Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 

Kes on lähikontaktne?

Kui oled saanud lähikontaktse teavituse Terviseametilt või haigelt, kellega kokku puutusid, siis haiguse edasise leviku tõkestamise seisukohalt on oluline, et jääksid eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni ajal ei saa minna tööle, kooli või avalikesse kohtadesse ega kasutada ühistransporti. Viibida tuleb kodus. Poe või apteegi külastamise asemel tuleks pöörduda oma tuttavate poole või kasutada vajalike asjade tellimiseks e-kauplust. Kui tellid toidu- ja esmatarbekaubad kulleriga, väldi otsekontakti. Kodust võib väljuda vaid hädavajadusel, näiteks arsti juurde minekuks või esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks, kui inimene neid kodust lahkumata kätte ei saa.

Lähikontaktsetel soovitatakse 5 päeva viibida eneseisolatsioonis ning jälgida hoolikalt oma tervist.
5-kalendripäevast elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise soovitust ei pea järgima, kui isik on: 

 • vaktsineeritud (või vaktsineerituga võrdsustatud) ning saanud tõhustusdoosi ja süstist ei ole möödas rohkem kui aasta;
 • läbinud esmase COVID-19 vaktsineerimiskuuri ja viimasest doosist ei ole möödunud rohkem kui üheksa kuud (270 päeva);
 • vaktsineerituga võrdsustatud (st haiguse läbi põdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini) ning viimasest süstist ei ole möödas rohkem kui üheksa kuud (270 päeva)
 • COVID-19 haiguse viimase kuue kuu (180 päeva) jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks tunnistatud.

Lähikontaktne isik on näiteks see, kes:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on viibinud koos COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel (arvestades ka seda, et hommikul 5 minutit, pealelõunal 5 minutit ja õhtul 5 minutit, annab kokku samuti 15 minutit).
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine);
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis, tööruumis jne), kus ei ole piisavat õhuvahetust ja/või ei kasutatud isikukaitsevahendeid ning esineb oht kokkupuuteks viirusega.

COVID-19 haige on nakkusohtlikuks ca 2 päeva enne ja kuni 10 päeva pärast haigusnähtude tekkimist.

 

Juhis COVID-19 haige lähikontaktsele

Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse peiteperioodist soovitame Teil viibida kodus 5 päeva alates lähikontaktist ning jälgida oma tervislikku seisundit. Terviseseisundi halvenemisel teavitage taaskord oma perearsti ning järgige edasisi perearsti juhiseid.

Siin on Teile käitumisjuhised 5-päevaseks jälgimisperioodiks:

1. Kasutage kaugtöö ja -õppimise võimalust.

2. Ärge lahkuge oma kodust või viibimiskohast:
    ●  v.a igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks;
    ●  v.a arsti kutsel raviasutuse visiidiks;
    ●  v.a teiste isikutega täielikku kontakti vältides õues (pargis, metsas jne) viibimiseks.

3. Järgige terviseohutuse nõudeid:
    ●  peske regulaarselt seebi ja sooja veega käsi ja vajadusel desinfitseerige arvestades, et viirus võib levida saastunud esemetelt;
    ●  vältige kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist;
    ●  tuulutage regulaarselt ruume (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga);
    ●  köhimisel/aevastamisel katke nina ja suu paberräti või käsivarrega (kasutatud paber visake kohe ära ja seejärel peske käed).

4. Kui olete sunnitud igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku muretsedes viibima avalikus kohas, kandke kindlasti maski.
 

Teadmiseks teiega koos elavatele inimestele. Kui neil ei esine haigussümptomeid, siis ei pea nemad kodus püsima, vaid saavad jätkata oma igapäevase tegevusega.

Juhul, kui teil või teiega koos elaval inimesel:

 1. tekivad haigussümptomid, siis helistage esimesel võimalusel perearstile või perearsti infotelefonile 1220;
 2. öelge, et olete olnud lähikontaktis COVID-19 nakatunuga;
 3. kirjeldage perearstile oma tervislikku seisundit ja järgige arsti juhiseid;
 4. kui teie tervis järsult halveneb, siis helistage 112.

NB! Helistamise ajal palume kindlasti teavitada eelnevast kontaktist COVID-19 juhtumiga.

Haigustunnuste ilmnemisel palume ise mitte minna haigla erakorralise meditsiini osakonda ega perearsti vastuvõtule, vaid esmalt küsida ravisoovitused ning juhised telefoni teel. Haigustunnuste ilmnemisel või tervisliku seisundi halvenemisel palume kindlasti teavitada ka Terviseametit.

Koroonaviiruse alane lisainfo on leitav:

 1. Terviseameti leheküljelt www.terviseamet.ee/covid19 
 2. Koroonakriisi leheküljelt www.kriis.ee/haigus-tervis-ja-vaktsiin/koroonaviirus-ja-selle-valtimine/koroonaviirus-olemus-ja-levimine
 

 

Instructions following close contact with COVID-19 patients

The following information applies to you if you have come into close contact with an individual who has been infected with SARS-CoV-2 based on laboratory tests or a physician’s diagnosis. Any individuals who have come into close contact with an infected individual are advised to self-isolate at home. The above is also applicable in situations in which any contact with coronavirus has occurred via the surrounding environment (such as via contaminated surfaces, buildings, etc). Due to the incubation period for COVID-19, we advise everyone to remain at home for five days after having come into close contact with an infected individual, and monitor your health condition. If your health condition deteriorates, notify your family physician again and follow their further instructions.

Those individuals who have come into close contact with an infected individual are advised to self-isolate for five days, while monitoring their health condition carefully.

It is not necessary to observe the advice to remain in one’s own residence or permanent place of abode for five calendar days in the following cases: 

 • the individual is vaccinated (or is the equivalent to a vaccinated person), has received a booster vaccination, and less than one year has passed since they received their most recent vaccination
 • the individual has completed their initial COVID-19 vaccination cycle and less than nine months (270 days) has passed since they received their most recent vaccination
 • the individual is considered to be the equivalent of a vaccinated individual (ie. they have recovered from the virus and have received one vaccine dose), and less than nine months (270 days) have passed since they received their most recent vaccination
 • the individual has had COVID-19 within the past six months (180 days) and has been declared by a physician to have recovered.

A close contact is classed as an individual who fulfils one or more of the following cases:

 • they share the same household as a COVID-19 patient
 • they have spent at least fifteen minutes within two metres of an individual who has tested positive for COVID-19 (keeping in mind the fact that five minutes in the morning, five minutes in the afternoon, and five minutes in the evening equals fifteen minutes in total)
 • they have come into direct physical contact with an individual who has been infected with COVID-19 (such as, for example, by shaking hands)
 • they have come into direct contact with the secretions of an individual who has been infected with COVID-19 without using protection (such as, for example, having been coughed on or having touched a patient’s tissue with their bare hands)
 • they have spent time in the same room as an individual who has been infected with COVID-19 (such as, for example, in a classroom, meeting room, hospital waiting room, work room, etc), especially if this room was not properly ventilated, or no personal protective equipment was used, and there is a risk that the individual may have come into contact with the virus.

An individual who has COVID-19 is considered to be infectious for a period of two days before developing symptoms and up to ten days afterwards.

Please observe the following instructions during the five-day monitoring period:

 1. Use teleworking and distance learning options.
 2. Do not leave your home or place of abode unless:
  1. you need to buy essential daily goods
  2. you have been requested by a physician to visit a medical institution
  3. you can avoid any close contacts with other individuals when spending time outdoors (such as in a park or forest, etc).
 3. Please observe the following safety requirements:
  1. wash your hands regularly with soap and hot water and disinfect, if necessary, keeping in mind the fact that the virus may spread via contaminated items
  2. avoid touching your face, eyes, mouth, and nose
  3. ventilate your rooms regularly (at least twice a day for at least fifteen minutes at a time)
  4. cover your nose and mouth with a paper tissue or your arm when you cough or sneeze (immediately throw away the used tissue and wash your hands).
 4. If you must visit public places to obtain essential goods, make sure you always wear a mask if possible.

If you have any further questions, please study current legislation which is the means by which the restrictions have been established, along with any accompanying explanatory memorandums if necessary, by visiting the following address https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid.

Information for members of your household regarding them not showing any symptoms, in which case they are not required to stay at home and may carry on living their daily lives as usual.

If you or any of the members of your household:

 1. develop any symptoms, please contact your family physician or call the family physician advisory line (1220) as soon as possible
 2. state that you have come into close contact with an infected individual
 3. describe your health condition to your family physician and follow the physician’s instructions
 4. if your condition deteriorates significantly, call 112.

Please note that you should mention your contact with a COVID-19 case during the phone call.

If you develop any symptoms, please do not visit the emergency department or your family physician in person, but instead first request your family physician’s advice over the phone. 

The list of COVID-19 symptoms can be found at the following address: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/sumptomid.

Further information about coronavirus is available via the following sources:

 1. From the Health Board’s website: https://www.terviseamet.ee/covid19.
 2. From the coronavirus crisis website: https://www.kriis.ee/et/eriolukord-koroonaviirus.  
 

Кто является лицом, находившимся в близком контакте?

Если получили уведомление о близком контакте от Департамента здоровья или от болеющего, с которым Вы контактировали, с точки зрения предотвращения дальнейшего распространения заболевания важным является оставаться на самоизоляции. Во время самоизоляции нельзя ходить на работу, в школу, в общественные места, пользоваться общественным транспортом. Следует оставаться дома. Вместо посещения магазина или аптеки следует обратиться к знакомым или воспользоваться интернет-магазином для заказа необходимых вещей. При заказе продуктов питания и предметов первой необходимости доставкой курьером избегайте непосредственного контакта. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, например, для посещения врача или покупки предметов первой необходимости и лекарств, если человек не может получить их, не выходя из дома.

Людям, находившимся в близком контакте, рекомендуется оставаться на самоизоляции в течение 5 дней и тщательно следить за своим здоровьем.
Рекомендацию по пребыванию в месте жительства или постоянного пребывания в течение 5 календарных дней не нужно соблюдать, если лицо:

 • вакцинировано (или приравнено к вакцинированному) и получило бустерную дозу, и с момента инъекции прошло не более года;
 • если прошло курс первичной вакцинации против COVID-19, и с момента введения последней дозы прошло не более девяти месяцев (270 дней);
 • если приравнено к вакцинированному (т. е. перенесло заболевание и получило одну дозу вакцины), и с момента последней инъекции прошло не более девяти месяцев (270 дней);
 • если переболело COVID-19 в течение последних шести месяцев (180 дней) и было признано врачом здоровым.

Например, лицом, находившимся в близком контакте, является тот, кто:

 • проживает в одном с болеющим COVID-19 домохозяйстве;
 • находился вместе с болеющим COVID-19 в течение как минимум 15 минут на расстоянии до 2 метров (учитывая также, что 5 минут утром, 5 минут днем и 5 минут вечером также дают в общей сложности 15 минут);
 • находился в непосредственном физическом контакте с болеющим COVID-19 (напр., рукопожатие);
 • находился в непосредственном контакте с выделениями болеющего COVID-19, не использовав при этом средства защиты (напр., голыми руками взял салфетку пациента после того, как пациент на нее кашлянул);
 • находился с человеком, болеющим COVID-19, в одном помещении (напр., в помещении класса, помещении для совещаний, зале ожидания больницы, рабочем помещении и т. д.), где не было недостаточной вентиляции и/или не использовались средства индивидуальной защиты, и есть риск заражения вирусом.

Болеющий COVID-19 является инфекционно опасным примерно за 2 дня до и до 10 дней после появления симптомов заболевания.

 

Инструкция для лица, находившегося в близком контакте с болеющим COVID-19

В связи с латентным периодом инфекционного заболевания COVID-19 рекомендуем Вам оставаться дома в течение 5 дней после близкого контакта и следить за состоянием своего здоровья. При ухудшении состояния здоровья снова сообщите своему семейному врачу и следуйте дальнейшим инструкциям семейного врача.

Здесь находятся инструкции по поведению для Вас на 5-дневный период наблюдения:

1. Воспользуйтесь возможностью удаленной работы и обучения.

2. Не покидайте свое жилище или место нахождения:
  ● кроме приобретения повседневных товаров первой необходимости;
  ● кроме посещения медицинского учреждения по приглашению врача;
  ● кроме пребывания на свежем воздухе (в парке, лесу) при условии полного отсутствия контактов с другими людьми.

3. Соблюдайте требования безопасности здоровья:
  ● регулярно мойте руки теплой водой с мылом и при необходимости дезинфицируйте, имея в виду, что вирус может распространяться от зараженных предметов;
  ● избегайте прикосновений руками к лицу, глазам, рту и носу;
  ● регулярно проветривайте помещения (не реже двух раз в день по 15 минут за раз);
  ● при кашле/чихании прикрывайте нос и рот бумажным полотенцем или рукавом (использованную бумагу немедленно выбросьте, а затем вымойте руки).

4. Если вынуждены находиться в общественном месте для приобретения товаров, необходимых для повседневной жизни, обязательно носите маску.
 

К сведению людей, проживающих вместе с Вами. Если у них отсутствуют симптомы заболевания, им не нужно оставаться дома и можно продолжать свою повседневную деятельность.

В случае если у Вас или проживающих с Вами людей:

 1. возникли симптомы заболевания, тогда при первой возможности позвоните семейному врачу или специалистам консультационной линии семейных врачей 1220;
 2. сообщите о близком контакте с инфицированным COVID-19;
 3. опишите семейному врачу свое состояние здоровья и следуйте его указаниям;
 4. если ваше здоровье резко ухудшилось, позвоните на 112.

Обратите внимание! При звонке просим обязательно надо сообщить о предшествующем случае контакта с COVID-19.

При появлении признаков заболевания просим не обращаться в отделение неотложной помощи больницы и не приходить на прием к семейному врачу лично, а сначала обратиться за терапевтическими рекомендациями и указаниями по лечению заболевания по телефону. При появлении признаков заболевания или ухудшении состояния здоровья просим обязательно сообщить в Департамент здоровья.

Дополнительную информацию о коронавирусе можно найти:

 1. На страницы Департамента здоровья www.terviseamet.ee/ru/bolezn-koronavirus-covid-19
 2. На странице коронавируса www.kriis.ee/ru/bolezn-zdorove-i-vakcina/koronavirus-i-profilaktika-zabolevaniya/kharakter-i-rasprostranenie