Toiduanalüüsid Kesklaboris

Juhendid

 

Proovide võtmise juhend toidu mikrobioloogiliseks analüüsiks (PDF)

 

Tellimislehed

Toidu analüüsi kaaskiri
pdf (PDF)
doc (DOC)

Toiduainete energeetiline väärtus (toidukaupade etikettide jaoks)
pdf (PDF)
doc (DOC)

Lisaks loetelus esitatud uuringutele on vastavalt kliendi vajadustele ja arvestades labori suutlikkust võimalik muude analüüsimeetodite rakendamine. 

Keemiliste analüüside lisainfo:

Ilona Honga (juhtivspetsialist)
tel. 5846 0505, Ilona.Honga@terviseamet.ee

Järelevalveproovide analüüsid


Labor on Veterinaar- ja Toiduameti poolt volitatud järelevalveproovide analüüsiks

 

 

  Toidu mikrobioloogilised analüüsid

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Aeroobsete mikroobide arvukus 30 °C + 6,17 1,23 7,40
Hallitusseened - 7,92 1,58 9,50
Pärmseened - 7,92 1,58 9,50
Coli-laadsed bakterid + 9,67 1,93 11,60
Termotolerantsed Coli-laadsed bakteridcoli - 9,67 1,93 11,60
Escherichia coli + 10,50 2,10 12,60
Clostridium perfringens + 14,92 2,98 17,90
Sulfitit redutseerivad klostriidid - 11,33 2,27 13,60
Koagulaaspositiivsed stafülokokid / Staphylococcus aureus + 15,75 3,15 18,90
Salmonella spp. + 13,25 2,65 15,90
Enterobacteriaceae arvukus + 9,67 1,93 11,60
Bacillus cereus + 12,25 2,45 14,70
Listeria monocytogenes’e arvukus + 18,30 3,67 22,00
Listeria monocytogenes’e leidumine + 19,33 3,87 23,20
Vibrio cholera - 18,42 3,68 22,10

 

Toidu keemilised analüüsid

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Toiduainete energeetiline väärtus 1. pakett
(valgusisaldus/rasvasisaldus/kuivainesisaldus/
tuhasisaldus/süsivesikud/arvutuslik energeetiline väärtus) 
  64,17 12,83 77,00
Toiduainete energeetiline väärtus 2. pakett
(valgusisaldus/rasvasisaldus/süsivesikud/
kiudained/suhkrusisaldus/naatrium/
küllastunud rasvhapped / kuivainesisaldus/
tuhasisaldus / arvutuslik energeetiline väärtus) 
  165,00 48,00 198,00
(Valgusisaldus/Rasvasisaldus/Süsivesikud/        
Pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides
gaasikromatograafiliselt multimeetodil
+ 266,67 53,33 320,00
Pestitsiidijääkide ja PCB-de sisaldus rasvastes proovides
gaasikromatograafiliselt multimeetodil
+ 266,67 53,33 320,00
Pestitsiidijääkide sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 133,33 26,67 160,00
24-D ja selle derivaatide sisaldus gaaskromatograafiliselt + 168,00 33,60 201,60
Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sealhulgas benso(a)püreeni sisaldus + 182,00 36,00 216,00
3-MCPD sisaldus gaaskromatograafiliselt + 175,00 35,00 210,00
Säilitusainete (sorbiinhappe ja bensoehappe) sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 53,33 10,67 64,00
Aflatoksiinide B1 B2 G1 ja G2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 129,17 25,83 155,00
Muna merevaik- piim- ja β-hüdroksüvõihappe sisaldus gaaskromatograafiliselt - 90,00 18,00 108,00
Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus jookides + 118,17 23,63 141,80
Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus - 134,75 26,95 161,70
Sünteetiliste magusainete (atsesulfaam K sahhariin aspartaam) sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 75,00 15,00 90,00
Vääveldioksiid - 20,83 4,17 25,00
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks - 24,17 4,83 29,00
Plii(Pb) - 18,33 3,67 22,00
Kaadmium (Cd) - 18,33 3,67 22,00
Vask (Cu) - 18,33 3,67 22,00
Tsink (Zn) - 18,33 3,67 22,00
Elavhõbe (Hg) - 18,33 3,67 22,00
Seleen (Se) - 18,33 3,67 22,00
Arseen (As) - 18,33 3,67 22,00
Raud (Fe) - 18,33 3,67 22,00
Nikkel (Ni) - 18,33 3,67 22,00
Kroom (Cr) - 18,33 3,67 22,00
Askorbiinhappe sisaldus vedelikromatograafiliselt + 45,83 9,17 55,00
Kofeiinisisaldus vedelikkromatograafiliselt + 75,00 15,00 90,00
Histamiinisisaldus kalas - 36,67 7,33 44,00
Lenduvad lämmastikühendite sisaldus kalas - 20,83 4,17 25,00
Üldfosfori sisaldus ü.a. P2O5-le + 27,50 5,50 33,00
Nitraadisisaldus potentsiomeetriliselt + 10,00 2,00 12,00
Nitraadi ja nitri sisaldus (arbitraažmeetodil) + 51,67 10,33 62,00
Nitritisisaldus kolorimeeriliselt + 14,67 2,93 17,60
Organoleptilised omadused - 7,33 1,47 8,80
pH - 5,50 1,10 6,60
Keedusoola sisaldus + 9,00 1,80 10,80
Keedusoolasisaldus juustus - 12,92 2,58 15,50
Kuivaine või niiskusesisaldus gravimeetriliselt + 7,00 1,40 8,40
Kuivainesisaldus refraktomeetriliselt - 6,25 1,25 7,50
Erikaal (tihedus) - 5,50 1,10 6,60
Tuhasisaldus (10%-lises HCl-s mittelahustuv tuhk) - 12,83 2,57 15,40
Mineraalained (tuhk) - 11,25 2,25 13,50
Mineraallisandite osamass - 9,17 1,83 11,00
Orgaaniliste hapete sisaldus (sidrunhape äädikhape viinhape piimhape merevaikhape õunhape) vedelikkromatograafiliselt - 53,33 10,67 67,00
Happesus + 6,42 1,28 7,70
Rasvade ja õlide happearv + 7,00 1,40 8,40
Kakaoubade happearv + 34,08 6,82 40,90
Rasvade ja õlide peroksiidarv - 9,17 1,83 11,00
Kakaoubade peroksiidarv   35,00 7,00 42,00
Pagaritoodete poorsus - 5,50 1,10 6,60
Fritüürrasva kvalitatiivne analüüs - 7,33 1,47 8,80
Rasvade ja õlide seebistusarv - 16,67 3,33 20,00
Rasvade ja õlide joodiarv - 11,67 2,33 14,00
Rasvade ja õlide mitteseebistuvad ühendid - 28,33 5,67 34,00
Rasvade kolesteroolisisaldus - 117,50 23,50 141,00
Piimarasv Gerberi meetodil - 12,00 2,40 14,40
Rasvasisaldus Soxhlet`i meetodil - 20,17 4,03 24,20
Rasvade ja õlide rasvhappeline koostis - 67,50 13,50 81,00
Lenduvate rasvhapete sisaldus - 22,50 4,50 27,00
Vabade rasvhapete sisaldus - 7,00 1,40 8,40
Kulinaartoodete termilise töötluse hindamine - 5,50 1,10 6,60
Murdumisnäitaja - 5,50 1,10 6,60
Saastumine aidakahjuritega - 7,33 1,47 8,80
Saastumine metallilisanditega - 6,42 1,28 7,70
Sade (vees mittelahustuv) - 6,42 1,28 7,70
Sõelaanalüüs (sool) - 15,83 3,17 19,00
Sahharoosisisaldus - 21,92 4,38 26,30
Suhkrusisaldus - 15,75 3,15 18,90
Suhkrusisaldus arvestatuna kuivainele - 22,75 4,55 27,30
Suhkrute sisaldus vedelikkromatograafiliselt - 71,25 14,25 85,50
Redutseerivate suhkrute sisaldus - 21,92 4,38 26,30
Valgusisaldus - 35,00 7,00 42,00
Tärklisesisaldus - 21,08 4,22 25,30
Lihatoote tärklisesisaldus - 15,83 3,17 19,00
Lihatoote kollageenisisaldus - 21,67 4,33 26,00
Liha keeduproov - 4,58 0,92 5,50
Mee diastaasiarv - 5,83 1,17 7,00
Mee kvalitatiivne reaktsioon hüdroksümetüülfurfuraalile - 5,00 1,00 6,00
Mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus spektrofotomeetriliselt - 16,67 3,33 20,00
Mee vabade hapete sisaldus - 7,50 1,50 9,00
Toote koostisosade suhte uuring - 4,58 0,92 5,50
Tooteühiku massi mõõtmine - 3,66 0,73 4,39
Toote täidise osamassi mõõtmine - 4,58 0,92 5,50
Roa kalorsuse teoreetiline arvutus - 4,58 0,92 5,50
Kalorsuse määramine (valgud-süsivesikud koos) - 33,00 6,60 39,60
Kalorsuse määramine (valgu- ja rasvavaba toote korral) + 12,00 2,40 14,40
Kiudained - 31,00 6,20 37,20
N-nitrosoamiinide (NDEA+NDMA) sisaldus - 162,50 32,50 195,00
Katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine 1 lk   25,00 5,00 30,00