Sa oled siin

Terviseameti laborid

Terviseameti koosseisu kuuluvad:

  • Tallinnas asuv Kesklabor (Nakkushaiguste labor, Keemialabor, Füüsika labor ja Hiiumaa labor)
  • Tartu labor 
  • Kohtla-Järve labor

Laborite põhiülesanneteks on mikrobioloogiliste, viroloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste uuringute tegemine, valmisoleku tagamine erinevate haigustekitajate määramiseks, sealhulgas harvaesinevate nakkushaiguste diagnoosimiseks ning Euroopa nakkushaiguste seirevõrgustikes osalemine.

Terviseameti kõikides laborites on kvalifitseeritud ja kogemustega personal. Analüüsitulemuste kvaliteedi tagamiseks on laborites juurutatud standardile EVS-EN ISO/IEC 17025 vastav kvaliteedisüsteem. Laborid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt.

Lisaks analüüsidele ja mõõtmistele pakume ka proovivõtu teenust.