jne) viibimiseks;
    ●  v.a kui 7 päeva pärast Terviseameti poolt tuvastatud lähikontakti tehtud SARS-CoV-2 PCR analüüsi tulemus on negatiivne.

3. Järgige terviseohutuse nõudeid:
    ●  peske regulaarselt seebi ja sooja veega käsi ja vajadusel desinfitseerige arvestades, et viirus võib levida saastunud esemetelt;
    ●  vältige kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist;
    ●  tuulutage regulaarselt ruume (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga);
    ●  köhimisel/aevastamisel katke nina ja suu paberräti või käsivarrega (kasutatud paber visake kohe ära ja seejärel peske käed).

4. Kui olete sunnitud igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku muretsedes viibima avalikus kohas, kandke kindlasti maski.

5. Täiendavate küsimuste korral tutvu piiranguid kehtestavate õigusaktide ja vajadusel nende seletuskirjadega veebiaadressil kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/oigusaktid-ja-seletuskirjad.

Teadmiseks teiega koos elavatele inimestele – seni kui teil ei esine haigussümptomeid (NB! ka kerge väsimustunne ja kriipiv kurk on sümptomid), ei pea teie pereliikmed kodus püsima, vaid saavad jätkata oma igapäevase tegevusega. Kui teil tekivad haigussümptomid (tavaliselt 2.-4. päeval peale lähikontakti toimumist), siis on ka teie pereliikmed teie lähikontaktsed ja peavad samuti koheselt koju jääma.

Juhul, kui teil või teiega koos elaval inimesel:

 1. tekivad haigussümptomid, siis helistage esimesel võimalusel perearstile või perearsti infotelefonile 1220;
 2. öelge, et olete olnud lähikontaktis COVID-19 nakatunuga;
 3. kirjeldage perearstile oma tervislikku seisundit ja järgige arsti juhiseid;
 4. kui teie tervis järsult halveneb, siis helistage 112.

NB! Helistamise ajal palume kindlasti teavitada eelnevast kontaktist COVID-19 juhtumiga.

Haigustunnuste ilmnemisel palume ise mitte minna haigla erakorralise meditsiini osakonda ega perearsti vastuvõtule, vaid esmalt küsida ravisoovitused ning juhised telefoni teel. Haigustunnuste ilmnemisel või tervisliku seisundi halvenemisel palume kindlasti teavitada ka Terviseametit.

Koroonaviiruse alane lisainfo on leitav:

 1. Terviseameti leheküljelt www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus
 2. Koroonakriisi leheküljelt www.kriis.ee/haigus-tervis-ja-vaktsiin/koroonaviirus-ja-selle-valtimine/koroonaviirus-olemus-ja-levimine

Ole teadlik, et:

nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS) § 22 lg 3 alusel on nakkushaiguste tõrje ja leviku tõkestamiseks kehtestatud Sotsiaalministri 31.10.2003 määrus nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded“. Nimetatud määruse punkti 31.2 kohaselt peavad kõik COVID-19 nakkusesse haigestunuga lähikontaktis olnud isikud jääma koju eneseisolatsiooni vastavalt arsti otsusele ning lähtudes Terviseameti juhistest. Sama punkti kohaselt peab COVID-19 kahtlusega laps püsima kodus ja teda ei tohi viia lasteasutusse, sealhulgas kooli ega lastele mängimiseks mõeldud avalikku ruumi või alale.

NETS § 44 lg 1 kohaselt teeb järelevalvet Terviseamet. Nõuete täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse (edaspidi KorS) § 28 lg 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid ja/või NETS § 46 lg 1-2 nimetatud vastutusmeetmeid. Vastavalt KorS § 28 lg 2 on sunniraha igakordse kohaldamise ülemmäär 9600 eurot. Vastavalt NETS § 46 lg 1-2 on nakkushaiguste tõrje nõuete rikkumise eest ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv kuni 200 trahviühikut ning juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.

 

НАЗАД НА СТРАНИЦУ COVID-19 »

Кто является лицом, близко контактировавшим с больным коронавирусом?

Если вы получили от Департамента здоровья, приложения HOIA или человека, с которым вы контактировали, информацию о близком контакте с больным, важно оставаться в самоизоляции. Человек, находящийся в самоизоляции, не должен ходить на работу, на учебу или посещать общественные места, а также пользоваться общественным транспортом. Необходимо оставаться дома. Вместо посещения магазина или аптеки следует обратиться за помощью к знакомым или воспользоваться интернет-магазином для заказа необходимых товаров. Заказывая продукты питания и товары первой необходимости с курьерской доставкой, избегайте прямого контакта с курьером. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости (например, чтобы пойти к врачу или приобрести товары первой необходимости и лекарства, если человек не может получить их, не выходя из дома).

Если вы получили сообщение о близком контакте и назначении самоизоляции, период которой уже подходит к концу, учитывайте, что это может быть связано с поздним тестированием больного или запоздавшей отметкой в приложении HOIA. Департамент здоровья обладает сведениями о больном и близко контактировавших с ним людях только в том случае, если больной получил положительный результат теста и работники Департамента с ним связались. Приложение HOIA также может уведомить близко контактировавших людей только в случае, если больной сделал соответствующую отметку в приложении.

Люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, должны оставаться дома в самоизоляции за исключением следующих случаев:

 1. лицо переболело COVID-19 не более 180 дней назад;
 2. лицо прошло курс вакцинации против COVID-19, после введения последней дозы вакцины наступила максимальная защита, и с момента введения последней дозы вакцины прошло не более одного года;
 3. лицо получило одну дозу вакцины после перенесенного заболевания COVID-19, после вакцинации наступила максимальная защита, и с момента введения последней дозы вакцины прошло не более одного года; или же после получения первой дозы вакцины лицо заболело COVID-19, перенесло инфекцию, и с момента прохождения теста на SARS-CoV-2, подтверждающего заболевание, либо со дня подтверждения диагноза прошло не более одного года.

Близко контактировавшим с больным COVID-19 считается лицо, находившееся в контакте с зараженным коронавирусом в течение минимум 15 минут (совокупно в течение последних 24 часов) и на расстоянии менее двух метров.

Например, близко контактировавшим с больным является человек, который:

 • проживает вместе с больным COVID-19;
 • находился вместе с больным COVID-19 в течение минимум 15 минут на расстоянии ближе 2 метров (следует учитывать, что пять минут утром, пять минут днем и пять минут вечером также в совокупности составляют 15 минут);
 • находился в прямом физическом контакте с больным COVID-19 (например, пожал ему руку);
 • находился в прямом контакте с выделениями больного COVID-19 без использования средств защиты (например, на него кашляли, или же он брал салфетку пациента голыми руками);
 • находился с больным COVID-19 в одном помещении (например, в классе, конференц-зале, зале ожидания больницы, рабочем помещении и т. д.), где нет достаточного воздухообмена и/или не используются средства индивидуальной защиты, и есть опасность контакта с вирусом.

Больные COVID-19 считаются заразными в течение примерно двух дней до появления симптомов и до 10 дней после их проявления. Вычислить длительность периода изоляции для людей, близко контактировавших с больным, поможет калькулятор изоляции Эстонского общества семейных врачей.

 

В детских садах и яслях, общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведениях действует упрощенный порядок карантина

 • Если близкий контакт с носителем вируса COVID-19 произошел в детском саду или яслях, общеобразовательной школе или профессиональном учебном заведении, дети и молодежь, не вакцинированные против COVID-19 и не переболевшие этим заболеванием, могут соблюдать упрощенный карантин. Это означает, что:
 • Дети в детском саду могут продолжать посещать детский сад или ясли без дополнительного тестирования.
 • Учащиеся общеобразовательных школ или профессиональных учебных заведений могут продолжать контактное обучение только при выполнении следующих условий:
  •   После получения извещения о близком контакте с больным нужно остаться дома в обычном карантине и не ранее чем на четвертый день сдать ПЦР-тест. Для этого следует позвонить в центр тестирования по номеру 646 4848 (пн.-пт. 8-19, сб-вс 10:00-18:00).
  •   Если результат теста окажется отрицательным, учащийся может участвовать в учебной и воспитательной деятельности, деятельности по интересам и молодежной работе, т. е. упрощенный карантин продолжается до тех пор, пока с момента близкого контакта не пройдет 7 дней.
  •   В случае положительного теста нужно связаться с семейным врачом и оставаться дома. В таком случае упрощенный порядок карантина больше не действует.
  •   В период упрощенного карантина не разрешается посещать общественные места (кинотеатры, кафе, театры и др.), но можно участвовать в учебной деятельности, обучении и деятельности по интересам, а также молодежной работе, если они происходят не ранее 4-го дня после ПЦР-тестирования человека, близко контактировавшего с заболевшим. До получения результатов теста нужно оставаться дома.
 • Если не прошедший до конца курс вакцинации учащийся контактирует с больным за пределами общеобразовательной школы или профессионального учебного заведения, то независимо от возраста он обязан соблюдать карантин в обычном порядке.
 • Если учащийся не прошел требуемый тест, он должен соблюдать карантин в обычном порядке.
 • Если учащийся переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или вакцинирован против него, он не обязан соблюдать карантин.
 

Руководство для лиц, находившихся в тесном контакте с заражённым COVID-19

Исходя из инкубационного периода инфекции COVID-19, просим Вас оставаться дома в течение семи дней с момента близкого контакта с зараженным и следить за своим состоянием здоровья.  Как можно скорее уведомите своего семейного врача о контакте с заболевшим COVID-19. При ухудшении состояния здоровья еще раз уведомите семейного врача и соблюдайте его дальнейшие указания.

Ниже приведены правила поведения в течение 7-дневного периода наблюдения:

 1. Используйте возможности удаленной работы и учебы.
   
 2. Покидать дом или место пребывания разрешается только для:
  ● приобретения повседневных товаров первой необходимости;
  ● посещения медицинского учреждения по приглашению врача;
  ● прогулок на свежем воздухе (в парке, лесу) при условии полного отсутствия контактов с другими людьми;
  ●  за исключением случая, когда результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2  зараженного человека, близкий контакт с которым был выявлен Департаментом здоровья, оказался отрицательным.
   
 3. Соблюдайте требования гигиены:
  ● регулярно мойте руки теплой водой с мылом и при необходимости дезинфицируйте их, так как вирус может распространяться через загрязненные предметы;
  ● не прикасайтесь руками к лицу, глазам, рту и носу;
  ● регулярно проветривайте помещения (не реже двух раз в день по 15 минут за раз);
  ● при кашле/чихании прикрывайте нос и рот бумажным полотенцем или рукавом (использованную бумагу немедленно выбросьте, а затем вымойте руки).
   
 4. Если вы вынуждены находиться в общественном месте, приобретая необходимые повседневные товары, обязательно носите маску.
   
 5. Если у вас возникли дополнительные вопросы, ознакомьтесь с юридическими актами, устанавливающими ограничения, и при необходимости с пояснениями к ним на сайте kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/oigusaktid-ja-seletuskirjad.

Информация к сведению проживающих с вами людей: до тех пор, пока у вас нет симптомов болезни (NB! симптомами являются даже легкое чувство усталости и першение в горле), члены вашей семьи не обязаны оставаться дома и могут продолжать повседневную деятельность. Если у вас возникли симптомы заболевания (обычно на 2-4-й день после близкого контакта), члены вашей семьи также становятся близкими контактами зараженного и должны немедленно отправиться в домашнюю самоизоляцию.

Если у вас или проживающих с вами людей:

 1. возникли симптомы заболевания, при первой возможности позвоните семейному врачу или обратитесь к специалистам консультационной линии семейных врачей (тел. 1220);
 2. сообщите о близком контакте с зараженным COVID-19;
 3. опишите семейному врачу свое состояние здоровья и следуйте его указаниям;
 4. если состояние вашего здоровья резко ухудшилось, позвоните 112.

Внимание! При звонке просим обязательно уведомить о предшествующем контакте с больным COVID-19.

При проявлении симптомов болезни просим не обращаться в отделение неотложной помощи больницы и не приходить на прием к семейному врачу лично, а сначала обратиться за рекомендациями и указаниями по лечению заболевания по телефону. При появлении симптомов болезни или ухудшении состояния здоровья просим обязательно сообщить об этом в Департамент здоровья.

Информацию о коронавирусе можно найти на следующих сайтах:

 1. страница Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/bolezn-koronavirus-covid-19
 2. страница, посвященная кризисной ситуации в связи с коронавирусом: www.kriis.ee/ru/bolezn-zdorove-i-vakcina/koronavirus-i-profilaktika-zabolevaniya/kharakter-i-rasprostranenie

Мне известно, что:

на основании ч. 3 ст. 22 Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними (NETS) борьба с инфекционными заболеваниями и их распространением регулируется постановлением министра социальных дел № 123 от 31.10.2003 г. «Требования к борьбе с инфекционными заболеваниями». Согласно пункту 31.2 указанного постановления, все лица, которые близко контактировали с больным COVID-19, должны оставаться дома в самоизоляции в соответствии с решением врача и исходя из указаний Департамента здоровья. Согласно тому же пункту, ребенок с подозрением на COVID-19 должен оставаться дома и его нельзя водить в детские учреждения, в том числе в школу и общественное пространство или территорию, предназначенную для детских игр.

В соответствии с ч. 1 с. 44 Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними, органом надзора является Департамент здоровья. В случае несоблюдения требований принимаются меры, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране общественного порядка (KorS), и/или контрмеры, указанные в ч. 1-2 ст. 46 Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними. В соответствии с ч. 2 ст. 28 Закона об охране общественного порядка, максимальная однократная сумма штрафа составляет 9600 евро. В соответствии с ч. 1-2 ст. 46 Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними, штраф за нарушение требований по борьбе с инфекционными заболеваниями составляет до 200 штрафных единиц для физического лица и до 32 000 евро для юридического лица.

 

BACK TO PREVIOUS PAGE »

Who is a close contact?

If you have been notified by the Health Board, via the HOIA app, or by an individual who has tested positive that you are a close contact, it is important for you to self-isolate. An individual who is required to self-isolate may not go to work or school, visit public places, or use public transport. They must stay at home. Instead of going out for groceries or to visit a pharmacy in person, you should ask other people to help you or use online shopping to order what you need. If you have food and essential goods delivered to your home, avoid direct contact with the courier. You are only permitted to leave home if it is unavoidable such as, for example, to visit a doctor or to buy essential goods or medicinal products if it is impossible for the individual to obtain those goods without leaving home.

If you are notified that you are a close contact and must self-isolate, but the required self-isolation period is already about to expire, the individual who tested positive may have tested themselves late or may have been late in identifying themselves as an infected individual via the HOIA app. The Health Board will only receive information about an infected individual and their close contacts when the individual has tested positive and has been contacted. The HOIA app can also only notify close contacts when the infected individual has marked themselves in the app as having been infected.

Any individuals who have come into close contact with an infected individual must self-isolate unless:
    a) the individual has had COVID-19 within the past 180 days;
    b) the individual is fully vaccinated against COVID-19, has obtained full protection after the last vaccine dose, and received the last vaccine dose within the past year;
    c) the individual has had COVID-19, has received one vaccine dose, and has obtained full protection after the last vaccine dose, while having received the last vaccine dose within the past year, or the individual concerned has been infected with COVID-19 after their first vaccine dose, has recovered from COVID-19, and has taken the SARS-CoV-2 test which has confirmed their diagnosis, or they have had their diagnosis confirmed in another manner within the past year.

An individual who has been in contact with another individual who has tested positive for COVID-19 for a period of at least fifteen minutes (in total within the past 24 hours) and has been within a distance of two metres of the infected individual is classed as being a close contact.

A close contact can include the following individuals:

 • someone who shares the same household as a COVID-19 patient;
 • someone who has spent at least fifteen minutes within two metres of an individual who has tested positive for COVID-19 (keeping in mind the fact that five minutes in the morning, five minutes in the afternoon, and five minutes in the evening equals fifteen minutes in total);
 • someone who has come into direct physical contact with an individual who has been infected with COVID-19 (such as, for example, by shaking hands);
 • someone who has come into direct contact with the secretions of an individual who has been infected with COVID-19, and has done so without using protection (such as, for example, having been coughed on or having touched a patient’s tissue with their bare hands);
 • someone who has spent time in the same room as an individual who has been infected with COVID-19 (such as, for example, in a classroom, meeting room, hospital waiting room, work room, etc), especially if this room was not properly ventilated and/or no personal protective equipment was used, and there is a risk that the individual may have come in contact with the virus.

Any individual with COVID-19 is considered as being infectious two days before and up to ten days after having developing symptoms. The duration of a close contact’s period of self-isolation can be calculated with the help of the  Estonian Family Physicians Association isolation calculator.

 

A simplified quarantine procedure applies to kindergartens, child care facilities, general education schools, and vocational educational institutions

 • If close contact with an individual infected who has COVID-19 has occurred at a kindergarten, child care facility, general education school, or vocational educational institution, any children and young people who have not been vaccinated against COVID-19 or who have already had COVID-19 may remain governed by simplified quarantine procedures. This means the following:
 • Kindergarten children may continue to attend kindergarten or their child care facility without having to get tested.
 • Students who are attending general education schools and vocational educational institutions may only remain in contact learning if the following criteria are met:
  •   Having discovered that they are a close contact of an infected individual, they must remain under normal quarantine procedures at home, and must take a PCR test after at least four days have passed from the day upon which they became aware that they are a close contact. For this purpose, the testing centre must be contacted by calling 646 4848 (Mon-Fri 08:00-19:00; Sat-Sun 10:00-18:00).
  •   If the test results are negative, the student may take part in educational activities, hobby activities, and youth work. Prior to receiving their test results, they must remain under simplified quarantine restrictions until ten days have passed from the point at which they came into close contact with an infected individual.
  •   In the event of a positive test result being returned, the family physician must be contacted and the child must remain at home. The simplified quarantine procedures do not apply to those individuals.
  •   During the simplified quarantine period, visiting public places is prohibited (including the cinema, cafés, the theatre, and so on), but people are allowed to take part in educational activities, hobby education and activities, and youth work if a PCR test is taken at least four days after any close contact. Children and young people must remain at home until they have received their test results.
 • If a pupil who has not been fully vaccinated has come into close contact with a COVID-19 patient outside of their general education school or vocational educational institution, they must follow the usual quarantine procedures irrespective of their age.
 • If a pupil has not taken the required test, they must follow the usual quarantine procedures.
 • If the student concerned has recovered from COVID-19 within the past six months or has been vaccinated against it, they are not required to quarantine.
 

Instructions for COVID-19 close contacts

Due to the incubation period of COVID-19 infections, we ask that you remain at home for seven days from the date upon which you came into close contact, and monitor your health. Inform your general practitioner as soon as possible of any contact with a person who has COVID-19. If your health should deteriorate in that period, please inform your general practitioner and follow their instructions.  

Please observe the following instructions during the 7-day monitoring period:

 1. Use teleworking and distance learning options.
   
 2. Do not leave your home or place of abode unless:
  a. you need to buy essential daily goods
  b. you have been requested by a physician to visit a medical institution
  c. you can avoid any contact with other individuals when spending time outdoors (in a park or a forest, etc)
  d. the result of your SARS-CoV-2 PCR test taken seven days after being identified as a close contact by the Health Board is negative.
   
 3. Please observe the following safety requirements:
  a. wash your hands regularly with soap and hot water and disinfect, if necessary, keeping in mind the fact that the virus may spread via contaminated items
  b. avoid touching your face, eyes, mouth, and nose
  c. ventilate your rooms regularly (at least twice a day for at least fifteen minutes at a time)
  d. cover your nose and mouth with a paper tissue or your arm when you cough or sneeze (immediately safely dispose of the used tissue and wash your hands).
   
 4. If you must visit public places in order to obtain essential goods, make sure that you always wear a mask.
   
 5. If you have any further questions, please read the currently-applicable legislation through which the restrictions have been established, along with any accompanying explanatory memorandums if necessary, at the following aadress: kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/oigusaktid-ja-seletuskirjad.

Information for members of your household: your family members are not required to remain at home but may continue living their normal lives as long as you have not developed any symptoms (please note that even mild tiredness or an itchy throat should be treated as symptoms). If you develop symptoms (usually between the second and fourth day after having come into close contact), your family members will become your close contacts and must also immediately self-isolate.

If you or any of the members of your household:

 1. develop any symptoms, please contact your family physician or call the family physician advisory line (1220) as soon as possible;
 2. state that you have come into close contact with an infected individual;
 3. describe your health condition to your family physician and follow the physician’s instructions;
 4. if your condition deteriorates significantly, call 112.

Please note that you should ensure that you mention your contact with a COVID-19 case during the phone call.

If you develop any symptoms, please do not go to the hospital’s accident and emergency department or visit your family physician in person, but instead first ask the family physician for their advice over the phone. Please also notify the Health Board if you develop any symptoms or if your condition deteriorates.

Further information about coronavirus is available here:

I am aware of the following legal requirements:

pursuant to subsection 22 (3) of the Communicable Diseases Prevention and Control Act, Regulation No 123 of the Minister of Social Affairs of 31 October 2003: ‘The requirements for the control of communicable diseases’ has been adopted to assist in the control and prevention of communicable disease. Pursuant to subsection 31.2 of the aforementioned regulation, any individuals who have come into close contact with an individual who has been infected with COVID-19 must self-isolate at home on the basis of a decision which has been taken by their physician and based on the Health Board’s instructions. Pursuant to the same subsection, children who are suspected to have been infected with COVID-19 must remain at home and may not be taken to any childcare institutions, including to school, or to any public spaces or areas which have been designed for children.

Pursuant to subsection 44 (1) of the Communicable Diseases Prevention and Control Act, supervision over compliance with those requirements is exercised by the Health Board. In the event of a failure to comply with the requirements, the administrative coercive measures referred to in subsection 28 (2) or 28 (3) of the Law Enforcement Act or the penalties referred to in subsections 46 (1) and (2) of the Communicable Diseases Prevention and Control Act will be applied. Pursuant to subsection 28 (2) of the Law Enforcement Act, the upper limit of any fine for non-compliance with each regulation is 9,600 euros. Pursuant to subsections 46 (1) and (2) of the Communicable Diseases Prevention and Control Act, any violation of the requirements for the control of communicable diseases is punishable by a fine of up to 200 fine units in the case of an individual or by a fine of up to 32,000 euros in the case of a legal entity.